12 October 2010

Stan van Houcke over 'Netanyahu biedt bouwstop aan'

Onafhankelijk journalist Stan van Houcke wijst op de propaganda van de Volkskrant.

De Volkskrant bericht vandaag:

NETANYAHU BIEDT BOUWSTOP AAN

Hoe ziet dit aanbod eruit en wat verzwijgt de Volkskrant met deze suggestieve kop? Wel, simpelweg dit:

De zionisten willen al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw een etnisch zuivere staat, een staat met alleen maar Joden. In het kader daarvan werd het grondgebied dat de de Joden hadden gekregen, zowel als de helft van het grondgebied dat de VN aan de Palestijnen had toegewezen in 1948 etnisch gezuiverd middels de inzet van zionistisch geweld en grootscheeps terreur. Meer dan 750.000 Palestijnen werden daarbij verdreven, hun dorpen werden tot op de grond toe vernietigd. Nooit werden ze voor hun verlies gecompenseerd. Deze feiten zijn uitgebreid gedocumenteerd in het werk van Joods-Israelische historici als Simha Flapan, Benny Morris, Tom Segev, Avi Shlaim, Ilan Pappe. In '67 werden naar schatting nog eens honderdduizend Palestijnen verdreven.

De volgende fase is thans aangebroken. De zionistische extremisten die nu aan de macht zijn spreken van 'transfer,' een eufemisme voor etnisch zuiveren. Dat wil zeggen: als er een Palestijnse staat komt voor de Palestijnen dan eisen de zionisten dat de Palestijnen akkoord gaan met een Joodse staat voor alleen Joden. Met andere woorden: eenvijfde van de bevolking die niet Joods is dient dan te vertrekken naar een toekomstige Palestijnse staat. Maar daarvoor moet eerst de inmiddels niet langer meer gekozen 'president' die namens Palestijnen 'onderhandelt', akkoord gaan met het feit dat Israel een staat is niet voor zijn ingezetenen, maar alleen voor de Joodse ingezetenen. Kortom, de ongekozen 'president' van alleen de Palestijnen in bezet en belegerd gebied, dient in te stemmen met het feit dat Palestijnse Israeli's voortaan officieel tweederangs burgers zijn in hun eigen land, zijnde Israel. Anders geen 'bouwstop'. En dat nu heet in het wereldbeeld van de Volkskrant een aanbod. Maar dit vertelt de Volkskrant er niet bij, want dan zou duidelijk worden dat de krant zionistische propaganda verspreidt.

http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/10/de-volkskrant-107.html

No comments:

Post a Comment