14 December 2010

Israël lobby: kritiek op Israël = antizionisme = antisemitisme

Het is al een tijdje aan de gang: kritiek op Israël "antisemitisch" noemen schijnt niet te werken, dus probeert de Israël lobby nu antizionisme gelijk te stellen aan antisemitisme. Onlangs kwam minister Uri Rosenthal met het idee om onze democratische rechtstaat om zeep te helpen door kritiek op Israël te willen gaan censureren dan wel te vervolgen. Dat werd ongeveer gelijkertijd gepubliceerd met Frits Bolkestein's idee dat "herkenbare" joden maar (weer) uit Nederland moesten vertrekken, maar nu vanwege "de Marokkanen", waarmee hij joodse instellingen, en het bekende filosemitische gevolg, opjuinde tot boze reacties in de media, en het publiek manipuleerde tot het roepen van o.a.: dan de Marokkanen er maar uit!

Enige tijd daarvoor begon de christenzionistische lobby en het Centraal Joods Overleg een hetze tegen de antiracistische organisatie 'Nederland Bekent Kleur', die de Kristallnachtherdenking van de joden zou stelen en het gebeuren zou politiseren. Wie de Kristallnachtherdenking die daarop volgde werkelijk politiseerden? Dat was zeer zeker niet 'Nederland bekent Kleur', daarover kan geen twijfel bestaan:Vandaag doet de joodse vertegenwoordiger Harry Polak een duit in het zakje om minister Rosenthal bij te staan, op de zogeheten opiniepagina van de Volkskrant, die onder leiding van redacteur Chris Rutenfrans verworden is tot een platform voor een ultrarechtse zionistische ideologie.

"Onze cultuur is de beste, omdat onze cultuur de enige is die zichzelf relativeert."
(Chris Rutenfrans, OBA Live, 17 juli 2010)

Onlangs bleek dat Rutenfrans en zijn Volkskrant zó radicaal zionistisch zijn dat ze beweren dat de joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever "in Israël" liggen. Deze visie komt overeen met de ultrarechtse (en door Israël verboden) kolonistenbewegingen, maar ook met de visie van evangelische christenen. Deze visie staat echter haaks op wat het Israëlische Hooggerechtshof over de status van de nederzettingen heeft vastgelegd, en natuurlijk Nederland, Europa en de hele internationale gemeenschap inclusief het internationaal recht. Na een verzoek tot correctie neergelegd bij de zogenoemde 'ombudsman' van de Volkskrant Thom Meens, reageerde deze:

Geachte...

Ik heb even overlegd met de opinieredactie.

Je kunt twisten over de vraag of de westelijke Jordaanoever wel of niet Israëlisch gebied is, maar dat land deelt daar wel de lakens uit.

Zo bezien werkt en woont de auteur dus wel in Israël.

In dit dossier doet de redactie het nooit goed. Als er had gestaan dat hij een kolonist in een nederzetting is, hadden we mail gekregen waarom we niet schrijven dat hij in Israël woont.

Ik zie geen reden om dit te corrigeren, want het is niet onjuist.

Overigens had u natuurlijk wel antwoord moeten krijgen, excuus dat dit niet is gebeurd.

Met vriendelijke groet,

Thom Meens
Ombudsman redactie de Volkskrant

ombudsman@volkskrant.nl
+31655748601
Cc: Müller, Henk <h.muller@volkskrant.nl>

Terug naar Harry Polak in de Volkskrant. Citaat uit Anti-zionisme, een nieuwe loot aan de antisemitische stam:

"Sinds het ontstaan van het politiek zionisme is er gaandeweg een nieuwe loot aan de stam van het antisemitisme bij gekomen: anti-zionisme. Wat antisemitisme is voor Joden en Jodendom, is anti-zionisme voor de staat Israël. Anti-zionisme is de volkenrechtelijke variant van het antisemitisme. Anti-zionisme is niet hetzelfde als kritiek op de staat Israël, zijn regering of zijn bewoners, dat is ieders goed recht; anti-zionisme gaat veel verder: het komt neer op het ontzeggen van het recht van het Joodse volk op een eigen staat.

Ieder volk heeft recht op een eigen land, dat recht geldt dus ook voor het Joodse volk. Net als voor Tibetanen en Koerden, of Palestijnen. Iemand die beweert dat Joden geen eigen land mogen hebben of dat Israël geen Joods land mag zijn, die verschilt niet principieel van iemand die zegt dat Joden niet Joods mogen zijn of dat Joden vernietigd moeten worden."

"We must expel Arabs and take their places."
(David Ben Goerion, 1937)


"What is necessary is cruel and strong reactions. We need precision in time, place, and casualties ... we must strike mercilessly, women and children included. Otherwise, the reaction is inefficient. At the place of action, there is no need to distinguish between guilty and innocent."
(David Ben Goerion, dagboek 1 januari 1948)
Zionisme en Eretz Yisrael

Harry Polak, wat zal ik zeggen, babbelt genoegzaam voor eigen zionistische stal, maar verzwijgt dat er een levensgroot verschil is tussen recht hebben op een eigen land, en het veroveren van land dat gepaard gaat met een (ideologisch) geweldadige etnische zuivering van de oorspronkelijke bewoners, en hierbij de inmiddels langstdurende bezetting in de wereldgeschiedenis. Zijn vergelijking met Tibet is ronduit dom, aangezien China zich in Tibet bijna net zo gedraagt als Israël in de Palestijnse gebieden. Het noemen van de Palestijnen in deze, die volgens Polak ook recht zouden hebben op een eigen land, is nog dommer. Immers, het zionisme (van o.a. de Likud-partij) propageert het ideaal van Eretz Yisrael - het 'complete' of "Groot Israël", zoals dat in Genesis 15:18-21 wordt beschreven. Wikipedia: "The common denominator among all Zionists is the claim to Eretz Israel as the national homeland of the Jews and as the legitimate focus for the Jewish national self-determination." Deze ideologie komt er op neer dat het thuisland van de joden niet alleen het moderne Israël betreft, maar ook de Palestijnse gebieden, Libanon, en soms grote delen van Syrië, Jordanië en Egypte. Daarnaast moet het joodse thuisland Arabieren-rein zijn, waar joodse wetten van kracht zijn en alleen joden rechten hebben. De zionistische terreurgroep Irgun droeg de kaart van Eretz Yisrael in haar embleem.

Polak staat in zijn artikel uitgebreid stil bij de geschiedenis van het antisemitisme in al haar verschijningen. Maar zijn hiaten zijn grotesk. Hij noemt wel de Sjoa, de jodenvervolging door de nazi's, en Iran. Maar wat de holocaust mogelijk heeft gemaakt in het beschaafde en Verlichte Europa, namelijk 20 eeuwen christelijke jodenhaat en -vervolging, vermeldt hij niet. Een nog groter hiaat is dat hij uitgebreid ingaat op antisemitisme en antizionisme, maar niet op het zionisme, haar geschiedenis, en de uitvoering van de ideologie.

MODERN ZIONISME: joods verlangen naar een thuisland?


Zionistische English Defense League (EDL), Israël en Wilders supporters4 comments:

 1. Altijd goed te weten dat volgens Harry Polak (wie? U weet wel, DE Harry Polak) zulke onbenullen als Albert Einstein, Hannah Arendt, Martin Buber en Jacob Israel de Haan antismieten waren.

  ReplyDelete
 2. Ik zat te denken AdR, misschien heb jij daar een zinnig antwoord op: zou het niet logisch zijn dat het zionisme sinds 1948 niet meer kan bestaan, wanneer het slechts 'het verlangen naar een joods thuisland' zou zijn?

  ReplyDelete
 3. Ja, ik heb van nota bene Anet Bleich ooit zoiets gelezen: sinds 1948 is er Israel en men emigreert naar (of uit..) Israel. "Zionisme" is niet meer aan de orde.
  De term leeft voort doordat in de Arabische wereld lang over de "zionistische entiteit" is gepraat omdat men het woord Israel niet wilde uitspreken.
  Het antizionisme dat hierboven genoemd wordt is het opgewarmde kliekje uit de tijd voordat Jordanië en Egypte overgingen tot erkenning van Israel. Met "zionisme" wordt nu in feite de voortgaande landroof op de Westoever bedoeld maar dat zullen de propagandisten nooit zo ronduit zeggen.

  ReplyDelete
 4. Bedankt AdR. Ja dat was ook mijn idee.

  ReplyDelete