10 July 2011

SP 'niet naar Gaza, wel naar Sederot'

Volgende week brengen Emile Roemer en Harry van Bommel van de Socialistische Partij "een werkbezoek aan Israël", zo lezen we in de agenda op sp.nl. Meer weten we niet. De SP houdt de zaak onder de Haagse kaasstolp - niemand geeft thuis. Zoals het ook deed met de geplande Gaza-vloot vorige week. Vorig jaar steunde de SP de flotilla nog ruimhartig. Toen was het een "rechtvaardige actie om de uitgehongerde bevolking van Gaza te steunen". En was "het goed dat dit hulpinitiatief van solidariteit met de getroffen bevolking wordt genomen" want het was niet de bedoeling "om de burgerbevolking uit te mergelen." (bron). Dit jaar zou er zelfs een SP'er meevaren (zie: SP 'heeft niets' met Gaza-vloot - maar dat moet geheim blijven), maar SP'ers werden door de partijleiding gemuilkorfd over dit onderwerp. Ook het Wageningse bestuurslid dat mee zou varen heeft zich vrijwillig laten muilkorven, en weigert zodoende informatie te verstrekken, of waarom die geheim moet blijven

Anja Meulenbelt voelt "geen behoefte"

Zelfs voor Anja Meulenbelt bleek deze kadaverdiscipline belangrijker dan een steunbetuiging van haar partij aan de Palestijnen in Gaza. In een antwoord op een vraag over deze zaak op haar weblog meldt zij "niet de behoefte" te voelen om aan haar partij te vragen waarom het de Gaza-vloot dit jaar doodzwijgt. "Het zij zo" verzucht zij, blijkbaar te beroerd om even een telefoontje te plegen. Terwijl deze mevrouw toch de SP-slogan "niet lullen maar poetsen" op haar weblog rijkelijk gebruikt.
Waarom deze plotseling ongeëngageerde houding van mevrouw lafhartig te noemen is, is omdat zij 1. (nog steeds) getrouwd is met een Gazaan, en 2. werkt voor een hulporganisatie in Gaza. Afgezien van het feit dat zij reeds jarenlang haar weblog volschrijft met het vreselijke lot van de Palestijnen in Gaza. In een volgende log klaagt zij weer steen en been over de maatregelen die Israël neemt om de tocht naar Gaza onmogelijk te maken. Dat haar eigen partij door het blijven zwijgen Israël daarbij indirect een handje helpt, is natuurlijk weer onbespreekbaar en levert de bij de SP gebruikelijke censuur en IP-bannen op.

'Niet naar Gaza, wel naar Sederot'

Harry van Bommel blijft mijn herhaalde vragen op Twitter, waarom de SP dit jaar de Gaza-vloot niet meer steunt, negeren. Tegemoetkomender is hij naar een rechtsradicale twitteraar, en lichtte hij gisteren een tipje van de sluier op:

Harry van Bommelharryvandesp Harry van Bommel
@MartineKs we gaan niet naar Gaza. Wel naar Sederot
4:14 PM Jul 9th

Sderot is een dorp aan de grens met Gaza, dat een enkele keer - in vergelijking met de raketten die op Gaza afgeschoten worden - te maken krijgt met een raket afgeschoten door Palestijnen in Gaza. Het dorp is door de Israëlische regering omgebouwd tot een soort bedevaartsoord, en is een verplicht nummer voor o.a. politici die werkbezoeken aan Israël afleggen. In deze georganiseerde propagandatour, waarin het slachtofferschap van de joden in de Tweede Wereldoorlog flink wordt benadrukt om de bezetting van en het geweld tegen de Palestijnen te vergoeilijken, is een krans leggen in het holocaustmuseum Yad Vashem ook een verplicht nummer.
Vaste prik in Sderot is een bezoek aan het rakethulzenmuseum, alwaar de dames en heren op de foto moeten met de burgemeester met de zorgvuldig verzamelde hulzen in schappen op de achtergrond. Het 'bedevaartsoord' wordt professioneel uitgebaat: als souvenir zijn bijvoorbeeld t-shirts te koop met daarop 'I [hartje] Sderot', met een kassam-raket die door het hartje schiet.

Ook minister Maxime Verhagen deed in 2009 het obligate tripje naar het rakethulzenmuseum, en ging ook niet naar het enkele maanden eerder door Israël in puin geschoten Gaza: "Dat komt niet beter op mijn netvlies te staan als ik er ben." Deze zelfbenoemde mensenrechtenprofeet werd nota bene uitgenodigd om Gaza te bezoeken door John Ging, hoofd van de VN-organisatie UNRWA in de Gazastrook.
Verhagen benadrukte in Sderot dat Israël het recht had om zich te verdedigen en dat Hamas verantwoordelijk was voor de verwoesting die Israël had aangericht.

Symphatie betuigen aan Israëli's en Gaza negeren

Ook voor de SP is Gaza niet interessant (?) genoeg voor een zogeheten werkbezoek. Maar misschien lenen zij de netvliezen van Verhagen? U mag de steun van de SP aan de Palestijnen in Gaza, die dit jaar plotsklaps ontbreekt om redenen die de partij geheim wenst te houden, dus met een flinke korrel zout nemen. En SP'ers de mond snoeren over dit onderwerp, is niet alleen dictatoriaal, maar ook uitermate laf. Hoewel weer niet verassend, want dat is nu eenmaal de partijlijn. Ook over het steunen van moties van VVD en PVV, hetgeen met grote regelmaat in den lande en in Den Haag plaatsvindt, doet de SP geen enkele mededeling. Het draait de socialistische stemmers daarmee een rad voor ogen. In werkelijkheid is SP is een keurige, naar eigen zeggen "meer een sociaal-democratische partij dan een socialistische partij" (Jan Marijnissen en Harry van Bommel, Wikileaks cable 06THEHAGUE1184, ¶4), de meest comfortabele "oppositiepartij" die de machthebbers in Den Haag zich kunnen wensen.

Ik voorspel na het 'werkbezoek' van de SP een obligaat en veilig verslagje zoals ook de Israël-vriend Maxime Verhagen die altijd schreef: Israël moet de wens van de internationale gemeenschap respecteren, maar heeft ook het recht om zichzelf te verdedigen. "Veilige grenzen" en "duurzame vrede". Ik verwacht geen uitspraak over een Palestijnse staat en geen uitspraak over de ontruiming van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Ik verwacht wel een steunbetuiging aan president Abbas (die allang geen jurisdictie meer heeft) en misschien ook wel aan de Fatah-partij.
Hamas moet 'geweld afzweren' en 'Israël erkennen' - zo vervolgt het bekende riedeltje. Al in 2006 beschreef Jan Marijnissen o.a. "Hamas" als een soort Üntermenschen: "Noch de SP noch ikzelf hebben ooit sympathie kunnen opbrengen voor de methodes van Hamas, Hezbollah en anderen voor wie een mensenleven blijkbaar weinig voorstelt." Natuurlijk weer in schril contrast met de mening van de SP over gewapende verzetsgroepen in andere delen van de wereld. Waarom? Omdat dat geen controverse oproept bij de kiezers.

Het gaat de brave en volgzame SP in wezen niet om onrecht in de wereld, en "internationale solidariteit" bestaat niet - tenzij het Westen die goedgekeurd heeft. Vooralsnog financiert en legitimeert het Westen de Israëlische blokkade en bezetting, en wanneer het puntje bij het paaltje komt zwijgt de SP in alle talen. Dat zie ik ook als een vorm van het mes in de rug van de Palestijnen steken, want zwijgen is net zo goed een daad van collaboratie met de schurkenstaat Israël.

Tot twee keer toe heeft de SP, samen met Geert Wilders, uit kaarsjes gebrand bij de Iraanse ambassade - voor de leider van een Iraanse pro-Saddam Hoessein terreurorganisatie (zie Wikipedia). Bij de Israëlische ambassade hebben deze sociaal-democraten echter nog nooit een onvertogen woord laten vallen. Ook, als we het toch over de anti-Iran (en dus pro-Israël) lobby hebben, steunt de SP de militante, wederom pro-Saddam Hoessein organistatie cq sekte de Iraanse Volksmoedjahedien (a.k.a. PMOI en MEK - zie op sp.nl hier en hier).


9 januari 2009: Harry van Bommel sluit zich aan bij een pro-Israël demonstratie in Den Haag, terwijl het op hetzelfde moment in Gaza bommen en witte fosfor regende op mensen die nergens naartoe konden vluchten.

Lees ook: SP en de Palestijnen

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment