16 December 2010

Ephimenco bewijst Cohen's gelijk

In zijn column in Trouw maakt Sylvain Ephimenco Job Cohen af omdat hij opkwam voor de moslims in Nederland die in een moeilijke positie zitten omdat ze volgens Cohen net zo gediscrimineerd worden als de joden aan het begin van de oorlog. Ephimenco meent dat Cohen niet deugt door te onderstrepen dat hij niet hoog scoorde bij "een Amsterdamse jury" en in het opiniepanel van 'De beste politicus van het jaar'. Maar dat lijkt me juist een compliment, want het bewijst dat Job Cohen geen populistische schreeuwer is. Maar dat bedoelde Ephimenco er niet mee, die het blijkbaar op moreel vlak op wil nemen tegen een man die in zijn leven wel heel wat meer heeft gepresteerd dan het wekelijks oprispen van de gratuite hete lucht die columnisten normaliter produceren.

De vergelijking die Cohen tussen joden en moslims maakte was mijns inziens niet helemaal correct, want we zijn geen bezet land. Een betere vergelijking kun je maken met de antisemitische propaganda van de nazi's in de jaren dertig, in de opgang naar de Tweede Wereldoorlog en de holocaust, met de huidige islamofobe propaganda, die van iedere moslim een religieuze zeloot, een staatgevaarlijke terrorist, en in het algemeen een minderwaardig mens maakt. Net als wij ooit met joden deden.

Ephimenco eindigt zijn column met een alinea waarin hij, ironisch bedoeld, het woord moslims met joden omwisselt:

De joden, vooral jongeren, waren voor de oorlog verantwoordelijk voor het stelselmatig verjagen van homo’s en lesbo’s uit hun wijken. Ze terroriseerden hele buurten en vielen niet-joodse vrouwen lastig. Op hun steppen, de voorlopers van scooters, maakten ze Mokum onveilig en vielen winkels aan. Sommigen van hen werden af en toe gearresteerd omdat ze terroristische aanslagen beraamden of een dramaturg de keel hadden doorgesneden. Joden vormden toen ook de grootse criminele groep die in gevangenissen oververtegenwoordigd was. Ik wil natuurlijk best naar de schoolbankjes terug om bijlessen geschiedenis te krijgen. Maar dan wel samen met Job Cohen.

Maar daarmee valt alleen Ephimenco zelf door de mand. Want ten eerste bewijst hij met zijn 'grap' dat ook hij (álle) moslims wegzet als criminelen - net zoals de nazi's en hun collaborateurs in Nederland deden met joden. Ten tweede, wanneer we de taal'grap' negeren, vormt de alinea een vrij waarheidsgetrouwe weergave van wat de nazi's wérkelijk over de joden beweerden* - alleen is het aangepast aan de moderne tijd. Blijkbaar weet Ephimenco niets van die historie. Maar bewijst hij dat Job Cohen in zijn protest gelijk heeft: dat moslims worden gediscrimineerd in Nederland, net als de joden in de vorige eeuw. Ephimenco zet zichzelf in zijn column in wezen te kijk als een islamofobe nazi-propagandeur, en het is terecht dat Cohen protesteert tegen dit soort agitators die moslims doorlopend op spreekwoordelijke wijze tegen de muur zetten.

*VOETNOTEN

Onze vrijheden beschermen

"We oppose the Jews because we are defending the freedom of the German people."
Joseph Goebbels and Mjölnir, Die verfluchten Hakenkreuzler. Etwas zum Nachdenken (Munich: Verlag Frz. Eher, 1932).

"Onze vrede, onze veiligheid en onze vrijheid moeten wij koste wat het kost verdedigen. Helaas lukt dat niet altijd met vreedzame middelen. Soms moeten wij daarvoor geweld gebruiken, soms moeten daarvoor geheime operaties worden uitgevoerd. ... Het gaat vandaag om één fundamentele vraag: willen wij vechten voor onze vrijheid, willen wij vechten voor onze Westerse beschaving of gaan wij met conventies en mensenrechtenverdragen in de hand ten onder aan de barbaren die onze beschaving het liefst vandaag nog willen vernietigen?"
Geert Wilders bepleit administratieve detentie (CIA-detentiekampen als Guantanamo Bay) in Nederland, Tweede Kamer, 4 juli 2007

Durven benoemen

"The picture would be incomplete were I to be silent about the criminal side of a “decent Jew.” This has long been concealed by the cloak of Christian or Marxist brotherly love."
Hanns Oberlindober, Ein Vaterland, das allen gehört! Briefe an Zeitgenossen aus zwölf Kampfjahren (Munich: Zentralverlag der NSDAP, 1940)

"De statistieken liegen niet. De problemen zijn immens. Bijna een kwart van de Marokkanen en Antillianen tot 25 jaar is werkloos, in vergelijking met autochtonen verlaten meer dan 2x zoveel Marokkanen en 3x zoveel Somaliërs school zonder diploma en alle drie de groepen zijn zelfs rond de vier keer vaker verdachten van een misdrijf dan autochtonen.
Behalve door de risicogroepen Antillianen, Marokkanen en Somaliërs is Nederland ook cultureel verrijkt door Roma-zigeuners. Uit cijfers van de gemeente Nieuwegein blijkt dat van de Roma onder de 18 jaar meer dan 25% een strafblad heeft! Boven de 18 jaar is dat zelfs meer dan 75%!! Een bijna surrealistisch cijfer.
De standaard linkse reflex op zulk een feitenrelaas is het spelen van de sociaal-economische-achterstandskaart. Echter, uit verschillende recente onderzoeken (o.a. van Jennissen, Blom en Oosterwaal) blijkt dat ook na correctie van de sociaal-economische omstandigheden groepen niet-autochtonen veel vaker verdachte van misdrijven blijven."
'Maidenspeech: Onnodige uitgaven Antillianen-, Marokkanen- en Romagemeenten', pvv.nl

Criminelen, werelddominantie, geheimhouding

"The Jews live the lives of criminals. From the beginning, they have been told by their desert god El-Schaddei Jahwe that their task is to seize the products of the work of others and make themselves masters. From the moment the Jews decided to enslave other nations by committing crimes against humanity, they knew they were in great danger. If their crimes became known, they risked annihilation from a threatened humanity. It was necessary for the Jews to conceal their plans for world domination, to keep non-Jews from an awareness of the abyss before which they stood."
Julius Streicher, Der Stürmer, #12/1943

"In landen waar de islam nog niet domineert, mogen moslims ['de ingebakken intolerantie, de haat, het geweld'] verbergen. Er is een speciale term voor, takiyya. Dat betekent dat je als moslim in een niet-moslimland je ware moslimgezicht verbergt om vervolging te voorkomen, terwijl de strijd tegen niet-moslims wel heimelijk wordt gevoerd. ... Als de moslimcultuur dominant wordt in een land, kan hij volgens de leer van de takiyya wel zijn ware gezicht laten zien. Denk daarbij aan het spreekwoordelijke Marokkaanse jongentje van veertien dat wil voordringen in de rij in de winkel, wordt teruggewezen, en dan roept: “Wacht maar tot wij het voor het zeggen krijgen!” Zijn vader zal dat alleen nog maar gedacht hebben."
'Wilders spreekt: Ik capituleer niet', interview HP/DeTijd , 12 dec 2007

No comments:

Post a Comment