28 March 2012

Nederland legitimeert bezetting door schenking van 3.75 miljoen euro aan Israël

In plaats van het opleggen van sancties aan Israël voor het niet nakomen van een overeenkomst met de Palestijnse Autoriteit die zeven jaar geleden onder supervisie van het Midden-Oosten Kwartet werd getekend, beloont Nederland Israël met een schenking van ongeveer 3.75 miljoen euro in de vorm van twee containerscanners, die worden geplaatst aan de grens tussen de bezette Westelijke Jordaanoever en Jordanië (Allenby), en hoogstwaarschijnlijk aan de grens met Gaza (Kerem Shalom,volgens de Jerusalem Post).


Door de Israëlische blokkade is 80% van de inwoners in Gaza afhankelijk van voedselhulp.

Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal beoogt met deze schenking de Palestijnen te helpen door voor hen het economisch verkeer met mogelijk 33% te verhogen. Maar omdat deze scanners uitsluitend worden bediend door degenen die de Palestijnen bezetten, die nog geen enkele toezegging in het akkoord genaamd Agreement on Movement and Access (AMA, 2005) is nagekomen, betekent de schenking in wezen dat Nederland de bezetting en blokkade van de Palestijnen legitimeert en opwaardeert.

Rosenthal: "De bediening van de Nederlandse scanner zal door Israël op Israëlisch grondgebied plaatsvinden. ... Mooier kan ik het niet maken" 120307Raad Buitenlandse Zaken EU - Gymnich.DOC

"Welvaart en veiligheid zijn twee speerpunten van mijn beleid. Die gaan hier hand in hand", lichtte minister Rosenthal toe, die bij zijn aanstelling meldde dat hij de Nederlandse handelsbelangen belangrijker acht dan de bescherming van mensenrechten. Israël schendt 24 uur per dag de rechten van de Palestijnen. En voor de veiligheid voor de Palestijnen heeft Rosenthal, net als zijn voorgangers, nog nooit iets gedaan.

Het uitgesproken pro-Israël beleid van Rosenthal komt in de Europese Unie steeds meer in opspraak. "Het past in een patroon," schrijft Huib Moddekolk in de NRC. In januari dit jaar hield hij een gezamelijke EU-verklaring tegen waarin stond dat de aanwezigheid en uitbreiding joodse kolonisten in bezet gebied de tweestatenoplossing verhinderde. Waarom hij dat deed was wilde hij niet zeggen. Twee maanden later deed hij het weer. In februari 2011 verzocht Rosenthal de VN Mensenrechtenraad om geen resoluties meer tegen Israël aan te nemen en/of een gedeelte te schrappen.

In het Agreement on Movement and Access werd in 2005 tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit o.a. afgesproken dat:
- De grensovergangen rond Gaza Rafah, Karni, Erez en Kerem Shalom geopend zou worden voor vrachtwagens personen;
- Israël konvooien met vrachtwagens en bussen tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever zou toestaan;
- Israël zo veel mogelijk checkpoints op de Westelijke Jordaanoever zou opheffen;
- Dat Israël (de bouw van) een haven in Gaza zou toelaten (en het niet zou bombarderen, zoals het Nederlands-Franse project in 2001);
- Dat er overleg gevoerd gaat worden over een nieuw vliegveld in Gaza.


Dit was ooit 'Gaza International Airport', door Israël verwoest in 2001.

Israël heeft zich aan geen enkele afspraak gehouden. Het heeft grenzen rond Gaza zijn na de verkiezingen van 2006 hoegenaamd helemaal dichtgegooid, en lijdt de bevolking volgens de de VN, hulpverleners en mensenrechtenorganisaties in hoge mate onder de "crippling sanctions". Dus ook geen haven, geen vliegveld, en geen verkeer tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever. En de checkpoints zijn alleen maar toegenomen.

Voor de veiligheid van Israël? De illegale blokkade van Gaza was een collectieve straf voor het stemmen op Hamas, waarna Israël besloot om de bewoners "op een dieet te zetten":

Israel's policy was summed up by Dov Weisglass, an adviser to Ehud Olmert, the Israeli Prime Minister, earlier this year. 'The idea is to put the Palestinians on a diet, but not to make them die of hunger,' he said. The hunger pangs are supposed to encourage the Palestinians to force Hamas to change its attitude towards Israel or force Hamas out of government. (The Guardian, 16.04.2006)

Later gaf Israël toe dat de blokkade van Gaza werd toegepast in het kader van "economische oorlogsvoering". Ook de toegenomen diefstal van land en water op de Westelijke Jordaanoever - en de vernietiging van Palestijnse waterbronnen en -voorraden, huizen en boomgaarden - heeft niets met veiligheid te maken. De in aantal toegenomen checkpoints bestaan vooral om de Israëlische bezetting te handhaven en de illegale kolonisten te beschermen.In werkelijkheid is er geen enkele garantie dat Israël, achter de knoppen van de containerscanners, het leven voor de Palestijnen gaat vergemakkelijken. De bezetter bepaalt immers wat er wel niet de grens over gaat, en dat is geen verandering van de huidige situatie, eerder een opwaardering. Het enige waar wij vooralsnog geld aan schenken is de legitimering van de bezetting door Israël daarvoor instrumenten in handen te geven. Betaald door de burgers van Nederland. In Den Haag is er echter geen enkele volksvertegenwoordiger die daar vraagtekens bij zet.

Human rights organisations have recently said that not only Israel but Egypt, the EU and the U.S. could be in violation of international law for failing to adhere to the 2005 Agreement on Movement and Access, and consequently violating the basic human rights of Gaza's 1.5 million people - particularly in the post-war period. (IPS, 15.04.2009)

Gerelateerd:
The Rafah Crossing + the 2005 Agreement on Movement and Access
Minister Rosenthal en de "Amerikaanse lijn"
De 'tipping point' van Uri Rosenthal
In Whose Name Are You Speaking? A Response to Dutch Foreign Minister Uri Rosenthal
Rosenthal verzoekt Mensenrechtenraad om resoluties tegen Israël te schrappen

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment