26 March 2010

Mensenrechten: hypocrisie in het Anne Frankhuis

"Onrecht mag nooit het laatste woord hebben. Mensenrechten gelden voor iedereen, altijd en overal. Voor meisjes en jongens, voor vrouwen en mannen. In Amsterdam en in Sarajevo, in Mogadishu, in Dhaka. Overal. Waar rechten worden ontkend of met voeten worden getreden, is het onze morele plicht protest aan te tekenen. Mensenrechtenschendingen mogen niet zomaar passeren; die vragen om een antwoord, die vragen om verzet, om strijd. De schrijver Elie Wiesel*, een overlever van de Holocaust die in 1986 de Nobel Prijs voor de Vrede ontving, zei het zo:

“Ik heb gezworen nooit te zwijgen als mensen leed en vernedering moeten ondergaan, waar en wannneer dan ook. We moeten altijd partij kiezen. Als je neutraal blijft, help je de onderdrukker, niet degene die onderdrukt wordt. Als je stil blijft, moedig je de folteraar aan, niet degene die gefolterd wordt.”

Wij mogen niet neutraal staan ten opzichte van mensenrechtenschendingen om ons heen. Om die reden heb ik, toen ik ruim drie jaar geleden aantrad als minister van Buitenlandse Zaken, gezegd dat mensenrechten voor mij een essentieel onderdeel van het buitenlands beleid zouden vormen. Zo wil ik invulling geven aan waarden die voor mij leidend zijn: gerechtigheid, gelijkwaardigheid, humaniteit, solidariteit en vrijheid. Zo wil ik tegemoet komen aan Wiesel’s oproep. (Maxime Verhagen, Anne Frankhuis, 23 maart 2010)

Maxime Verhagen heeft altijd de mond vol over mensenrechten voor iedereen. In 2008 verklaarde hij over het Internationaal Gerechtshof (ICC):

"The Netherlands supports the ICC. International justice and lasting peace go hand in hand. The Netherlands would emphasise the ICC’s independence; it believes that the Court should be able to take decisions free from outside pressure or interference. The international community is bound to respect those decisions, whatever they may be.
This decision is an important step forward for the cause of international justice. It stands as a clear warning, to every country in the world, that no one is above the law." (bron)

Maar dat ging over Soedan. Want wanneer het Israël's misdaden tegen de Palestijnen betreft, staat Israël volgens Verhagen, wanneer we zijn feiten op een rij zetten, wel 'above the law'.

In januari 2008 zegde Verhagen Israël toe (zonder raadpleging van het parlement) dat hij "zijn uiterste best [zou] doen om Nederland te laten bijdragen aan een internationale troepenmacht, mocht deze nodig zijn om na een Israëlisch-Palestijns vredesaccoord het vacuüm van het teruggetrokken Israëlische leger op te vullen."

Nog tijdens Cast Lead stelde Verhagen voor dat niet Nederland maar nu Europa een gedeelte van de Israëlische blokkade van Gaza zou overnemen - alweer zonder het parlement daarover geraadpleegd te hebben. In plaats van Israel te veroordelen voor grootschalige schendingen van de mensenrechten en oorlogsmisdaden wil de minister Israel nog meer helpen met het schenden van het internationaal recht.

• In 2009 boycotte Verhagen de internationale antiracismeconferentie van Durban, omdat de Arabische staten Israël een racistische staat noemen. Dat vond hij hypocriet - op de beschuldiging zelf ging hij niet in.

• Over het bloedbad in het belegerde Gaza tijdens operatie Cast Lead, was hij er als een van de eersten bij om te verklaren dat de aanval op Gaza gerechtvaardigd was, en "niet buitenproportioneel".

• Verhagen stemde tegen een fact finding mission van de VN, o.l.v. de (joodse zionistische) Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone. Die ging onderzoeken of er sprake was geweest van oorlogsmisdaden.

• In augustus 2009 vond Verhagen het niet nodig om ook een bezoek aan Gaza te brengen.

• Verhagen verwierp het Goldstone-rapport, dat o.a. concludeerde dat de Gazanen bloot hebben gestaan aan "een opzettelijk disproportionele aanval, gericht op het bestraffen, vernederen en terroriseren van burgers."

• Nederland stemde tegen een VN-resolutie die de aanbevelingen in het rapport van de Goldstone-commissie door de Veiligheidsraad wil laten uitvoeren.

De door Palestijnse militanten op Israël afgevuurde raketten zijn terecht breed veroordeeld, maar de immens disproportionele reactie van Israël wordt door velen, inclusief Maxime Verhagen, kennelijk gerechtvaardigd als een acceptabele daad van zelfverdediging.


"Dear Pastor" Hagee with Elie Wiesel and far-right Israeli Minister Uzi Landau

*) Elie Wiesel, die Verhagen citeert, wordt door o.a. Norman Finkelstein gezien als een charlatan die zich financieel verrijkt over de ruggen van holocaustslachtoffers (the holocaust industry). Vorig jaar trad Wiesel nog op voor de antisemitische (racistische, homo-hatende, etc.) pastor John Hagee, die van mening is dat joden zich moeten bekeren, en de holocaust een plan van god was. Net als de oprichter van de SGP, dominee Kersten. De SGP verklaarde de aanval op Gaza "begrijpelijk" en "gerechtvaardigd" te vinden, en spoorde aan tot nog meer bloedvergieten.

Lees ook:
» CUFI: Elie Wiesel Took $500K From Hagee For One Speech
» Et Tu, Elie?

No comments:

Post a Comment