15 March 2011

Chris Rutenfrans van de Volkskrant

Redacteur Chris Rutenfrans, voormalig criminoloog (sic) en speechwriter van de ministers Ernst Hirsch Ballin en Winnie Sorgdrager, is verantwoordelijk voor de zogeheten OPINIE-pagina's van de Volkskrant (voorheen 'Forum'). Voor de anti-islam ideologie salonfähig was trok hij ten strijde tegen de euthanasie "cultuur" in Nederland, waarover hij beweerde dat in bijna de helft van de gevallen de euthenasie onvrijwillig was. Waar hij zijn krant vooral voor gebruikt is een podium te geven aan zijn ideologiegenoten en kameraden in de kruistocht tegen de islam, pro-Israël en filosemitische fanatici, zoals de vaste 'columnisten' Amamda Kluveld en Nausicaa Marbe, bij wijze van spreken de Julius Streicher en Pamela Geller van de Lage Landen. Er zit ook een (bekeerde) joodse kolonist tussen, deel uitmakende van de Israëlische "nieuwe media soldaten", die door Israël betaald worden om leugens en hasbara te verspreiden. En hoewel die kolonist in de nederzetting Efrat op de Westelijke Jordaanoever woont, staat in de Volkskrant dat hij "in Israël" woont. De "ombudsman" van de Volkskrant had het na een vraag van een lezer nog even "overlegd met de opinieredactie" - met Rutenfrans dus - en ja, het klopte helemaal, de joodse nederzetting Efrat ligt in Israël. Daarom is Rutenfrans ook een "nieuwe media soldaat" voor Israël.

Ook mag ene Michael B. Oren op de Ziopiniepagina's schrijven als "docent aan het Shalem Centrum in Jeruzalem en hoogleraar aan Georgetown University", alsof we te maken hebben met een onschuldig wetenschappertje. Dat Oren ook als officier van het Israëlische leger heeft gediend, en eigenhandig burgers in Beiroet heeft gebombardeerd tijdens de Israëlische invasie (1982); Israëlische verbindingsofficier was in de Golfoorlog bij de Amerikanen; en in de oorlog met Libanon (2006) majoor in het IDF was - kortom, een oorlogsmisdadiger - wordt genoegelijk verzwegen. Voor zijn militaire activiteiten werd Oren bedankt met het ambassadeurschap. Een criminoloog die criminelen inzet om zijn krant kleur te geven is een opmerkelijke zaak. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor zijn personeel, wier carrière staat of valt bij gratie van 'Marokkaantjes' en de islam.

Ook vinden we er enge zionistische en racistische activisten als Wouter Brassé, Ratna Pelle en Bert de Bruin terug. Wat alle griezels o.a. met elkaar gemeen hebben is dat ze nog meer terreur tegen de Palestijnen bepleiten, met name in tijden wanneer de Israëlische misdaden manifest zijn en (voorzichtig) bekritiseerd worden door de internationale gemeenschap. En dan sla ik nog een ris zionisten over.

Lees ook van journalist Frans Verhagen: De onaangename geur van de Volkskrant opiniepagina - De Kluveld/Rutenfrans richting ergert en baart mij zorgen

"Onze cultuur is de beste"


A father stares at the hands of his five year-old daughter, which were severed as a punishment for having harvested too little rubber. Koning Leopold II van België creëerde van zijn "Vrijstaat Congo" een gigantisch werkkamp en vergaarde een fortuin met de oogst van rubber. Hij roeide naar schatting meer dan 10 miljoen Congolezen, die hij zijn "huurders" noemde, uit. Het krachtigste symbool van zijn terreurbewind zijn afgehakte handen. Soldaten op strafexpeditie dienden van hun slachtoffers een hand af te hakken om te kunnen bewijzen dat ze hun munitie niet hadden verspild aan de jacht. Ze hakten ook de handen van werkonwilligen af. Of ze zetten ze onder druk door hun kinderen te verminken.

"Onze cultuur is de beste, omdat onze cultuur de enige is die zichzelf relativeert" aldus Chris Rutenfrans, waarmee hij zichzelf wegzet als een raaskallende krankzinnige. Deze nota bene criminoloog, die blijkbaar nog nooit van van de Holocaust heeft gehoord, of andere genocides die voortkwamen uit "de beste cultuur", hoort thuis in een kliniek.

Iemand die "de beste cultuur" van dichtbij heeft meegemaakt is Hajo Meijer, overlevende van het vernietigingskamp Auschwitz. Daar gaat Rutenfrans een van zijn "twistgesprekken" mee aan op een Ziopiniepagina. Rutenfrans' ideologie heeft hij hier en daar in de vragende vorm opgeschreven, maar echte vragen zijn het natuurlijk niet. Want zeloten en fanatici stellen nooit vragen. En relativeren kunnen ze al helemaal niet. Wanneer wij een cultuur zouden hebben zonder fanatici dan zouden we misschien wel een kans maken als "de beste cultuur". Maar omdat de mens de mens is, en je overal ter wereld fanatici als Chris Rutenfrans vind, bestaat er geen enkele cultuur ter wereld die je "de beste" kunt noemen. Als er iemand is die 'het beste' in onze cultuur ondermijnt, dan is het wel Chris Rutenfrans. Gelukkig is hij als persoon vrij onbelangrijk, dus dat scheelt.

Laten we één ding wel vaststellen: toen wij elkaar in het Westen nog de hersens insloegen voor een stuk vlees of een vrouw, was men in het Oosten al hoogbeschaafd.

"Toon van de reacties zal vooruit gaan"

Naast Rutenfrans' "twistgesprek" lees ik iets over de nieuwe vorm van modereren van de Ziopiniepagina's. In plaats dat de reactie afgekeurd en verwijderd wordt, moet hij nu eerst goedgekeurd worden. Geen nieuwe vorm dus, maar een nieuw jasje voor een oud regime. De reden waarom is hilarisch: "deze manier van modereren betekent ook dat de site er juist wat de toon van de reacties betreft op vooruit zal gaan." Ik constateer meteen dat het niet zo is, want ik zie daar nog steeds dezelfde haters aan het werk. Ik citeer reageerder Eva M. Kellerman:

eva.m.kellerman schreef op 14-03-2011 15:50

Hayo Meijer, kun je ons vertellen hoe jij het ergste concentratie kamp in Polen hebt overleefd? Heb je soms ontelbare joden op je geweten, door bijvoorbeeld samenwerking en verraad met de SS als Capo in het kamp?

Meijer, wat doe je nog langer in Nederland? Het is niet jouw geboorteland dat is Duitsland.Met andere woorden je ben import te horen aan je Duits accent.Je hebt nog nooit de Nederlandse taal goed leren spreken!

Je kunt ook nog altijd terecht bij Hamas voor hun propaganda doeleinden. Echter dan wél ter plekke in Gaza. Het geld wat je uit Duitsland ontvangt, je weet wel, onder de noemer Wiedergutmachging mag je dan misschien met toestemming van Hamas behouden.

Hayo, je bent werkelijk gestoord en wordt misbruikt door mensen die jij hoog in het vaandel hebt.In welke bochten je ook wringt je bent en blijft de Jood voor jouw clubje en gelukkig de enige Duitse Joodse verrader anno 2011?

Of heb ik het helemaal verkeerd? Werk je ondertussen voor de Isr. Geheime Dienst en schreeuw je daarom zo hard tegen Israel om niet op te vallen?

Let wel: deze reactie is van tevoren goedgekeurd. Dus mevrouw Kellerman maakte een goede beurt bij Chris Rutenfrans.

No comments:

Post a Comment