29 August 2010

De Nederlandse Israël lobby: Harry Verbon

Harry Verbon (1951) is hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. De enige relatie die Verbon met Israël zou kunnen hebben is dat hij lid van het CDA is (zie cv). Toch zien we deze man regelmatig in de media propaganda bedrijven voor Israël (hasbara), tegen het internationaal recht, en denigrerend over Palestijnen. Zijn argumentatie echter schittert met name door de consequente omissie van context en feiten die Israël in een minder flatteus daglicht zetten. Dat komt op mij over als boerenbedrog, een methode die onder andere ook wordt gehanteerd door het CIDI, de Jewish Defense League (JDL), en de extremistische joden uit de nederzettingen.

Ik noem een paar kreten van Verbon:
- Als je "Hamas steunt" moet je niet over de PVV zeuren.
- Maar de Palestijnen zijn begonnen. In 1920.
- Het is allemaal eigen schuld, door de corruptie en bestuurlijke incompetentie van de Palestijnen. Ze konden niet eens de watervoorziening regelen.
- De VN is partijdig, Geneve was tegen de nazi's dus telt niet voor Israël, etcetera.

Kijk, dat zijn pas hapklare brokken, voor de doorsnee lezer en andere kroegmaatjes, die dankzij onze zelfbenoemde "kwaliteitspers" nog steeds denken dat het "kleine, kwetsbare Israël ... de enige democratie in het Midden-Oosten" is, en Palestijnen onbeschaafde zichzelf opblazende en raketschietende terroristen. Veel meer dan de extremistische epistels van Ratna Pelle - hasbarist en moslimhaatster avant la lettre - is het niet, dus is het ook niet verwonderlijk dat hij haar citeert.Barbertje

In 2008 schreef Verbon over Israël als Barbertje moet hangen - ook weer bekende hasbara: (nota bene de bezetter) Israël als eeuwige slachtoffer - waarin hij al begint te stellen dat de VN partijdig is. En waarom? Het enige dat we daarover lezen is dat "belanghebbende staten" oordelen, en daarmee bedoelt hij allicht de "Arabische en/of moslimlanden", en vroeger ook de "Sovjet Unie". De omissie is hier dus de VS met zijn vetorecht, en alle andere 'pro-Israël' landen. De omissie is ook dat alle rechters en rechtsinstituten ter wereld ook uit "belanghebbende staten" komen, en sterker nog: door die "belanghebbende staten" worden betaald. Wat ik uit deze platte redenering analiseer is dat Verbon het eigenlijk over zichzelf heeft. Verbon woont in Nederland. Verbon wordt door Nederland betaald. En sterker nog, Verbon is lid van een politieke partij. Een pro-Israël partij. Dus Verbon kan volgens zijn eigen theorie nooit een "objectieve beschouwer" zijn, en kan/mag hij zodoende nooit oordelen over het 'conflict'.

Er volgt nog meer nonsens in het essay, zoals dat de Vierde Conventie van Geneve eigenlijk niet voor Israël geldt, omdat die ooit is opgesteld vanwege de nazi's, en Israël is geen nazi. Om het maar eenvoudig te stellen. Daarna volgt nog de aperte leugen over het ontstaan van de nederzettingen: "Deze “kolonisten” vestigden zich in onbewoonde gebieden". Welnu, Harry Verbon woont in Tilburg in een royaal optrekje met een mooi aangeharkte tuin, en als zijn tuin mij bevalt, kan ik overwegen om daarin mijn toekomstige huis te gaan bouwen. Die tuin is immers "onbewoond"! Of, net als in Oost-Jeruzalem, ik zet Verbon en zijn familie er gewoon uit, omdat daar tweeduizend jaar geleden ook geen christenen woonden, maar Caninefaten zoals ik.

Het patroon van Verbon's argumentatie bestaat uit goedkope taaltrucs in de trant van 'iedereen weet wel dat...' en 'je kunt niet ontkennen dat...', omissie van feiten, gebrek aan (historische) context, oorzaak en gevolg omwisselen (slachtofferistentruc), suggesties, halve waarheden, etcetera, etcetera. Kortom, Harry Verbon is een veelbelovende hasbarist. Alleen iets minder transparant mag ook wel.

Maar in Verbon's laatste alinea stort zijn argumentatie weer in elkaar als de apotheose in een slecht uitgevoerde operette. Hij begon met uit te leggen dat de VN geen 'recht' kon en mocht spreken over Israël omdat "belanghebbende staten" niet objectief kunnen zijn. Maar hij concludeert:

"In plaats van nieuwe resoluties, veroordelingen van of juridische procedures tegen Israël, zou het in het belang van de oplossing van het conflict zijn als de besluitvormende organen van de VN zich voorlopig niet met het conflict bemoeien en het aan de diplomatieke inspanningen van de grootmachten (EU, VS en Rusland) overlaten om een rechtvaardige en gegarandeerde vrede tot stand te brengen in het Midden Oosten."

EU, VS en Rusland... zijn geen "belanghebbende staten"?

Arme Harry

In zijn column in het Brabants Dagblad 'Arme Palestijnen, arme Dries' vliegt Verbon wel heel erg uit de bocht, en vraag ik me af of het nog wel op orde is in zijn bovenkamer. Hij constateert dat de Palestijnen arm zijn (en Israël rijk). En dat is, vervolgt hij, hun eigen schuld. Waarom dat is ontbreekt. Misschien wilden ze dat? Is het misschien iets genetisch, of desnoods magie? Met als grote omissie: de bezetting en de blokkade. Alsof het de Palestijnen door Israël toegestaan zou worden om een eigen economie op te bouwen. En daarna als tweede enorme omissie o.a. de Amerikaanse miljarden aan Israël. Aan "militaire hulp" alleen al 3 miljard dollar per jaar (8 miljoen PER DAG). Het is er Verbon blijkbaar zo veel aan gelegen om de Palestijnen te dissen dat hij het risico neemt om gratuite kroegpraat uit te slaan.

Ik sluit af met het repliek van "arme Dries":


Israël knijpt Palestijnen af

Brabants Dagblad | door Dries van Agt. woensdag 12 maart 2008


Eind februari verscheen in het Brabants Dagblad een artikel, getiteld 'Arm Palestina, arme Dries' en getekend 'Harrie Verbon, hoogleraar Tilburg'. Deze productie van de hooggeleerde schrijver valt niet alleen op door de smalende aanhef ervan, maar meer nog door de lorrige inhoud.

De essentie van het artikel is dat de Palestijnen in de bezette gebieden arm zijn door eigen schuld. Ze hadden best iets moois van die gebieden kunnen maken, aldus de auteur.

De heer Verbon weet blijkbaar niet dat de bezetter door het vestigen van Joodse nederzettingen en de aanleg van een netwerk van wegen die deze locaties verbinden met elkaar en met Israël zelf - en die door Palestijnen niet gebruikt mogen worden - de Westoever heeft verbrokkeld. En dat de Palestijnse wijken van Oost-Jeruzalem (essentieel voor de opbouw van een Palestijnse economie, hebben de EU-diplomaten ginds gezamenlijk gerapporteerd) steeds verder worden geïsoleerd van het overige Palestijnse land. En dat het zelfs binnen de enclaves waarin de Westoever is versnipperd uiterst moeizaam is om te reizen naar een dorp of stad in de buurt, om werk te vinden of goederen naar een markt te brengen. Israël heeft in bezet gebied meer dan 500 wegblokkades opgesteld. Zonder speciale vergunning kunnen Palestijnen daar niet door. Hoe kan een volk onder zulke knellende omstandigheden toch een economische ontwikkeling bewerkstelligen?

Het is de heer Verbon ook onbekend - zo moet ik uit de stelligheid van zijn beweringen afleiden - dat er voor de Palestijnen een fnuikend waterprobleem is. De kolonisten op de heuvels op de Westoever en de tot steden uitgegroeide nederzettingen verbruiken ongeveer driekwart van het beschikbare water, mede om hun tuinen en plantsoenen te irrigeren en om hun zwembaden en douches te laten functioneren. Voor de Palestijnse bevolking, vele malen groter dan het aantal kolonisten, blijft er heel weinig water over. Dat is vooral voor de land- en tuinbouw schadelijk.

Hoewel van cruciale feiten onkundig, schrijft de heer Verbon er onbekommerd op los. In een onsamenhangende stapeling van zinnen heeft hij het over zelfmoordaanslagen, de Gazastrook en raketten, over de Palestijnse vluchtelingen en het handvest van Hamas. Het is binnen het bestek van een gastopinie onmogelijk om die warboel uiteen te rafelen en dan punt voor punt te becommentariëren. Dat wil ik graag eens doen in een openbaar debat, bijvoorbeeld in Tilburg, ten overstaan van de heer Verbon's eigen en andere studenten. Daartoe daag ik de zelfverzekerde schrijver bij deze uit.

Toch is er één notitie, die ik, mede met het oog op de actualiteit, nu wil maken. Professor H. Verbon zegt over Gaza dat de Palestijnse leiders, nadat het Israëlische leger daar was vertrokken, wel raketinstallaties hebben geplaatst aan de grens met Israël, maar geen pogingen hebben gedaan enige economische ontwikkeling op gang te brengen. Dit verhaal rammelt als een roestige fluitketel. Om te beginnen: Gaza is nog steeds bezet gebied. Het Israëlische leger is slechts verplaatst naar posities dadelijk achter de grens, de Israëlische luchtmacht beheerst het luchtruim boven Gaza en voert vaak bombardementen en beschietingen uit, de Israëlische marine grendelt de kust af.

Vervolgens: Israël knijpt al sinds begin 2006 de Gazastrook tot wurgens toe af. Er is een voortdurend tekort aan levensmiddelen, medicamenten, dieselolie en electriciteit en nog veel meer, doordat de invoer ervan maar mondjesmaat wordt toegelaten en soms helemaal niet. Voortbrengselen van land- of tuinbouw worden vaak opgehouden aan de grens en staan daar dan te bederven. Hoe moet je in zo'n situatie een economische ontwikkeling genereren?

Het afschieten van raketten vanuit de Gazastrook is overigens verfoeilijk, hoe zeer ook een reactie op de opsluiting van de Gazanen in wat veelal genoemd wordt de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Sinds juni 2004 zijn twaalf Israëli's door raketten gedood. Maar de Israëlische bombardementen en raids, her en der in Gaza uitgevoerd, hebben alleen al tussen 27 februari en 3 maart 2008 aan 106 Palestijnen, merendeels burgers, het leven gekost. 25 van de 106 doden waren kinderen.

Deze misdadige disproportionaliteit is Israël komen te staan op veroordelingen, ook door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Amnesty International heeft 'de ongekend harde Israëlische lucht- en grondaanvallen op de Gazastrook' veroordeeld en stelt dat ze worden uitgevoerd 'zonder enig mededogen voor burgerlevens'. En een coalitie van Britse hulporganisaties concludeerde in een rapport dat op 6 maart verscheen, dat de humanitaire situatie sinds het begin van de Israëlische bezetting in 1967 nog nooit zo erg is geweest. Israëls blokkade van de Gazastrook noemen zij 'onacceptabel en illegaal'.

Professor Verbon, uw vak is openbare financiën. Het is raadzaam dat u zich voortaan bij die leest houdt. Van geschiedenis en internationaal recht weet u blijkbaar weinig.

Dries van Agt is voorvechter van de Palestijnse zaak. Zijn opvattingen zijn te lezen op www.driesvanagt.nl

No comments:

Post a Comment