20 December 2009

Zembla: geen geld voor Gaza

Europa en de lidstaten hebben al miljarden euro's in de bezette gebieden gestopt, aan humanitaire hulp, ontwikkelingshulp, en voor civiele projecten. Israël bombardeert alles kapot, keer op keer. "Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat de internationale gemeenschap betaalt? Waarom bekostigt Israël niet de rekening van kapotgeschoten scholen en VN-gebouwen? Er werd gefilmd in Gaza en er wordt getoond dat alle ontwikkelingshulp aan de Palestijnse gebieden geen zin heeft zolang er niet serieus gewerkt wordt aan een Palestijnse staat."

Get Microsoft Silverlight
(voor deze video heeft u Silverlight 2.0. nodig - bekijk de video anders hier)

No comments:

Post a Comment