18 June 2010

Het 'Israël versoepelt blokkade' sprookje

In de Nederlandse media kunnen we ruimschoots lezen over de "versoepeling" van de blokkade van Gaza. Dat het Israëlische leger gewoon op Palestijnse burgers blijft schieten is niet populair bij onze jongens en meisjes van de pers, want dat is geen goed nieuws over "de Joodse staat".

Allereerst is het zaak om te bekijken wat de "versoepeling" van de blokkade in de praktijk inhoudt. Journalisten beschikken over die gegevens, maar zullen die niet publiceren, omdat ze daarmee de geloofwaardigheid van hun eigen beweringen, en die van Israël, dat de "blokkade versoepelt" zou worden, ondermijnen.Om te beginnen heeft Israël (nog) geen enkele toezegging vastgelegd, het is dus maar afwachten wat de bezetter door wil laten. Vorige week deelde de bezetter mee dat het koekjes, soda, fruit in blik en ander "snack food" zou gaan doorlaten. Dat werd door onze pro-Israël pers meteen een "versoepeling" genoemd, terwijl niet één wakkere correspondent is gaan kijken hoe blij bijvoorbeeld de Palestijnen met een zak chips zijn, die na Cast Lead nog steeds in tenten moeten wonen, die het "snack food" waarschijnlijk niet eens kunnen betalen. Daarnaast weet nog steeds geen enkele broodschrijver te melden dat, 4 jaar na dato, de Israëlische blokkade van Gaza illegaal en volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid is.Onze media blijven ook het sprookje verspreiden dat het doel de blokkade van Gaza is om wapensmokkel te verkomen. Zelfs nadat Israël al heeft toegegeven dat de blokkade "economische oorlogsvoering" is. Collectieve bestraffing is een ernstige inbreuk op het internationale recht. Maar dat lezen we weer niet in Nederlandse kranten.

Het Gisha Legal Center for Freedom of Movement (www.gisha.org) is een in 2005 opgerichte Israelische NGO die in januari aan de hand van een Israëlisch rapport de wel en niet toegelaten producten in kaart bracht:

The list is approximate and partial, and it changes from time to time. It is based on information from Palestinian traders and businesspersons, international organizations, and the Palestinian Coordination Committee, all of whom "deduce" what is permitted and what is banned based on their experience requesting permission to bring goods into Gaza and the answers they receive from the Israeli authorities (approved or denied). It is not possible to verify this list with the Israeli authorities because they refuse to disclose information regarding the restrictions on transferring goods into Gaza. It should be noted that Israel permits some of the "prohibited" items into Gaza (for example: paper, biscuits, and chocolate), on the condition that they are for the use of international organizations, while requests from private merchants to purchase them are denied.


In these pictures, it is possible to see some of the goods that are permitted to enter Gaza, some of the goods that are prohibited from entering the Strip and some of the goods whose status is unknown due to a lack of transparency.

Prohibited Items
sage (since 26.5.10)
cardamom (since 7.6.10)
cumin (since 7.6.10)
coriander (since 7.6.10)
ginger (since 7.6.10)
jam (since 7.6.10)
halva (since 7.6.10)
vinegar
nutmeg
chocolate
fruit preserves (since 9.6.10)
seeds and nuts
biscuits (since 9.6.10)
sweets
potato chips (since 9.6.10)
gas for soft drinks
dried fruit
fresh meat
plaster
tar
wood for construction
cement
iron
glucose
industrial salt
plastic/glass/metal containers
industrial margarine
tarpaulin sheets for huts
fabric (for clothing)
flavor and smell enhancers
fishing rods
various fishing nets
buoys
ropes for fishing
nylon nets for greenhouses (since 14.6.10)
spare parts for tractors
dairies for cowsheds
irrigation pipe systems
ropes to tie greenhouses (since 14.6.10)
planters for saplings
heaters for chicken farms
musical instruments
size A4 paper
writing implements
notebooks
newspapers
toys
razors (since 7.6.10)
sewing machines and spare parts
heaters
horses
donkeys
goats
cattle
chicks

Al met al is het verontrustend om van de internationale gemeenschap dezelfde houding te bemerken als die over de nederzettingen. Jarenlang was het namelijk zaak dat de nederzettingen moesten verdwijnen - punt. Maar tegenwoordig moet alleen maar de uitbreiding van de nederzettingen stoppen. Hetzelfde euvel gebeurt momenteel met de blokkade van Gaza: eerst moest de blokkade worden opgeheven, maar nu bepleit de internationale gemeenschap alleen nog maar voor "versoepeling". Beide stellingen hebben we te danken aan collaborerende politici die zich naar zeggen inzetten voor een vredesakkoord, zoals in de EU en het zogeheten Kwartet. Maar op deze manier komt die vrede er nooit, want de historische regel geldt nog steeds: no justice no peace - wordt er geen recht gedaan, dan krijgt vrede geen kans. De hele internationale gemeenschap helpt de bezetting in stand houden, en het "vredesproces" is in werkelijkheid op zijn gunstigst tijdelijk 'iets minder' bezetting. Op papier, want in de praktijk lapt Israël elke wens of eis aan zijn laars. Geen wonder dat deze bezetting de langstlopende in de geschiedenis der mensheid is.

No comments:

Post a Comment