6 May 2012

Paul Brill en zijn Fingerspitzengefühl

"Komt er oorlog met Iran? Een half jaar geleden zou ik hebben gezegd: 60 procent kans ja, 40 procent kans nee. Nu komt mijn kansberekening - ook wel genaamd Fingerspitzengefühl - uit op 60 procent nee, 40 procent ja. Geen fenomenale ommezwaai, wel een significante kentering, aldus Paul Brill."


Paul Brill, opiniemaker van de Volkskrant

fingerspitzengefühl
fin - ger - spit - zen - ge - fühl [` fieng ` rsjpiets ` n g` fuul] («Duits) het -woord
Eigenschap van kenners waardoor ze met slechts weinig of vage gegevens tot conclusies komen

De pro-Israël lobbyist van de Volkskrant Paul Brill, die zichzelf in de eerste alinea citeert, meent dat zijn Fingerspitzengefühl journalistieke waarde heeft. Dat hij met zijn 'kennis' over de verhoudingen in het Midden-Oosten de krantlezer informeert. Maar dat doet hij niet. Dat bewijst hij bijvoorbeeld door, wanneer het om Israël en Iran en kernwapens gaat, consequent het Israëlische arsenaal van 200 à 300 illegale kernkoppen te verzwijgen. En dat Israël al vanaf de jaren 50 atoominspecteurs de toegang weigert tot haar nucleaire installaties.

Ook ontbreekt er in de fantomen van Brill's Fingerspitzengefühl altijd dat:

"...de Iraniers niet in strijd met de regels van het Non-Proliferatie Verdrag handelen, dat een Amerikaanse of Israelische aanval een oorlogsmisdaad betekent, dat Israel wel degelijk het internationaal recht schendt, omdat in datzelfde Verdrag staat dat alle kernmogendheden hun kernwapens dienen te ontmantelen en het Internationaal Gerechtshof 'van oordeel was dat de dreiging met of het gebruik van kernwapens ofwel totaal onwettig is, ofwel onwettig behalve in één welbepaalde situatie. Dat betekent dat een tweederde meerderheid van de rechters de algemene wettelijkheid van kernwapens verwierp.' Maar daarover zwijgt Paul Brill, deze informatie past niet in het propagandamodel waaraan Israel zijn status ontleent en Paul Brill zijn identiteit.
(Stan van Houcke)

Wel suggereerde Brill gisteren dat er een verband bestaat tussen de holocaust en het Iraanse nucleaire programma. Fingerspitzengefühl, of een irrationele kwinkslag van Brill's identiteitsprobleem? Hij kon het in ieder geval niet laten. De veelvuldig gelauwerde journalist Robert Fisk vatte Brill's Fingerspitzengefühl over Iran scherp samen:

Iran, the dark revolutionary Islamist menace. Shia Iran, protector and manipulator of World Terror, of Syria and Lebanon and Hamas and Hezbollah. Ahmadinejad, the Mad Caliph. And, of course, Nuclear Iran, preparing to destroy Israel in a mushroom cloud of anti-Semitic hatred, ready to close the Strait of Hormuz – the moment the West's (or Israel's) forces attack.

In 2007 schreef Brill in de Volkskrant:

...Benjamin Netanyahu, die heeft beloofd ‘alles te doen wat noodzakelijk is’ om een Iraans kernwapen te verijdelen. En dat kernwapen kan dit jaar al in het vizier komen.

Fingerspitzengefühl? Het doet me eerder denken aan een Duits gezegde: Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich´s Wetter, oder es bleibt wie es ist. Nederlandse opiniemakers - die zichzelf steevast journalist, redacteur of correspondent noemen - kraaien en kakelen in de mist of het een lieve lust is. Het zijn de mannen en vrouwen in de witte jassen, die beweren dat product X wetenschappelijk bewezen beter is dan alle andere producten. De mainstream kranten hebben hun focus verlegd van informatie naar consumptie. Hoe meer je leest, hoe minder je weet.

Lees ook:
Hotel Terminus » Paul Brill: het Westen moet 'beelden van hongerende kinderen in Iran' negeren
Stan van Houcke » Paul Brill van de Volkskrant
The Independent » Robert Fisk: We've been here before – and it suits Israel that we never forget 'Nuclear Iran'
New York Times » (16) U.S. Agencies See No Move by Iran to Build a BombTRANSLATE

5 comments:

 1. fingerspitzengefuhl? welnee, hij schrijft een week later letterlijk de new york times voorpaginanieuws over!

  War alarms over Iran show signs of lessening
  Source : International Herald Tribune
  http://www.lekiosque.fr/article-1281673-War-alarms-over-Iran-show-signs-lessening.html

  ReplyDelete
 2. En niet onwaarschijnlijk omdat er toch nogal duidelijke signalen uit kringen van geheime diensten en de legertop komen dat ze er niets in zien.
  Het is voor mij toch even schrikken om zoiets als De pro-Israël lobbyist van de Volkskrant Paul Brill te lezen, wetende dat hij tot de oprichters van het Palestina Komitee hoorde...

  ReplyDelete
 3. Overigens betekent het Duitse Mist "mest"...

  ReplyDelete
 4. O, haha, Nebel, ja da's waar ook.

  Palestina Komitee, dat was ook Bertus Hendriks. Misschien waren het wel infiltranten van de BVD. Dat was bij de CPN ook zo.

  ReplyDelete
 5. Ik was altijd nogal voor Bertus Hendriks. Totdat bekend werd dat hij vaak dineert met die Hans Jansen. Sindsdien vertrouw ik hem niet meer.

  Corrie

  ReplyDelete