27 February 2010

Simon Wiesenthalcentrum: kritisch rapport is "oorlogsverklaring"

In het zogeheten kairos-document, opgesteld door prominente Palestijnse christenen, wordt gesteld dat de "Israelische bezetting van Palestijns grondgebied een zonde is tegen God en de mensheid, omdat het de Palestijnen berooft van de fundamentele mensenrechten die God hun heeft verleend." De schrijvers dringen er bij met name christenen in het Westen op aan "een positie van waarheid in te nemen met betrekking tot Israels bezetting van Palestijns grondgebied" daarbij inbegrepen de toepassing van boycot and desinvestering als vreedzame instrumenten voor het bereiken van recht, vrede, en veiligheid voor allen.

De Amerikaanse Presbyteriaanse Kerk (PCUSA, ± 2,3 miljoen leden) heeft ook een rapport geschreven, opgesteld door een in 2008 speciaal ingestelde commissie, dat op 5 maart a.s. wordt gepresenteerd. In een uitgelekt persbericht blijkt dat de kritiek op Israël scherper is dan die in het kairos-document, en roept het op tot practische en doelgerichte actie van de Amerikaanse regering, waaronder het stoppen van militaire 'hulp' aan Israël en in het algemeen het stoppen van het financieren van de Israëlische bezetting. Ook moeten Palestijnse vluchtelingen het recht op terugkeer krijgen, en Israël mag geen aanspraak maken op Palestijns land vanwege een religieuze belofte in de bijbel.

In wezen doet het rapport simpelweg een beroep op toepassing van het internationaal recht, en zoals gewoonlijk valt dat helemaal verkeerd bij het Simon Wiesenthalcentrum, dat woedend reageerde. De 'giftige oorlogsverklaring' zou opgesteld zijn door 'een paar linkse en radicale anti-Israël activisten' binnen de PCUSA, die Israël opzettelijk in gevaar willen brengen - overigens zonder te melden waarom dat zou zijn. Het roept de Presbyterianen te protesteren tegen dit rapport omdat het "will destroy the era of good will that has been fostered with the Jewish community for decades". "The era of good will" in deze is een eufemisme voor de christelijke hulp aan de Israëlische bezetting door o.a. het financieren van en medewerken aan de etnische zuivering van Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

Het Simon Wiesenthalcentrum (400.000 leden) is naar eigen zeggen een joodse "mensenrechtenorganisatie" - maar het beperkt zich uitsluitend tot Israëlische joden en de joodse diaspora die de Israëlische bezetting willen legitimeren. Het behoeft geen uitleg dat dit in de praktijk een door 'de joodse staat' gefinancierd pro-Israëlische lobby-instituut is, dat is gespecialiseerd in "het levend houden van de herinnering aan de Holocaust", en de holocaust vooral te verbinden aan hedendaagse politieke beslissingen in het Israëlische parlement, en van de 'vrienden van Israël' voor wat betreft de Israëlische bezetting en het lot van de Palestijnen. Het doel is, zoals bij alle hasbara-instituten, om de bezetting met buitenlandse steun te prolongeren - tegen alle internationale resoluties en verdragen in.De bijbelse wrake van het Reformatorisch Dagblad

Het behoeft geen uitleg waarom onze pro-Israël media uitsluitend de woede van het Simon Wiesenthalcentrum nablaat in de demonisering van het PCUSA, zonder ook maar ergens aan wederhoor te doen, noch de context te vermelden van de illegale Israëlische bezetting, het internationaal recht - en zeker geen melding maakt van het feit dat Palestijnen ook mensen met rechten zijn.

Het Reformatorisch Dagblad gebruikt als illustratie bij haar bericht van het Simon Wiesenthalcentrum een foto genaamd 'Blik in het Kedrondal'. Cynischer kun je niet zijn, wanneer je weet dat dit dal in de bijbel de vallei van Josafat (vert. "de Heer oordeelt") heet. In Joël 4 waarschuwt de christelijke god voor de landen die Israël verdelen, en dat hij wraak zal nemen op de Filistijnen (Palestijnen):

In dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer, zal ik alle volken bijeenbrengen en wegvoeren naar de vallei van Josafat om daar een oordeel over hen te vellen. Want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstrooid, ze hebben mijn land verdeeld en om mijn volk het lot geworpen; ze hebben jongens geruild tegen hoeren en meisjes verkocht voor wijn, om zich te bedrinken.

Jullie, inwoners van Tyrus en Sidon, en jullie, Filistijnen [heden: Palestijnen], wat denken jullie wel? Wilden jullie je op mij wreken? Wilden jullie iets tegen mij ondernemen? Onmiddellijk laat ik jullie daden op je eigen hoofd neerkomen. ... Maar ik haal hen terug van de plaats waarheen jullie hen verkocht hebben. Jullie daden zullen op je eigen hoofd neerkomen: ik laat jullie zonen en dochters door de inwoners van Juda verkopen aan de Sabeeërs, ver hiervandaan – de HEER heeft gesproken.
...
De HEER brult vanaf de Sion,
hij gromt vanuit Jeruzalem,
zodat hemel en aarde beven.
Maar voor zijn volk is de HEER een toevlucht,
Israël biedt hij bescherming.
Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God,
woon op de Sion, mijn heilige berg.
Jeruzalem zal een heilige stad zijn;
vreemden zullen er niet meer binnengaan. (Joël 4)

De boodschap mag duidelijk zijn. Het Reformatorisch Dagblad is zodoende een oudtestamentisch politiek propaganda-orgaan, en mag in geen geval een 'nieuwsblad' genoemd worden.

No comments:

Post a Comment