14 February 2013

Ronald McDonald Kinderfonds acht geld belangrijker dan het opsluiten en mishandelen van kinderen in gevangenissen

In tegenstelling tot Jantje Beton en de Voedselbank Utrecht (zie o.a.: Dutch charities spurn G4S cash over abuse of Palestinian children) heeft het Ronald McDonald Kinderfonds besloten haar samenwerking met G4S te continueren.


G4S (voorheen Group4Securidor) is een Brits-Deense multinational gespecialiseerd in beveiliging. Het is het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld met vestigingen in 120 landen, en heeft een jaarlijkse omzet van ruim 19 miljard euro. G4S is voor 91% eigenaar van G4S Israel (Hashmira [1]) en levert beveiligingsapparatuur van en services voor Israëlische gevangenissen, de illegale joodse nederzettingen en de militaire checkpoints op de bezette Westelijke Jordaanoever, in het bezette Oost-Jeruzalem, en voor de Eretz grensovergang naar Gaza, die het blokkadebeleid uitvoert. Een blokkade die volgens secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties "onacceptabele ontberingen" veroorzaakt.[2]

Onder de beveiliging van checkpoints valt ook de beveiliging Israëlische afscheidingsmuur die het Internationaal Gerechtshof (ICC) in 2004 heeft gekenmerkt als schending van het Internationaal Recht.[3] Het hof bepaalde bovendien dat alle bij de VN aangesloten landen zich moeten inzetten om de afscheidingsmuur - gebouwd op grond gestolen van de Palestijnen, al dan niet met geweld - onmogelijk te maken.

Het financieel, militair, economisch, politiek en diplomatiek steunen van het Israelische bezettingsbeleid is in strijd met diverse internationale verdragen. Die verplichten tevens de ondertekenaars er op toe te zien dat de verdragen worden nagevolgd.


Subvertisement, King's Cross, London 2012

Gevangenen

Sinds 1967 zijn er ongeveer 700.000 Palestijnen opgesloten geweest in Israëlische gevangenissen. Dat is 20% van de gehele bevolking in de bezette gebieden, en 40% van de gehele mannelijke bevolking. De mishandeling van Palestijnse gevangenen is wijdverspreid en systematisch, en begint meestal op het moment van arrestatie.

De meeste gedetineerden, waaronder kinderen, melden dat zij worden geslagen, geschopt en bedreigd, hun eigendommen worden doorzocht en in beslag genomen, en hun huizen gesloopt. Sommigen melden ook dat het Israëlische leger gebruik maakte van politiehonden en geluidsbommen tijdens hun arrestatie.

Tijdens het verhoor wordt de gevangene gewoonlijk onderworpen aan een bepaalde vorm van lichamelijke of psychische wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. De methoden van mishandeling zijn onder andere: langdurige beperking van beweging in een ongemakkelijke positie (stress position) waarmee fysieke pijn wordt opgewekt; slaapdeprivatie; geslagen worden; lange periodes van eenzame opsluiting in kleine, raamloze en vaak koude cellen; overmatig gebruik van handboeien gedurende lange tijd; en het gebruik van bedreiging gericht aan de gedetineerde of een familielid.[4]

Kindgevangenen en Internationaal Recht

"Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt er al bijna 30 jaar voor dat zieke kinderen en hun ouders dichtbij elkaar kunnen zijn."

In mei 2009 uitte de Verenigde Naties na een onderzoek naar de behandeling van Palestijnse gevangenen van haar Comité tegen Marteling[5] haar (diepe) bezorgdheid over o.a.:

- "de talrijke, lopende en consistente beschuldigingen over het gebruik van marteling en mishandeling die vóór, tijdens en na verhoren worden gepleegd";

- "de berichten dat Palestijnse kinderen worden vastgehouden en ondervraagd in afwezigheid van een advocaat of familielid, en dat zij naar vermeend onderworpen zijn aan handelingen die in strijd zijn met het Verdrag tegen Marteling om bekentenissen te verkrijgen";

- "de berichten dat ongeveer 700 Palestijnse kinderen per jaar worden vastgehouden, en vervolgd worden in Israëlische militaire rechtbanken";

- "de berichten dat in 95% van de gevallen van Palestijnse kinderen die worden vervolgd door Israëlische militaire rechtbanken, de uitspraken worden bepaald met behulp van bekentenissen tijdens verhoor";

- "dat in alle Israëlische gevangenissen op één na Palestijnse kinderen worden vastgehouden";

Het Comité benadrukte tevens dat er volgens de Conventie tegen Marteling geen 'uitzonderlijke omstandigheden' zoals veiligheid, oorlog of een bedreiging van de veiligheid van Israël martelen legitimeert. De aanbevelingen van het VN-comité kwamen overeen met een resolutie van het Europees Parlement.[6]

Het gevangenzetten van kinderen is een schending van diverse internationale wetten en akkoorden. G4S helpt Israël daarbij.


'Beveiliging' van de illegale nederzettingen.

Het opsluiten van kinderen in (Israëlische)gevangenissen en de behandeling die Israël daarbij
toepast, zijn in directe overtreding van:

1. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN [7] (1989, ook ondertekend door Israël), in deze de Artikelen 1, 2, 3, 4, 24, 37, 38
en 39;

2. Het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing
[8] (1984, door Israël ondertekend in 1991), in deze
de Artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16;

3. Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten[9] (1966, in 1992 door Israël ondertekend), in deze de Artikelen 7, 9 en 14;

4. De Vierde Conventie van Genève[10] (1949, door Israël ondertekend in 1951), in deze de Artikelen 3, 27, 29, 31, 33, 37, 42, 66, 71, 72, 76, 146, 147 en 148.

G4S maakt met haar dienstverlening aan en in Israël al deze overtredingen mogelijk.

Russell Tribunal


Eind 2011 concludeerde het Russel Tribunal on Palestine (2nd International Session) [11] na onderzoek dat G4S zich schuldig maakte aan de volgende feiten:

1. Supplying luggage, scanning equipment and full body scanners to several military checkpoints in the West Bank, including the Qalandia, Bethlehem and Irtah checkpoints, all of which have been built as part of the Separation Wall whose route was declared illegal by the ICJ in its Advisory Opinion of 9 July 2004.

2. Supplying equipment to the Erez checkpoint, which serves as part of the Israeli closure policy over the Gaza Strip.

3. Supplying security services to businesses, such as supermarkets, in the illegal settlements in the West Bank and in the settlement neighbourhoods of East Jerusalem.

4. Providing a perimeter defence system for the walls of Ofer Prison, specifically dedicated for Palestinian political prisoners, and installation of a central command room in the facility, from which the entire facility can be monitored. The Ofer Prison is located in the "Seam Zone" of the West Bank. Access to this area is very restricted to Palestinians (especially from the West Bank), who have to depend on obtaining a special access permit from G4S. The practical implications of these restrictions on movement is that Palestinians from the West Bank have very limited access to visit detainees or attend the military court hearings that are held.

5. Providing the entire security system for the Ketziot Prison and a central command room in the Megido Prison. These are facilities to hold "high security prisoners", i.e. Palestinian political prisoners from the OPT, who are illegally held in Israel.

De "aandacht" van het Kinderfonds

Al met al genoeg reden om niet met G4S in zee te gaan - en zeker geen charitatieve instelling, die zegt zich te richten op "het welzijn van kinderen". Maar het Ronald McDonald Kinderfonds heeft andere prioriteiten.

Ik stuurde het Kinderfonds op 12 december een pakket aan informatie over G4S, waaronder:

Who Profits & The Coalition of Women for Peace (2011): The Case of G4S (report)

New Statesman (september 2012): How G4S helps Israel break the Geneva convention

Israeli prisons equipped by notorious security firm G4S hold Palestinian teens in solitary confinement (Electronic Intifada, 11 december 2012)

Danish clients dump G4S because of security company’s ties to Israeli occupation

'Firm sold Israel torture instruments'

University of Oslo to end G4S contract over support for Israeli apartheid

London Olympics security firm G4S helps Israel abuse Palestinian children in solitary confinement

Amnesty: "Leicester Amnesty International are supporting the campaign to end G4S's involvement in security and caretaking services in five schools in Leicester due to their poor record on human rights in the UK and beyond."

British firm Good Energy has announced that it will end its business relationship with G4S, the private security giant with a track record of complicity in Israel’s human rights abuses.

G4S in Israel: The Soldiers of Global Occupation

Zie ook de bronnen onderaan. "De informatie die u daarbij aanlevert verdient onze aandacht. We zullen daarom deze informatie tot ons nemen en u een reactie geven," aldus de manager Fondsenwerving Zakelijke Markt van het Kinderfonds. Na ruim twee maanden niets meer gehoord te hebben besloot ik maar weer eens een email te sturen. Ik kreeg nu vrij snel antwoord:

"Na intern beraad heeft het Ronald McDonald Kinderfonds besloten om de sponsoring door G4S niet stop te zetten. Wij hebben uiteraard contact opgenomen met G4S, de geldtransporteur in Nederland die het Ronald McDonald Kinderfonds sponsort. De aantijgingen betreffen een buitenlandse vestiging van G4S, genaamd G4S Security Services. G4S Security Services heeft aangegeven dat zij in 2011 een uitgebreide review heeft gedaan van haar activiteiten in die regio. Naar aanleiding van deze reviews heeft G4S in 2011 bestaande contracten met bedrijven in die regio te gestopt."

Het antwoord is duidelijk: de Verenigde Naties, mensenrechten, de Rechten van het Kind, het Internationaal Recht, het oordeel van de internationale gemeenschap en het hoogste gerechtshof ter wereld, rapporten en verslagen van mensenrechtenorganisaties en journalisten - dat allemaal is voor het Ronald McDonald Kinderfonds van geen enkel belang.

Let u vooral op het gebruik van de Engelse term "review". In 2011 begon G4S de door het Kinderfonds genoemde verklaring met: "Following recent criticism in the Danish press and NGO’s we have been conducting a review of our operations in the West Bank."[12] Naar aanleiding van diezelfde "review" stopten Deense bedrijven hun samenwerking met G4S. De kans is dus groot dat G4S dezelfde tekst naar het Ronald McDonald Kinderfonds heeft gestuurd, en dat het fonds dit ten eerste niet zorgvuldig gelezen heeft en ten tweede blindelings voor waar heeft aangenomen. Er staat namelijk niet in dat G4S haar activiteiten in de bezette gebieden en in gevangenissen voor Palestijnse (politieke) gevangenen in Israël (ook een mensenrechtenschending) stopt. Op de enorme hoeveelheid aan informatie die ik aan het Kinderfonds heb gestuurd wordt niet ingegaan. Alsof het er niet toe doet.

Geld

Waarom het Ronald McDonald Kinderfonds dat doet? Ik twijfel er niet aan dat het puur om geld gaat. Ik zou niet weten wat het anders zou moeten zijn. Ik acht het vrijwel uitgesloten dat het besluit zou zijn ingegeven uit zionistische en/of racistische motieven. Het uitstellen van een reactie op mijn vragen zal ook een rol hebben gespeeld: de kerstacties en -donaties, en de nieuwe of vernieuwde sponsorcontracten voor 2013.

Het Kinderfonds ontvangt jaarlijks een slordige 10 miljoen euro aan giften donaties.[13] 7.192.967 euro daarvan was in 2011 uitgegeven aan de "uitvoeringskosten eigen organisatie", waarvan 4.594.882 euro aan "personeelskosten". Het fonds heeft volgens haar website 32 personeelsleden - maar het rekent volgens het jaarverslag 62 FTE's. We mogen er dus van uit gaan dat er tenminste twee miljoen euro naar de top stroomt. Mede dankzij het werk van 1600 vrijwilligers.

De directeur, Marc van den Tweel (sinds 18 januari jl. directeur Natuurmonumenten), ontving in 2011 een bezoldiging van 155.716 euro. Let wel, dat is bijna 13.000 euro per maand, inclusief dienstauto. Een jaar eerder kreeg hij daar nog een bonus bij van bijna 10.000 euro, hoewel dat geen bonus genoemd wordt, maar een "gratificatie" "voor bijzondere prestaties en inzet", en een "13e en 14e maand". Marc van den Tweel was tot voor kort ook fractievoorzitter van de VVD in Leusden. De volksvertegenwoordiging moet hij er 's avonds of 's nachts bij hebben gedaan, want het directeurschap staat geboekt als een 40-urige werkweek.

Adjunct-directeur is Remke Brand. Die werkte na haar studie Rechten twee jaar bij Vluchtelingenwerk Nederland. Die is zodoende goed op de hoogte van het internationaal recht en de situatie van de Palestijnen. Maar ook dat mocht niet baten.

De 'grote man' achter de schermen van het Ronald McDonald Kinderfonds is VVD'er en voorzitter van de Raad van Toezicht Ed Nijpels. Die weet als bijvoorbeeld voormalig commissaris van de Dirk Scheringa Bank[14] natuurlijk alles van geld, en hoe het zich toe te eigenen ten koste van anderen.

De doorvoer van Amerikaanse wapens via Schiphol vindt plaats sinds 1973, toegestaan door minister van Defensie Vredeling (PVDA), zonder de rest van het kabinet in te lichten.[15] Aan Nijpels voeg het Nieuw Israëlisch Weekblad in 1986 of hij dat ook zou willen bij een nieuwe Israëlische oorlog.[16] "Dat spreekt voor zich, ja. Ik ben ervan overtuigd dat Israël bij alles wat er militair in het Midden Oosten gebeurt, bij alle acties die de Israëli's hebben ondernomen, nooit een offensief doel hebben gehad." Nijpels' sentiment is duidelijk. Ook gaat hij regelmatig naar Israël op vakantie.

De ambassadeurs van het Ronald McDonald Kinderfonds zijn Robert ten Brink, Chantal Janzen en Yvon Jaspers. Op de website lezen we dat zij allen grote waarde hechten aan de mogelijkheid van ouders om dicht bij hun zieke kind te zijn. De ouders van een mishandeld kind in eenzame opsluiting in een Israëlische gevangenis, daarbij geholpen door sponsor G4S, hebben die mogelijkheid echter niet.

"Focus op welzijn van kinderen" en "ethisch" handelen vallen onder twee van de vier "kernwaarden" van het Ronald McDonald Kinderfonds.[17] Door de samenwerking met G4S legitimeert het Kinderfonds echter Israël's illegale bezetting van de Palestijnen en de schendingen van mensenrechten en de Rechten van het Kind die daarmee gepaard gaan, die mogelijk worden gemaakt met de services van G4S. Het Ronald McDonald Kinderfonds handelt zodoende helemaal niet "ethisch", en haar focus ligt alleen op het welzijn van Nederlandse kinderen. Het welzijn van kinderen in andere landen is doet er blijkbaar niet toe.

Ik blijf met nogal wat vragen zitten. Hoe vinden de (andere) donateurs dit? En de ouders die van de diensten van het kinderfonds gebruik maken? En zou het fonds zich dan ook laten sponsoren door bijvoorbeeld een Iraans beveiligingsbedrijf dat kinderen in de gevangenis houdt? Zouden Robert ten Brink, Chantal Janzen en Yvon Jaspers een lans breken voor Palestijnse ouders wier kinderen goede medische zorg moeten ontberen vanwege de bezetting? Of gaan zij tranen drogen en pleisters plakken in Israëlische militaire gevangenissen?

Bronnen:

[1] Hashmira (Wikipedia)
[2] Ban Ki-moon veroordeelt blokkade Gaza (ANP 21.03.2010)
[3] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory / Summary of the Advisory Opinion of 9 July 2004 - International Court of Justice, 09.07.2004
[4] Palestian Political Prisoners (Addameer Prisoner Support and Human Rights Association)
[5] United nations Committee against Torture, Forty-second session (Geneva, 27 April - 15 May 2009)
[6] Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (2009/C 295 E/14) - Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2008 over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen
[7] Verdrag inzake de rechten van het kind (overheid.nl)
[8] Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (overheid.nl)
[9] Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (overheid.nl)
[10] Verdrag (IV) van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd (Het Nederlandse Rode Kruis)
[11] Russel Tribunal on Palestine (2nd International Session)
[12] The Case of G4S - rapport Who Profits & Coalition of Women (pag. 32-34)
[13] Jaarverslag 2011
[14] Ed Nijpels (Wikipedia)
[15] Wapens onder de radar (De Groene Amsterdammer, 2009)
[16] Nieuw Israelitisch Weekblad, 18 april 1986
[17] Ronald McDonald Kinderfonds, Missie & visie


Human rights campaigners have demonstrated outside London Stock Exchange today on June 7 against the private security company G4S as its Annual General Meeting takes place, urging the firm to end its involvement in human rights abuses around the world. While the G4S Company faces serious accusations of involving in abuse of rights by providing equipment to the Israeli regime’s prisons, it was recently awarded contracts to provide security for the London Olympic Games. (7 juni 2012)

TRANSLATE

3 comments:

 1. Uitstekende documentatie, met vlijmscherpe details!

  Heb me er al een tijd in verdiept.
  Nu begin ik pas te begrijpen hoe wereldzaken en G4s echt in elkaar zitten, maar ook over (politieke) kopstukken.

  Bedankt voor het oplichten van deze sluier.

  Qui bono??

  Herman

  ReplyDelete
 2. Haarscherp uitgelegd. Ik word er eng van als ik lees hoe er wordt geprofiteerd van ellende, aldie hoge salarissen, gaver. EN ja, na dit gelezen te hebben denk ik dat het allemaal om geld gaat. Weet jeook hoeveel ze ontvangen van G4S alleen?

  Trees

  ReplyDelete
 3. Trees, G4S haalt de collecteboxen van het Kinderfonds op, het doneert dus in natura.

  Gisteren gaf ook War Child (Holland) te kennen niet meer door G4S gesponsord te willen worden: http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/gates-foundation-invests-occupation-profiteer-g4s-just-dutch-charity-cuts-ties

  ReplyDelete