8 September 2010

Christenen voor Israël haalde in 2009 4,8 miljoen euro op

"Bij de keuze en de afdrachten van de projecten was een nauwe samenwerking voor bepaalde projecten met Keren Hayesod in Jeruzalem" lezen we in het jaarverslag van Christenen voor Israël. Keren Hayesod is Israël's collectieve fundraiser. In de 'Keren Hayesod Law', in 1956 door de Knesset gelegitimeerd, kunnen we lezen dat het doel van deze organisatie is: "To do every act and thing deemed to be necessary or expedient or helpful in strengthening the State of Israel, the ingathering of the exiles in Eretz Israel and assuring the unity of the people of Israel."

Eretz Israel is de term voor Groot-Israël, aka Het Heilige Land, Israël plus de bezette gebieden. De term wordt o.a. gebruikt door de Revisionistische Zionisten van Likud en de militante kolonistenbewegingen, die beiden menen dat de Palestijnse gebieden etnisch gezuiverd moeten worden, onder het eufemisme transfer. In 1953 werd door de staat Israël Keren Kayemet (het Joods Nationaal Fonds) opgericht en in 1956 Keren Hayesod (het 'Stichtingsfonds'). Beiden bestaan nog steeds. Keren Kayemet judaïseert land, en Keren Hayesod bevolkt het.

Etnische zuivering

De etnische zuivering van de Palestijnen is uitgebreid beschreven in gedegen historisch onderzoek van gerespecteerde joods-Israelische historici als Simha Flapan, Ilan Pappe, Tom Segev, Avi Shlaim en Benny Morris. De oorspronkelijke bewoners die reeds uit Israël verdreven zijn, een oorlogsmisdaad, hebben nooit enige compensatie gekregen en mogen ook niet terugkeren, hetgeen niet alleen in strijd is met het internationaal recht, maar ook met de talloze resoluties van de VN. Zij en hun nakomelingen wonen nog steeds in vluchtelingenkampen. Deze situatie duurt al meer dan 60 jaar, en is inmiddels het langstdurende vluchtelingenprobleem ter wereld.Christenen voor Israël haalt miljoenen euro's per jaar op om dit probleem te normaliseren en de "the ingathering of the exiles in Eretz Israel" te assisteren. Zo kunt u bij de stichting al voor 115 euro een jood 'kopen', uit de meest godvergeten uithoeken in de wereld, om naar Israël te emigreren. Onder het mom van "hulpverlening". Deze actie bracht in 2009 driekwart miljoen euro in het laatje.

Echter Palestijnse "exiles" hebben volgens de 'goede doelen' stichting (met bijkomstig belastingvoordeel) geen rechten, en heeft de stichting geen boodschap aan mensenrechten of het internationaal recht. Om het feit van de etnische zuiveringen te verdoezelen beweert CvI op sektarische wijze dat de "zogenaamde 'bezetting'" helemaal niet bestaat, en Palestijnen ook niet. Extremisten als de kolonist Wiesje de Lange, die meent dat er "geen andere oplossing is dat de totale uitroeiing" van de Palestijnen, krijgen bij CvI de ruimte om hun racistische en oorlogszuchtige ("Wij zien een volk dat moet betalen voor elk uur dat er vrede is.") ideologie te verspreiden.

15.000 euro voor "winstgevende" outpost"S'de Bar, kansarme jongeren" kreeg volgens het jaarverslag van CvI 15.009 euro. Goed doel? De Sde Bar Farm ligt in de (zelfs volgens Israël) illegale outpost Kfar Eldad (bouwjaar 1999, Gush Etzion blok) op de Westelijke Jordaanoever, met een winstgevende kaasmakerij. Verboden voor moslims.

Het Israëlische ministerie van Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening heeft na klachten over drankmisbruik, drugs en seksueel misbruik besloten de opvang van probleemjongens in Sde Bar te sluiten. Ook had een commissie "onregelmatigheden in het beheer" geconstateerd. Een woordvoerder van het ministerie meldt dat het de opvang wil sluiten omdat dat in het belang van de jongens is:

"In de loop der jaren hebben wij zowel mondeling als schriftelijk klachten ontvangen, van professionals en voormalig onderwijzers op de boerderij, die gealarmeerd waren door onregelmatige gebeurtenissen waarvan ze vonden dat die een gevaar voor de minderjarige bewoners vormden.
Bovendien werden er de afgelopen jaren over de boerderij een aantal artikelen gepubliceerd die de vermoedens van onjuiste administratie en zelfs criminele activiteiten onderstreepten. Na twee maanden van onderzoek waarin de commissie 30 betrokkenen interviewde, met inbegrip van opzichters, afgestudeerden, personeel en medewerkers van het ministerie van Welzijn, werd vastgesteld dat Sde Bar in haar huidige vorm is niet geschikt is voor gebruik als een verblijf voor de jongeren die daar door de staat geplaatst worden." (Jerusalem Post 30 april 2010)Mijn vragen over "de kibboets" Sde Bar Farm "in Israël"* aan projectleider Klaas Hoekstra (foto: Hoekstra in de outpost) werd beantwoord met een stortvloed aan oudtestamentische ideologie, historische falsificaties en 'informatie' over de barbaarse islam. Maar geen antwoord op mijn vragen. Het tweede antwoord van Hoekstra, na mijn vragen herhaald te hebben, was dat er op de Sde Bar Farm helemaal niets aan de hand was, en hij blijft beweren: "Sde Bar is een erkende instelling bij de Israëlische overheid." Vervolgens moest ik toch goed begrijpen dat ...de Filistijnen, de Romeinen, Hadrianus, Masada, etcetera, etcetera.

Op 27 juli 2010 verscheen een verslag over Christenen voor Israël van het persbureau IPS (David Cronin): Nederlandse christenen steunen nederzettingen van Israël. Op dit weblog kunt u de Nederlandse vertaling lezen.

Christenen voor Israël en de CFOIC onderhouden een hartelijke relatie met enkele prominente Nederlandse politici. Aftredend minister Maxime Verhagen, van het christendemocratische CDA, sprak eerder deze maand zijn steun uit voor het werk van pro-Israëlische lobbygroepen in een interview in de nieuwsbrief van Christenen voor Israël.

Christenen voor Israël maakt deel uit van een lobbynetwerk met aanzienlijke politieke invloed in Nederland. De meest invloedrijke organisatie in het netwerk is het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Den Haag. Bij de laatste parlementsverkiezing haalde CIDI-medewerker Wim Kortenoeven [red. voormalig werknemer Christenen voor Israël] een Tweede Kamerzetel voor de Partij voor de Vrijheid (PVV). Geert Wilders' PVV voert nu gesprekken over de mogelijk vorming van een rechts kabinet in Nederland.

Max Wieselmann, vertegenwoordiger van Europese Joden voor een Rechtvaardige Vrede, een organisatie die ervoor pleit ook de rechten van de Palestijnen te respecteren, zegt dat Christenen voor Israël nauwe banden heeft met Israëlische diplomaten. "Je ziet altijd de Israëlische ambassadeur op hun vergaderingen of wanneer ze feesten en recepties houden."

*) Ook de EO loog in 2008 dat Sde Bar "in Israël" ligt, "midden in de woestijn". En dat de jongeren in Sde Bar het verkeerde pad opgingen, dat heeft niets met henzelf te maken, maar is de schuld van "de constante dreiging van oorlog en geweld".

No comments:

Post a Comment