27 March 2010

VN Mensenrechtenraad neemt 5 resoluties tegen Israël aan

Op 25 maart jl. nam de Mensenrechtenraad van de VN in Geneve 5 resoluties tegen Israël aan. Er vindt daarover grootschalige censuur plaats in de berichtgeving van zowel de Nederlandse media, alsook het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die er niets over bericht op hun publieke website. Alleen het Reformatorisch Dagblad meldt dat Israël de Palestijnen een vergoeding moet betalen voor verlies en schade, opgelopen tijdens de oorlog in de Gazastrook die begin vorig jaar werd uitgevochten. De andere eisen worden niet genoemd.

Twee redenen voor deze censuur zijn mogelijk:
a) Het nieuws is 'te klein' of niet belangrijk genoeg.
b) Het is negatief over Israël en zodoende is het van belang dat de burger deze informatie onthouden wordt.
Mogelijkheid a is uitermate onwaarschijnlijk, gezien de laatste ontwikkelingen in de internationale politiek met betrekking tot Israël, en simpelweg omdat dat het hier gaat om het grootste aantal veroordelende resoluties dat ooit over een enkel land in één zitting in stemming zijn gebracht, dat dus alle reden heeft om 'nieuws' te zijn.

Resoluties kort samengevat:

1. Over de door Israël bezette Syrische Golan Hoogten (A/HRC/13/L.2):
- stoppen met bouwen nederzettingen
- recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen en teruggave van hun bezittingen
- stoppen met Syrische bewoners dwingen de Israëlische nationaliteit te nemen
- stoppen met het verhinderen van fundamentele rechten en vrijheden van de bewoners
- opheffing verbod bezoek aan familieleden in Syrië
- onmiddelijke vrijlating van Syrische gevangen in Israëlische gevangenissen, en Rode Kruis toegang geven aan de gevangenen
Nederland onthield zich van stemming

2. Over het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk (A/HRC/13/L.27):
- de Raad bevestigt weer eens het absolute recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking
- onderstreept weer eens haar steun voor het Tweestaten-model
- onderstreept het belang van de 'territoriale eenheid', continuïteit en integriteit van de Palestijnse gebieden en Oost-Jeruzalem
- en roept alle lidstaten en relevante VN-afdelingen op het Palestijnse volk te steunen en helpen in hun pogingen tot zelfbeschikking.
Nederland stemde voor

3. Over de Israelische nederzettingen in de Bezette Gebieden, incl. Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogten (A/HRC/13/L.28):
- Raad veroordeelt bouw en uitbreiding
- eist de uitvoering van eerdere Resoluties
- eist opening van de grenzen bij Rafah en Karni
- eist Israël op te treden tegen geweld van kolonisten en hen te straffen en te ontwapenen
- eist dat Israël handelt conform de uitspraak van het Internationale Hof van justitie (ICC)
- eist dat beide partijen opnieuw pogingen doen om vredesbesprekingen te beginnen
Nederland stemde voor

4. Over de "ernstige mensenrechtenschendingen" in de Bezette Gebieden incl. Oost-Jeruzalem (A/HRC/13/L.29):
- de Raad eist van israël de terugtrekking uit de Palestijnse Gebieden tot aan de situatie van 1967
- veroordeelt de aanvallen en operaties van het Israëlische leger in de Bezette Gebieden
- veroordeelt aanvallen op Palestijnse burgers én hun cultureel erfgoed
- veroordeelt Israël's gebrek aan respect voor de mensenrechten in de Bezette Gebieden
- eist de onmiddelijke stopzetting van Israëlische archeologische activiteiten rond de Al-Aqsa moskee
- roept op tot het onmiddelijk staken van de verwoesting van van Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem
- eist de vrijlating van Palestijnse gevangenen, inclusief vrouwen, kinderen en leden van de PA
- roept Israël op om alle checkpoints opheft en alle grenzen opent als overeengekomen in internationale akkoorden
- eist de onmiddelijke opheffing van de belegering van de Gazastrook
Nederland stemde tegen

5. Over de uitvoering van de aanbevelingen in het Goldstone-rapport (A/HRC/13/L.30):
- de Raad herhaalt de oproep aan de Israëlische regering en de Palestijnen om een onafhankelijk en geloofwaardig onderzoek in te stellen naar de mensenrechtenschendingen conform internationale standaarden als genoemd in het Goldstone-rapport
- roept de High Commissioner op om een financieel fonds op te richten voor de verwoestingen en andere schade geleden in Gaza door operatie Cast Lead
- wil een commissie in het leven roepen die de onderzoeken naar mensenrechtenschendingen van beide partijen beoordeelt
- roept het Rode Kruis en andere partijen op om over de legaliteit van bepaalde wapens te discussiëren
Nederland stemde tegen

De VS stemde tegen alle resoluties, bij 3 resoluties als enige land. Resoluties nr. 2 en 3 zijn, op de VS na, unaniem aangenomen, en zonder stemonthoudingen.

& raquo; Volledige tekst resoluties in het Engels

Israël probeerde in Geneve de bespreking van het Goldstone-rapport te beïnvloeden met het opvoeren van de ouders van de krijgsgevangen Israëlische soldaat Gilad Shalit en aanhangend mediacircus.
Volgens Speciale VN-rapporteur John Dugard zitten er meer dan 11.000 Palestijnen in Israëlische gevangenissen (een schending artikel 76 van het Vierde Verdrag van Genève), waaronder 376 kinderen, 118 vrouwen, 44 leden van de Palestijnse Wetgevende Raad en ongeveer 800 zijn er in 'administratieve detentie' (zonder aanklacht). Palestijnse kinderen vanaf 16 jaar (in plaats van 18 jaar voor Israëlische kinderen) worden op grond van de Israëlische militaire regels als volwassenen beschouwd. Diverse NGO's hebben verslag gedaan van rechteloosheid, onmenselijke omstandigheden en marteling in de Israëlische gevangenissen.
De Nederlandse media berichten er vrijwel uitsluitend over wanneer Israël Palestijnen vrijlaat, wellicht om een 'gebaar van goede wil' van Israël te suggereren.

No comments:

Post a Comment