4 December 2012

Koninklijke Ahold/Albert Heijn: helers van gestolen goederen

Ahold Standards of Engagement (pdf):

Koninklijke Ahold N.V., its subsidiaries, and joint ventures (together hereinafter to be referred to as “Ahold”) are committed to offering high quality products at a good value to their millions of customers. As part of its Corporate Responsibility Program, Ahold is also committed to (i) complying with the letter and spirit of all applicable laws and regulations in each of the countries in which it operates, (ii) ensuring that the parties that supply Ahold with goods and services (each, a “Supplier” ) do the same, (iii) validating the origin of goods offered for sale by Ahold, and (iv) maintaining a high standard of business ethics and regard for human rights throughout its supply chain.

1. Observing all applicable laws and regulations
Suppliers must observe all applicable laws and regulations of their country, including laws relating to employment, discrimination, the environment, safety and health, and other fields. Suppliers must also comply with applicable national laws relating to the import of products, including country of origin labeling, product labeling, and product testing, in addition to all contractual requirements.

3.7 Suppliers shall not exploit vulnerable populations. The use of corporal punishment, mental or physical coercion and verbal abuse is forbidden.

4. Cooperation, providing information and access
Suppliers must provide information and access required by Ahold to establish effective oversight of the business practices employed by its Suppliers and to monitor compliance these Standards of Engagement.

5. Subcontracting
If a Supplier hires a subcontractor in connection with providing goods or services to Ahold, the Supplier shall cause the subcontractor to comply with these Standards of Engagement as if Ahold entered into an agreement with the
subcontractor directly.

Maar niet heus. In een emailcorrespondentie die ik vandaag weer tegen kwam wordt mij uitgelegd dat Albert Heijn, in tegenspraak met Ahold's Standards of Engagement, het aan de klant overlaat of die door de EU uitdrukkelijk verboden producten wil kopen of niet: "Ons assortiment biedt voldoende alternatieven." Op die manier probeert Albert Heijn ten overstaan van haar klanten haar handen in onschuld te wassen. Maar de Albert Heijn klant is niet verantwoordelijk voor het schenden van het internationaal recht (zie opsomming onderaan) en de regulering van de Europese Unie, alleen al omdat de multinational haar klanten misleid door producten van kolonisten uit de bezette Palestijnse gebieden aan te bieden als komende "uit Israël". Zodoende wordt ik met een leugen opgezadeld wanneer Albert Heijn stelt: "Bij al onze groenten en fruitsoorten staat het land van herkomst vermeld."

Maar ook in onze nationale wetten is heling van gestolen goederen een misdaad, en gezien de grote schaal waarop Ahold dit doet, is het een ernstige misdaad - en een georganiseerde misdaad.

Afgezien van het doorschuiven van haar verantwoordelijkheden naar haar klanten en suppliers, valt vooral de klantonvriendelijkheid op: vragen worden ijskoud genegeerd, zo ook mijn verzoeken om mijn vragen aan het bestuur voor te leggen. Uiteindelijk moet de klant het doen met: "U ontvangt dan ook omtrent dit onderwerp geen reactie meer van ons." De 'klantenservice' van Albert Heijn is er blijkbaar niet alleen om vragen van klanten te beantwoorden, maar om het bestuur te beschermen tegen mensen die hen aan haar beloften, plichten, afspraken, en verantwoordelijkheden herinneren. Op die manier kan het bestuur als het puntje bij het paaltje komt - en gezien het succes van BDS-acties zal dat moment er zeker komen - altijd nog de handen temel heffen en roepen: Wir haben es nicht gewusst!


Maart 2011: Na herhaaldelijk contact gezocht te hebben met de directie van AH, ging een delegatie van 'Samenwerken voor Palestina' met 10.000 handtekeningen van klanten op bezoek bij het hoofdkantoor van Albert Heijn. De actievoerders kregen toezeggingen van de directie. Niet verassend is dat die tot op heden niet nagekomen zijn.

Emails gesorteerd op datum:

29 april 2012

Geachte directie en bestuur,

De Britse supermarktketen Co-op is het eerste bedrijf dat de verkoop van van 'Israëlische' producten uit de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever gaat staken. Zie het bericht in The Guardian: http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/29/co-op-israel-west-bank-boycott

"Hilary Smith, Co-op member and Boycott Israel Network (BIN) agricultural trade campaign co-ordinator, said the Co-op 'has taken the lead internationally in this historic decision to hold corporations to account for complicity in Israel's violations of Palestinian human rights We strongly urge other retailers to take similar action.'"

Omdat Albert Heijn, zo lees ik op de website, zich voorstaat maatschappelijk betrokken te zijn, en waarde hecht aan mensenrechten, fair trade en duurzame handel, etcetera - wordt het niet eens tijd om deze producten, gemaakt op land gestolen van de Palestijnen, hetgeen de hele wereld unaniem en bij herhaling veroordeeld heeft, uit het Ahold-assortiment te halen? Een ethisch, moreel en internationaal gewenst standpunt in te nemen, net als Co-op? Omdat deze producten helemaal niet "puur&eerlijk" zijn?

De nederzettingen op de West Bank (en in de Golan-hoogte) acht de internationale gemeenschap illegaal. De kolonisering en exploitatie van bezet land wordt gezien als een schending van de rechten van de Palestijnen, maar ook als een schending van de Vierde Conventie van Geneve en de Haagse Akkoorden. Daarnaast oordeelt de wereld dat de illegale nederzettingen vrede tussen Israël en de Palestijnen in de weg staan.

Toch werkt uw bedrijf door de handel met bedrijven die de wens van de internationale gemeenschap aan hun laars lappen, en de mensenrechten en het internationaal recht schenden, mee aan zowel de bestendiging als uitbreiding van deze illegale nederzettingen. En dan heb ik het nog niet eens over de directe gevolgen voor de bewoners van de bezette gebieden.

Ik vraag u: hoe lang blijft u met uw handel de illegale kolonisering en bezetting van de Palestijnen steunen?

In afwachting van uw antwoord,

Sonja XXX
Rotterdam

30 april 2012

Geachte mevrouw XXX,
Hartelijk dank voor uw bericht van 29-4-2012. 

Zolang de overheid niet overgaat tot het boycotten van producten of landen laten wij de keuze aan de klant. Ons assortiment is zodanig dat u zelf de keuze kunt maken tussen producten uit bepaalde landen, en derhalve ook de keuze kunt maken om producten uit bepaalde landen niet te kopen. Ons assortiment biedt voldoende alternatieven. Bij al onze groenten en fruitsoorten staat het land van herkomst vermeld. Verzoeken om op de verpakking van een product kenbaar te maken uit welk land dit afkomstig is, brengen wij onder de aandacht bij onze inkopers.

Met vriendelijke groet,

Paul van der Scheer
Albert Heijn Klantenservice

30 april 2012

Geachte heer Van der Scheer, bestuursleden en directie,

Hartelijk dank voor uw reactie. U heeft mij echter, zo blijkt, niet begrepen. Ook was mijn schrijven niet aan de klantenservice gericht maar aan bestuur en directie.

Uw eerste misvatting is dat u meent dat ik uw bedrijf heb verzocht om alle producten 'uit Israël' uit de schappen te halen. Dat is niet zo, want ik heb het slechts over producten die op gestolen land worden geproduceerd, en waarmee zodoende het internationaal recht wordt geschonden. Ik heb uw bedrijf gevraagd waarom het dat doet, en met haar handel bijdraagt aan de bestendiging en uitbreiding van de illegale nederzettingen. Daar krijg ik van u geen antwoord op, en ik verzoek u hierbij ook om mijn vragen voor te leggen aan bestuur en directie.

Uw tweede misvatting is dat Albert Heijn haar klanten een "voldoende alternatieven" zou bieden voor nederzettingenproducten, waarmee mensenrechten geschonden worden. Dat is echter niet waar. Immers, de hier besproken producten worden ook allemaal aangeboden als komende 'uit Israël' - dat staat op de verpakking - terwijl ze daar niet vandaan komen. De directie is hiervan goed op de hoogte, omdat daar gesprekken over zijn geweest, zo begrijp ik van acties van groeperingen.

Officieel heet dit natuurlijk misleiding van de klant. Want die denkt een product uit Israël te kopen, en niet uit de bezette gebieden. Zodoende geeft Albert Heijn de klant geen alternatief. Afgezien daarvan zijn er voor groente en fruit geen alternatieven: er wordt slechts één soort/merk aangeboden.

Over de vermelding van het land van herkomst op de borden bij groenten en fruit heb ik nog wat te melden: daar wordt mee gesjoemeld. Ik heb vorig jaar een klacht ingediend bij 'mijn' Albert Heijn over dat er op de borden "Peru" stond vermeld, terwijl er op de dozen stond dat het fruit uit Israël kwam. Met die klacht - die ik ook schaar onder misleiding van de klant - heeft men vervolgens niets gedaan.

U legt in uw reactie de verantwoordelijkheid bij de overheid en bij de klant. Dat is onterecht, aangezien de overheid en de klant niets te zeggen hebben over hoe u uw producten aanbiedt (misleidend: 'uit Israël'), noch over van wie uw inkopers producten afneemt. Ik appelleerde echter aan Albert Heijn's belofte van 'eerlijke handel', 'fair trade', etcetera, alsook dat het bedrijf de mensenrechten zou respecteren, zoals dat op uw website staat vermeld. Maar door in te kopen bij illegale kolonisten doet Albert Heijn dat niet.

Ik verzoek bestuur en directie vriendelijk zodoende alsnog mijn vragen relevant te beantwoorden, en verzoek ik u, meneer Van der Scheer, om onze correspondentie bij hen neer te leggen.

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,

Sonja XXX
Rotterdam

30 april 2012

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw vraag ontvangen en geregistreerd onder  klant contactnummer: 1169413.
Wij streven ernaar uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

24 mei 2012

Geachte heer Van der Scheer, bestuursleden en directie,

Inmiddels zijn we alweer een maand verder, en ik heb nog steeds geen reactie gehad. Ik probeer het dus nog maar een keer.

Ook kan ik vermelden dat hetgeen AH doet inmiddels verboden is verklaard in Zuid-Afrika en in Denemarken. Blijkbaar is het een zaak die serieus genomen miet worden.

Link:
Denmark and South Africa protest at 'made in Israel' goods
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/9278094/Denmark-and-South-Africa-protest-at-made-in-Israel-goods.html
Denmark's foreign minister has joined South Africa in a call to ban Israeli goods produced on occupied Palestinian land from branding themselves 'made in Israel'.

Hoe lang blijft Albert Heijn nog achter?

met vriendelijke groet,

Sonja XXX

30 mei 2012

Geachte mevrouw XXX,

Hartelijk dank voor uw aanvullende reactie. Wij krijgen dagelijks opmerkingen en vragen van onze klanten. Dit stellen wij uiteraard zeer op prijs. Wij sturen deze reacties altijd door naar de collega's die verantwoordelijk zijn voor het betreffende product of de betreffende dienst. Het is voor ons echter ondoenlijk om voor alle opmerkingen en vragen de eventuele vervolgstappen of beslissingen bij te houden en terug te koppelen, hoe graag we dat ook zouden willen. Wel kunt u ervan verzekerd zijn dat uw opmerkingen de nodige aandacht krijgen en dat wij iedere opmerking serieus nemen.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van den Broek
Albert Heijn Klantenservice

30 mei 2012

Geachte mevrouw Van den Broek,

Hartelijk dank voor uw reactie, en het verheugt mij zeer dat mijn vragen aan Ahold serieus worden genomen. Graag zou ik van u vernemen wanneer en wie/welke afdeling er aandacht aan mijn vragen gaat besteden, en wanneer ik een antwoord kan verwachten.

met vriendelijke groet,

Sonja XXX
Rotterdam

30 mei 2012

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw vraag ontvangen en geregistreerd onder klant contactnummer: 1215975.
Wij streven ernaar uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

1 juni 2012

Geachte mevrouw XXX,

Hartelijk dank voor uw aanvullende reactie. Het spijt mij te vernemen dat mijn antwoord niet duidelijk was. Zoals ik heb aangegeven is het voor ons ondoenlijk om voor alle opmerkingen en vragen eventuele vervolgstappen of beslissingen bij te houden en terug te koppelen. U ontvangt dan ook omtrent dit onderwerp geen reactie meer van ons.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van den Broek
Albert Heijn Klantenservice


Internationaal recht

Volgens haar eigen regels is Koninklijke Ahold verplicht zich te verantwoorden voor het feit dat het bedrijf met het (inmiddels bewust) inkopen van producten uit illegale nederzettingen in bezet gebied de volgende schendingen van het internationaal recht in de hand werkt, financiert, faciliteert, en/of in stand houdt:

Article 53 of the Fourth Geneva Convention of 1949
"Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations."

Article 147 of the Fourth Geneva Convention of 1949
"Extensive destruction and appropriation of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly, is a grave breach of the Convention."

Article 23 of the Hague Convention of 1907
"In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden to destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war"

Article XXXI from Oslo II Interim Agreement of 1995 signed between Israel and the Palestinian Liberation Organization (PLO)
"Neither side shall take any step that will change the status of the West Bank and the Gaza Strip"

Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965
"'States' Parties undertake to prohibit and eliminate racial discrimination in all of its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, color, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights: (e) in particular ... (iii) the right to housing'."

Resolution No. 1544-(2004) of the United Nations Security Council
"The Security Council called on Israel to respect its obligations under international humanitarian law, particularly the obligation not to undertake home demolitions contrary to that law".

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment