10 June 2012

ANP hasbara: "Israël kan 1500 Zuid-Sudanezen uitzetten"

Natuurlijk "kan" Israël 1500 Zuid-Soedanese vluchtelingen uitzetten. "Ja hé, Captain Obvious...", zou mijn dochter zeggen. Israël "kan" alles wat het wil, en dat wordt elke dag weer bewezen. En ook wanneer het oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen betreft. En zelfs al besluit een Israëlische rechtbank, of het Hooggerechtshof, dan "kan" Israël het nog.

Maar dat bedoelt het ANP natuurlijk niet, het commerciële persbureau dat ons al decennialang zand in de ogen strooit over de misdaden van Israël, gericht tegen zowel de eigen inwoners als tegen haar buren. Het ANP bedoelt met "kan" dat de Israëlische regering het hoofd biedt aan 's lands racisme en weerzin tegen niet-Joden - echter zonder het bij de naam te noemen. We lezen dan ook keurig dat er "spanningen tussen asielzoekers en de rest van de bevolking" zijn, in plaats van rassenrellen. Of beter nog: de Israëli's vallen de Afrikaanse migranten aan, vernielen hun winkels en auto's, en steken hun huizen in brand, 's nachts, als ze liggen te slapen. "De rest van de bevolking" is bij uitstek al onjuist, omdat ik bij de rassenrellen geen enkele Israëlische Palestijn heb zien meedoen. Logisch, want die zijn ook het slachtoffer, van dezelfde meute. En onder "de rest van de bevolking" zit ook nog een segment Joden die ze nog wel op een rijtje heeft, en dus fel tegen racisme is. Maar misschien meent het ANP dat er alleen maar zionistische Joden/joden in Israël wonen, of wil het althans die indruk wekken.

Het 'racisme' van de zionisten in Israël is niet zozeer gericht tegen de huidskleur van de Afrikanen (de term 'rassenrellen' is dan ook niet helemal correct) maar tegen hun niet-Joods/niet-joods zijn. Dat bewijst het feit dat Israël aan de andere kant Afrikanen niet alleen in de staat toelaat, maar actief importeert, die wel Joods zijn. Allicht om de "Joodse identiteit" van de staat op peil te houden en de "demografische dreiging" het hoofd te bieden. Het uitzetten van de besproken Soedanzen heeft zodoende alles te maken met de etnische zuivering van niet-Joden, en gedeeltelijk met het tevreden stellen van de racistische achterban.

Wat het ANP suggereert met "kan" is dat de lezer moet begrijpen dat deze etnische zuiveringsoperatie helemaal in orde is, en we daar geen vragen of kanttekeningen bij hoeven te zetten. Het "kan" - dus is het in orde. Verder ontbreekt alle informatie over en context van het probleem, dat het heus geen incident is dat voor het eerst in Israël plaats zou vinden, zoals wordt gesuggereerd.

Meer hierover op dit weblog.

Gerelateerde logs:
Racistische meute valt Palestijnen aan in winkelcentrum
Rolf Bos over het racisme in Israël
De goy is goed voor zijn geld


NB De nazi's riepen vrijwel hetzelfde over de joden.


Spugend op Israëlische Palestijnen, bij de ingang van een moskee: "Dood aan de Arabieren", "Mohammed is dood", "Slacht de Arabieren", "Ik haat alle Arabieren" en "Luister goed Arabieren! Wij liegen niet! Het refrein blijft weerklinken: Dat uw dorp verbrandt!, Dat uw dorp verbrandt!".

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment