4 December 2009

Marjolein Hak (CDA) werkte voor het IDF tijdens Libanonoorlog

In de zomer van 2006 vertrok CDA-wethouder Marjolein Hak met haar 15-jarige dochter naar een militaire basis in Israël om het IDF te helpen, opdat diens soldaten allicht wat beter verzorgd en geoutilleerd hun meer dan een miljoen clusterbommen en fosforgranaten kwijt konden op de hoofden van burgers in Beiroet.

"Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het inpakken van voedselpakketten" schrijft wethouder Hak op haar weblog. Ik stel voor dat u die gedachte meteen weer uit uw hoofd zet, aangezien op de website van de ronselaar van deze vrijwilligers, de Stichting Sar-El Nederland, heel andere activiteiten dan het inpakken van voedselpakketten te lezen valt. De bedoeling is dat er voor tenminste 3 weken wordt getekend, en op de legerbasis wordt je meteen een uniform aangemeten, zodat je er helemaal bij hoort (zie ook de foto's op www.sar-el.org). Marjolein Hak heeft wel degelijk bijgedragen aan, wie zal het zeggen (naast de VN en mensenrechtenorganisaties), oorlogsmisdaden."Ze krijgen geen geweer in handen, ze worden geen soldaat. Maar ze helpen wel in de strijd tegen de Palestijnen." (Max Arpels Lezer, voorzitter Stichting Sar-El Nederland)

Dat is duidelijker taal dan het vrome gekwezel van de Werkendamse wethouder. Dat het bij de stichting uitsluitend zou gaan om "humanitaire hulpverlening" is aperte nonsens, zo kunnen we concluderen na het lezen van de verhalen van vrijwilligers.

Een anonieme vrijwilliger: "In de afgelopen jaren heb ik op een 5-tal bases gewerkt, verspreid over heel Israël van het hoge Noorden (Golan), aan de grens met Syrie en Libanon, een parachutistenbasis, een tankbasis tot een basis diep in de Negev-woestijn. De werkzaamheden bestonden uit het nazien van parachutes, het checken van plunjezakken, het maken van metalen elementen voor de bunkers tot het verrichten van eenvoudige werkzaamheden aan tanks, het controleren van wapens en het op peil brengen van voorraden."

Over godsdienstleraar Bart in het Algemeen Dagblad: "Al drie keer heeft de godsdienstleraar voor de IDF gewerkt. Als reparateur van tanks en jeeps wil hij zijn steentje bijdragen aan de operatie 'Defensief Schild'."Sar-El Zionism in action
...at an army base, working at assembling army kits, repairing tank transmissions, folding parachutes and engaged in a variety of other jobs.

De VN heeft het Israëlische optreden in Libanon, de Israëlische militaire aanvallen en hun "systematisch mikken op en vermoorden van" Libanese burgers scherp veroordeeld. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties constateerde dat Israël in 2006 op grote schaal de mensenrechten en het internationaal humanitair recht had geschonden. Human Rights Watch schatte dat er 1125 mensen waren gedood, en 4399 gewond, en daarnaast een miljoen burgers verdreven werden door de meedogenloze raketaanvallen, vliegtuigbombardementen en artilleriebeschietingen, gericht op civiele gebieden. Israël werd ook wereldwijd veroordeeld omdat het in de laatste drie dagen van de inval meer dan 400 gebieden in Zuid-Libanon bombardeerde met clusterbommen en fosforgranaten, een oorlogsmisdaad die ook door een Israëlische commandant van een raketeenheid fel bekritiseerd werd: "We vuurden meer dan een miljoen clusterbommen af op Libanon. Wat we deden was krankzinnig en monsterlijk, we bedekten hele steden met clusterbommen." (Haaretz 12.09.2006) Naar schatting 500.000 ongeëxplodeerde bommen liggen nog in dit dichtbevolkte gebied en veroorzaken slachtoffers onder boeren en spelende kinderen.


Mede met dank aan de hulp van IDF-vrijwilligers zoals de CDA-wethouder Marjolein Hak. Volgens de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (1892) vervalt de Nederlandse nationaliteit als een Nederlander in vreemde krijgsdienst treed. Is de Nederlandse volksvertegenwoordiger Marjolein Hak onmiddelijk uit haar ambt gezet? Nee, want ook in de polder worden de misdaden van schurkenstaat Israël gesteund.

Marjolein Hak maakt naast de pro-Israël lobby ook deel uit van de anti-Iran lobby als bestuurslid van het (anti-)Iran Comité, die nog steeds een foto genomen in Afghanistan op haar home page heeft staan.

No comments:

Post a Comment