29 November 2009

De antisemitische achtergrond van de SGP

"Zie toch niet op dien Duitscher. Hij is slechts een roede in Gods hand."

Onafhankelijk journalist Stan van Houcke bericht vandaag over de oprichter van de SGP, dominee G.H. Kersten:

"De oprichter van de SGP en voorman van de Gereformeerde Gemeenten ds. G.H. Kersten handelde in politiek, economisch en godsdienstig gebied niet positief naar de Joden. Anders gezegd: hij handelde hierin antisemitisch." Die conclusie trekt Herman M. van Beek in zijn masterscriptie ter afronding van zijn studie 'Geschiedenis van het christendom' aan de Leidse Universiteit. Van Beek onderzocht specifiek de houding van Kersten als SGP-leider tegenover de Joden. Daarvoor bestudeerde hij preken, artikelen en partijredes van Kersten.
....
Kersten blijkt een aanhanger te zijn van de 'vervangingstheologie'. De Joden kruisigden Jezus Christus en riepen daarmee het oordeel over zichzelf af. Kersten hield aan deze theologische opvatting vast, vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Van grote invloed op zijn denken was het leerbesluit van de synode van de Gereformeerde Gemeenten uit 1931. Het genadeverbond staat onder het eeuwige besluit van Gods verkiezing. Omdat de Joden niet meer de uitverkorenen van God waren, had Israël als volk en land voor Kersten afgedaan. Van Beek merkt op dat deze theologische visie destijds door veel meer gereformeerden werd beleden. Opmerkelijk is dat Kersten hierin meer op de lijn zat van de neocalvinist Abraham Kuyper.
...
Vanuit deze uitgesproken afstandelijke houding én op basis van zijn theologische opvatting nam hij tegenover de Duitse bezetter een zeer lijdelijke houding aan. Van Beek noemt die houding tragisch. Als voorbeeld van die houding noemt hij de oproep aan de Vereniging van Gereformeerde Scholen (VGS), de scholen van de Gereformeerde Gemeenten, om Joodse kinderen bij de bezetter te melden. "Deze antisemitische maatregel werd zonder commentaar uitgevoerd.''

Lees verder: Dominee Kersten zweeg over zijn Joodse naaste

[SvH] Duidelijk is in elk geval dat de SGP na Auschwitz geheel in de lijn handelt van wat de joods-Israelische filmmaker Eyal Sivan noemt 'het filosemitisme'. Want 'In een advertentie in het Reformatorisch Dagblad van eind december 2002 steunde het deputaatschap een actie van de SGP-jongeren gericht tegen Gretta Duisenberg die aandacht vroeg voor het Palestijnse volk.'
De gerenommeerde en veel gelauwerde 45-jarige Sivan zei afgelopen dinsdag tegen me:

"Het moderne antisemitisme in Europa is het filosemitisme. De jood is heilig verklaard. We zien een liefde voor joden, louter en alleen omdat ze joden zijn. Voor de filosemiet blijft een jood de ander, de buitenstaander, net als voor de antisemiet. Als we het over Israel hebben dan hebben we het in feite over Europa, over het Europese onvermogen om met de ander te leven, over de continuïteit van het Europese antisemitisme dat zich nu tegen de Arabier richt, daarbij aangemoedigd door de zionistische propaganda. Opvallend is dat nu de joden in Europa worden geaccepteerd, zij grotendeels uit Europa zijn verdwenen. Het is als het ware alsof de wandelende jood eindelijk naar huis is gegaan, een gedachte die je zowel bij christenen als zionisten aantreft. Het Europees racisme heeft geleid tot de geboorte van Israel en het filosemitisme komt tevens voort uit het Europees besef gefaald te hebben in de geschiedenis. Maar waar het in feite allemaal om draait is niet de liefde voor de jood, maar de liefde voor het slachtoffer. Die geeft de filosemiet, dus niet het slachtoffer, maar de filosemiet zelf het gevoel een goed mens te zijn. Daarom koesteren de Europeanen het slachtoffer, die vervult een onmisbare functie in hun leven. En hier zie ik een relatie met het diep in het westerse bewustzijn verankerde icoon van Christus, de jood aan het kruis. Hij lijdt voor de christen, hij verlost hem van het kwaad. De jood Christus is het slachtoffer bij uitstek dat in de christelijke cultuur als maatstaf functioneert voor de eigen goedheid. En zodra er geen enkele twijfel meer bestaat over de eigen voortreffelijkheid stopt men met nadenken. Daarom ben ik als filmmaker veel meer geïnteresseerd in de dader dan in het slachtoffer. Het slachtoffer geeft de mens een gemakkelijk antwoord op de moeilijke vraag: wie ben ik? De dader daarentegen dwingt ons permanent na te denken over wie we werkelijk zijn."

[SvH] De antisemieten hebben nu de Arabier om hun haat op te projecteren. De hypocrisie van de bekeerde filosemiet is stuitend, zoals ook moge blijken uit deze feiten:

Bij de Duitse inval in mei 1940 riep Kersten niet op tot daadwerkelijk verzet en liet hij zelfs enige bedekte steun daarvoor achterwege, maar deed hij een klemmend beroep op het Nederlandse volk, terug te keren tot Gods Woord: 'Zie toch niet op dien Duitscher. Hij is slechts een roede in Gods hand. [...] Dat Neêrlands volk het verbond met Hem vernieuwe, terwijl de tijd der genade nog is' (Geciteerd in: Golverdingen, 139). Deze zienswijze is na de bevrijding medebepalend geweest voor het besluit van de Zuiveringscommissie Kersten niet meer als Tweede-Kamerlid toe te laten. De SGP was hiervan niet onder de indruk en plaatste hem bij de kamerverkiezingen van 1946 toch als eerste op de kandidatenlijst. Om medische redenen zag de partijleider evenwel zelf af van terugkeer in het parlement.

Lees verder: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/kersten>

[SvH] De SGP, zelfde christelijke God en een diametraal andere opstelling. Wat zou er toch met die God zijn dat hij zich zo slecht verstaanbaar maakt?

8 comments:

 1. hoi sonja,
  is empire.blogsome uit de lucht?

  groet,
  Sam

  ReplyDelete
 2. Ha Sam, ja en je kunt misschien wel raden waarom. De klootzakken.

  ReplyDelete
 3. neeeeee, dat meen je niet. Hebben ze alles verwijderd? heb je geen back up of zo van al die artikelen.

  ReplyDelete
 4. Ja, alles is weg, en niemand van Blogsome is thuis. Ik gebruik de Google cache, maar ik heb helaas geen tijd om alles weer in te voeren.

  ReplyDelete
 5. rogerg Site Admin
  Location: Dublin, Ireland
  Posted: Mon Nov 30, 2009 5:49 pm

  The blog was removed as it contained hateful and racist remarks that are not allowed in the Dutch Penal Code.

  Specifically it contained hateful and discriminatory content against jews.
  _________________
  Blogsome Team Member


  Smerige leugenaars...

  ReplyDelete
 6. Gore smeerlappen. kunnen ze niet wat specifieker zijn. welk artikel is hatefull. Voor zover ik las waren het allemaal feiten over "hateful and racist" actions and behaviour against the Palestinian people. Duidelijk dat daar een zionistisch ventje zit die zichzelf niet verder durft te identificeren dan "team member".

  ReplyDelete
 7. "Wat zou er toch met die God zijn, dat Hij Zci zo slecht verstaanbaar maakt?"

  Beste schrijver van dat zinnetje,

  God heeft alle moeite gedaan Zich duidelijk en verstaanbaar te maken!
  Schepping, Bijbel, menswording in Christus, het volk Israel weer terug in het land na ca. 2000 jaar als natie.
  Het ligt dan ook niet aan Hem, maar aan de mensen, die hun oren en ogen dicht houden.
  Horende doof en ziende blind.
  Daar heb ik zelf ook lang last van gehad, dus ik kan er van mee praten, zie mijn website www.tora-yeshua.nl bij het artikel "hoe leer ik de Ene ware God kennen".
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr.pastor)
  PS geen filosemiet, maar iemand, die door Yeshua (Jezus) is verbonden met het volk Israel en m.n. met hen, die Hem ook als God in mensengestalte herkennen.
  Uiteraard ben ik het 100% eens met je kritiek op deze Kersten (heb er nog veel scherpere termen voor!) en de houding van de SGP in die zaak.
  Inmiddels heb ik de indruk dat men binnen die club wat geleerd heeft, maar zal er es navraag naar doen.

  ReplyDelete
 8. Binnen die club heeft men niets geleerd, aangezien de antisemitische roots van de SGP door de SGP nog altijd verzwegen worden. Een nog duidelijker bewijs komt van de SGP-jongeren:

  Ds. Kersten niet antisemitisch
  17 september 2007 / Reformatorisch Dagblad

  En de interpretatie van de bijbel, meneer Kok, is mensenwerk, en al die mensen, waartoe u ook behoort, menen allemaal De Waarheid te spreken en De Ene Ware God te kennen. So be it, maar dat wil nog niet zeggen dat mijn weblog een podium is voor reli-spam. Dus ook niet voor de uwe.

  ReplyDelete