23 January 2012

De SGP en "de kwaadaardige trekken van de islam"


Verschil?

In haar stanpunten 'Tien speerpunten van de SGP' schrijft de SGP:

"Als ergens blijkt dat de islam kwaadaardige trekken heeft,
is het wel in het Midden-Oosten."

Stelt u zich eens voor, een partij in ons parlement, om het even welke partij, die in haar standpunten zet: "Als ergens blijkt dat het jodendom kwaadaardige trekken heeft, is het wel in Israël en de VS." Die partij zou direct, met unanieme instemming, verboden worden, want over joden of het jodendom mag je dat niet zeggen. Het geeft o.a. aan dat onze volksvertegenwoordiging in wezen een antisemitische organisatie is, omdat het meent dat joden een aparte status hebben en apart behandeld moeten worden.

Bittere ironie is dat de oprichter van de SGP, de antisemitische predikant Gerrit Hendrik Kersten, het daadwerkelijk over joden gezegd zou kunnen hebben. Hij zag de nazi's als een instrument van god: "Zie toch niet op dien Duitscher. Hij is slechts een roede in Gods hand." Het werd Kersten na de oorlog door de Zuiveringscommissie verboden om in het parlement zitting te nemen vanwege zijn collaboratie met en het verraden van joden aan de nazi's. De SGP was daar echter niet van onder de indruk en plaatste hem in 1946 wederom op de lijst.

Maar dat was toen, zult u denken, en de SGP steunt zulke abjecte standpunten niet meer. Dan vergist u zich. In 2007 verdedigden de SGP-jongeren de dominee in Ds. Kersten niet antisemitisch, een verdediging die geheel gebaseerd is op een mening (in de trant van: 'het is niet waar'), en de feiten onbesproken laat.
Meer informatie → SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog


"Kwaadaardige trekken"

Mogen of kunnen we van een religie zeggen dat het "kwaadaardige trekken" vertoont, zoals de nazi's over het jodendom deden? Nee, want een religie is geen mens. Het gebruik van de term "trek" in deze wijst op een karaktertrek, aard, aanleg, een specifiek kenmerk van een individu. Afgezien daarvan suggereert de SGP, doordat het aan een religie een menselijke eigenschap toedicht, dat alle moslims, 1,57 miljard mensen, "kwaadaardige trekken" vertonen.

"Het moderne antisemitisme in Europa is het filosemitisme. De jood is heilig verklaard. We zien een liefde voor joden, louter en alleen omdat ze joden zijn. Voor de filosemiet blijft een jood de ander, de buitenstaander, net als voor de antisemiet. Als we het over Israel hebben dan hebben we het in feite over Europa, over het Europese onvermogen om met de ander te leven, over de continuïteit van het Europese antisemitisme dat zich nu tegen de Arabier richt, daarbij aangemoedigd door de zionistische propaganda. Opvallend is dat nu de joden in Europa worden geaccepteerd, zij grotendeels uit Europa zijn verdwenen. Het is als het ware alsof de wandelende jood eindelijk naar huis is gegaan, een gedachte die je zowel bij christenen als zionisten aantreft. Het Europees racisme heeft geleid tot de geboorte van Israel en het filosemitisme komt tevens voort uit het Europees besef gefaald te hebben in de geschiedenis. Maar waar het in feite allemaal om draait is niet de liefde voor de jood, maar de liefde voor het slachtoffer. Die geeft de filosemiet, dus niet het slachtoffer, maar de filosemiet zelf het gevoel een goed mens te zijn. Daarom koesteren de Europeanen het slachtoffer, die vervult een onmisbare functie in hun leven. En hier zie ik een relatie met het diep in het westerse bewustzijn verankerde icoon van Christus, de jood aan het kruis. Hij lijdt voor de christen, hij verlost hem van het kwaad. De jood Christus is het slachtoffer bij uitstek dat in de christelijke cultuur als maatstaf functioneert voor de eigen goedheid. En zodra er geen enkele twijfel meer bestaat over de eigen voortreffelijkheid stopt men met nadenken. Daarom ben ik als filmmaker veel meer geïnteresseerd in de dader dan in het slachtoffer. Het slachtoffer geeft de mens een gemakkelijk antwoord op de moeilijke vraag: wie ben ik? De dader daarentegen dwingt ons permanent na te denken over wie we werkelijk zijn." (De joods-Israelische filmmaker Eyal Sivan in gesprek met journalist Stan van Houcke, 2009)

De SGP heeft haar oude sentimenten een nieuw gezicht gegeven. Filosemitisme is slechts de andere kant van antisemitisme, op dezelfde munt.


TRANSLATE

No comments:

Post a Comment