24 July 2011

Eerst Noorwegen, straks Nederland (2): 'Blijft kalm'

Ik gebruik de berichten op Joop.nl altijd als toetssteen voor de 'gematigde' en 'tolerante' officiële werkelijkheid. Daarbij aangetekend dat ik me er bewust van ben dat dit platform de belangen van de zogeheten oppositie dient, en zodoende doorspekt is met partijpropagandistische stukjes van politici. Maar die sla ik altijd over.

Joop.nl biedt mij na de slachting in Noorwegen een vooruitziende blik op de berichten die het publiek, ik neem aan a.s. maandag, uit Den Haag te horen gaan krijgen. Ze komen allemaal op hetzelfde neer. Het is wat geroepen wordt tijdens het zinken van een schip op volle zee.


Tekening van Yung in De Telegraaf van 15 mei 1940.

"Discussieer rustig en kalm"

Eindredacteur van Joop.nl Francisco van Jole volgt Femke Halsema's opdracht op Twitter (zie verder op dit log) braaf op:

"Dit is geen tijd voor ‘zie je wel’-beweringen en gelijkzoekerij. Het is ook geen tijd om opponenten om de oren te slaan met de lijken van tientallen jonge socialisten. (...) Dus discussieer rustig en kalm. Ga geen onderwerp of argument uit de weg maar gun elkaar het licht in de ogen. En sluit als het even mogelijk is af met een handdruk."

"Het goede voorbeeld geven" I

Volgens Boris van der Ham, Tweede Kamerlid D66, is iedereen opeens "altijd verantwoordelijke voor hun – eigen - daden". Zet daar bijvoorbeeld tegenover de steun van D66 aan het sturen van politietrainers naar Kunduz ("Nederland kan Afghanistan niet in de steek laten. ... Nederland is een 'onlosmakelijk onderdeel' geworden van de geschiedenis van Afghanistan."), en de steun aan het zenden van Nederlandse militairen en materieel naar Libië, dan weet je meteen dat het flauwekul is.

"Het is een idiote reflex. Juist mensen die terecht kritisch zijn op de veralgemeniseringen van Wilders moeten juist het goede voorbeeld geven."

"Het goede voorbeeld geven" II

"Toen de Amerikaanse media de associatie maakten met 9/11 reageerde de Noorse premier met de opmerking: “we shall retaliate with more democracy”. Hopelijk beantwoordt de Nederlandse samenleving deze aanslag met meer inhoudelijk debat en stoppen we met het versimpelde blamegaming. ... De politiek, zowel links als rechts, kan daarin het goede voorbeeld geven. Voer het debat op de inhoud en blijf weg van de misplaatste generalisaties en platitudes." (Hans Groen, bestuurslid GroenLinks en directeur @Vise Business Consultancy)

"Verdraagzaamheid!"

"Nee, wat deze aanslag duidelijk heeft gemaakt is dat extremisme een gevaar is voor ons allemaal. Of het nou vanuit linkse, rechtse, christelijke of islamitische hoek komt. Elke vorm van extremisme moet veroordeeld worden. Geen enkele overtuiging of ideologie is superieur. Het draait allemaal om verdraagzaamheid!" (Nizar el Assal, Internet Manager @ FunX Radio)

Wat als eerste opvalt aan de berichten, nu er bijna 100 Europeanen zijn vermoord, én door een andere home grown Europeaan - in plaats van minderwaardiger volkeren en 'haatbaarden' in verre reeds door ons platgebombardeerde en leeggeplunderde landen - ontbreekt bij politici en opiniemakers de roep tot 'de dingen durven benoemen', 'aanpakken' en sancties volkomen. Ook lees ik geen pleidooien over het opheffen van de subsidiëring van de PVV, en andere politici die dezelfde taal uitslaan als de Noorse terrorist.

Integendeel, na het jarenlang gedogen en normaliseren van opruiende en polariserende islamofobe en anti-linkse hate speech - en zelfs overnemen, uit puur politiek belang - moet het publiek zich nu 'kalm en waardig' gaan gedragen, om polarisering te voorkomen. Natuurlijk wordt dit louter door de angst van politici voor de opstandige meute ingegeven, en niet door de gesuggereerde wens tot rationaliteit en respect voor de medemens. Die zo schrijnend ontbreekt bij de dood van en moord op in onze ogen minderwaardiger mensen dan de blanke Europeaan. Voor deze mensen wordt nooit een condoleanceregister geopend. Integendeel, voor dat soort (veel grotere) massamoorden kan men eigenlijk best "begrip" opbrengen, of is het zelfs "legitiem" en "gerechtvaardigd".

Daarom zijn de politiek ingegeven oproepen aan het publiek tot kalmte, waardigheid en fatsoen, en vooral nalaten wat PVV'ers en hun aanhang doen, het toppunt van hypocrisie. Temeer omdat voor de PVV door elke partij de rode loper werd uitgelegd naar ons parlement, zodat haar abjecte ideologie en hate speech in razend tempo kon verworden tot mainstream 'opinies' (zie bijv. de Opinie-sectie van de Volkskrant) - waar ook elke partij een graantje van meepikte om stemmers te trekken.

Maar er is nog hoop, voor Joop. Lees Frans Verhagen's zweepslagen op ons geweten in We zijn allemaal schuldig en het inzichtelijke artikel van Michael Blok: De kogel kwam van rechts, en ging door de kerk.Op Breivik's schouder staat: 'Noorse Marxistenjager - Multicultiverrader Jachtvergunning'

"Dan zou ik beginnen de koppen bij Joop te veranderen - suggestief - en al je reaguurders tot bedaren te brengen."
(Femke Halsema tegen Francisco van Jole op Twitter)

Om dit bevel (dat voorbeeldig door Van Jole in zijn artikel werd opgevolgd) van een blijkbaar nog steeds afkickende Halsema te begrijpen, en dus hoe onze moderne democratie functioneert, en wat de taken van politici en de rol van de burgers zijn in dit systeem, moeten we eigenlijk Noam Chomsky's Macht en Mening (laatste hoofdstuk uit Deterring Democracy, 1992) lezen, dat tevens een historisch overzicht biedt van de ontwikkeling en de noodzaak van dit systeem. Ik beperk me hier tot enkele citaten om u te prikkelen.

"Het is belangrijk zich te realiseren hoe diep de onderdrukking van vrijheid en democratie, desnoods met geweld, geworteld is in de Westerse publieke opinie. Om onze eigen cultuur te begrijpen moeten we onder ogen zien dat het goedpraten van terreur als een rode draad door het hele politieke spectrum heen loopt."

"Waardering voor de "heilzame doeltreffendheid" van terreur, om John Quincy Adams' uitspraak te gebruiken, was een standaard kenmerk van het verlichte Westerse denken. Het vormt grofweg het kader voor de propagandacampagne met betrekking tot het internationale terrorisme in de jaren '80. Uiteraard wordt het terrorisme tegen ons en onze vrienden fel afgekeurd als een uiting van barbaarsheid. Maar de veel extremere terreur die wij en onze bondgenoten uitoefenen, wordt of als constructief beschouwd of, in het ergste geval, als onbeduidend wanneer het voldoet aan het pragmatisch criterium."

"De heersende mening is dat de democratie niet in het gedrang komt wanneer het systeem voor informatievoorziening door slechts enkele bedrijven beheerst wordt: sterker nog, dat is de essentie van de democratie. Edward Bernays*, een vooraanstaand persoon uit de public relationssector, brengt dat zo onder woorden: "de essentie van het democratisch proces" is "de vrijheid om te overtuigen en te suggereren", of zoals hij het noemt "het construeren van instemming"** (het 'creëren van draagvlak', zoals wij dat in Nederland noemen, noot vertalers)."

Ten tweede is er de verantwoordelijkheid van de bevolking. "De taak van het volk", zoals Lippmann dat noemt, is een stuk bescheidener. Het is niet aan de bevolking om "een oordeel te geven over de intrinsieke waarde" van een bepaalde kwestie, noch om een analyse of een oplossing te geven, maar louter om zo nu en dan "haar macht ter beschikking te stellen" van de ene of de andere groep "verantwoordelijke mensen." Het volk "denkt niet logisch, onderzoekt niet, vindt niet uit, overtuigt niet, komt niet tot akkoorden en regelt niet." Nee, "het volk handelt slechts". Nadat het zich op oppervlakkige wijze op de hoogte heeft gesteld, "mag het zich ter ondersteuning aansluiten bij een persoon die in een positie verkeert om leiding te geven". Om deze reden "moet het volk in het gareel gehouden worden." De verwarde kudde, trappelende en luidruchtig, "heeft haar functie": die van "de geïnteresseerde toeschouwers van het gebeuren". Deelnemen is de taak van "de verantwoordelijke mensen".

*Ook het boek Propaganda uit 1928 van Edward Bernays, de grondlegger van de moderne public relations, en een neef van Sigmund Freud, is verplichte kost om inzicht te krijgen in hoe de moderne democratie functioneert.
** 'Manufacturing consent'


Oproep van Burgemeester Leemhorst van Hoorn aan zijn burgers om "voor ieders bijzondere belang"
vooral geen verzet te plegen tegen de Duitse bezettingstroepen.

TRANSLATE

9 comments:

 1. Sonja
  Ik was al weer een tijdje niet meer bij je op bezoek geweest want werd het gebash op de SP zat. Maar nu via Krapuul toch op deze uitstekende analyse van je. Kan hier wel een identieke comment copypasten vanaf een even uitstekende analyse van J. vd Heuvel op zijn site. Mvrgr. Sjuul.

  http://www.krapuul.nl/blog/45071/naar-rechtse-mensen-luisteren-of-de-dood/#comment-67909
  Wat nou als deze rechsmensch die nu in de media omdat hij geen moslim is een seriemoordenaar wordt genoemd in plaats van een terrorrist geen internet tot zijn beschikking had gehad om het rechse gedachtenslecht met een 76-voudige afslachting van socialistische jongeren op zomerkamp met geprepareerde dum dum ammunitie kracht bij te zetten om aandacht te genereren voor zijn racisme. Je geeft al aan dat er geen enkele noodzaak is om 3% van de Europese bevolking neer te zetten als een horde die de Europese barbarij die het haar zelf benoemde Joods-Christelijke-Liberale superieure cultuurgoed bezig is in een minderheidspositie te brengen. Aan alles wat deze oorlogsmisdadiger in zijn oorlog tegen ons linkse mensen heeft laten zien is te concluderen dat hij zeker niet dom, zeker niet over een nacht ijs gaat, zeker geen psychopaat is in de zuivere betekenis van het woord, maar een mens als wij allemaal die van de aanwezige mogelijkheden gebruik maakt, en dit geheel in de traditie van de rechsmensen als woorden niet genoeg overtuigen dan gebruikt hij geweld. Ons linksmensen wordt door hem en velen die zijn mening delen en daaronder scharen zich Hooggeleerde Heren Hoogleraren professoren en Rechters in hun Uitspraken in Rechtbanken [meervoud omdat ik er vergif op durf in te nemen dat Afshin Ellian niet alleen staat met zijn idiote gekronkel met een gespleten tong uit z'n bek sissend en Wilders nog lang niet en misschien wel nooit zijn verdiende straf van een Rechtbank krijgt] verweten niet het rechse gedachtenslecht voor absolute waarheid aan te nemen. Eisen van de linksmens onvoorwaardelijke gezagstrouw. Zo niet dan ben je, als linksmens samen met de en ik kan het nog steeds niet duidelijker maken door te refereren aan de door Jerzi Kozinski zo treffende beschrijving van de positie van "De Geverfde Vogel" in zijn gelijknamige boek, schietschijf. Om precies te zijn, geframed in precies die vorm en hoedanigheid die de schutters je willen hebben om hun plezier in het doden triggerhappyer te maken want anders zou je hun moordlust maar desilluzioneren. Hun verderflijke rolletjes in hun spelletjes in de geschiedenis op wereldschaal, hun narcistische illuzies überhaupt een rol te spelen, maar te kijk zetten.

  ReplyDelete
 2. Dat uitgerekend jij Sjuul, kritiek bashen noemt.

  ReplyDelete
 3. Ja sorry hoor maar in je kritiek noem je alleen de SP bij haar naam. De andere partijen die je bekritiseerd zijn naamloos main stream of zo. Het kan zijn dat die uitgekookter zijn in het naar buiten brengen van standpunten als ze dit al doen. Als de SP een open debat voorstaat en dit ook faciliteerd op haar website wil dat nog niet zeggen dat zij zich aanbiedt als pispaal. Ben zelf geen aanhanger van welke politieke partij dan ook maar heb wel mijn wortels die ik niet loochen. Vanuit die wortels heb ik ondervindelijk geleerd dat ik altijd moet opkomen voor wie wat alle kritiek te verduren krijgt die elke andere partij ook dient te krijgen. Omdat zij kwetsbaarder is door het open debat niet te schuwen. Maar zelfs daar heb je kritiek op. Plus je je niet aan je belofte houdt dit nader toe te lichten. Ik heb ook zo mijn kritiek op de SP maar zal die steeds relativeren ten opzichte van wat andere partijen dan zoal doen. En daarbij kan ik begrip hebben voor wat jij noemt het "allemans vriend" zijn van de SP. Met de kouwe oorlogsgeschiedenis nog vers in mijn geheugen heb ik er begrip voor dat een partij zich niet graag om zijn standpunten het buitenland betreffende laat benadelen in de binnenlandse belangen die zij behartigt voor haar leden en electoraat. Al die exlosieve importproducten waarmee welbewust een mijnenveld wordt gelegd. Je zou het toch moeten weten. Dus ben ik het bashen gaan noemen. Dit is echt mijn enige bezwaar dat ik wil maken en waardeer je inzet en het werk dat je daarbij verzet zeer maar het belang van het verzet tegen het Bruin 1 Kabinet en de PVV in het bijzonder is te groot.
  Mvrgr. Sjuul.

  ReplyDelete
 4. "Ja sorry hoor maar in je kritiek noem je alleen de SP bij haar naam"

  Ik geef altijd alle partijen de schuld, dus . Dat ik zo af en toe de SP bekritiseer is logisch, aangezien zij de grootste hypocrisie etaleren. In haar propaganda is zij altijd vriend van de Palestijnen en andere onderdrukten, maar in de praktijk zijn ze alleen uit op politieke belangen en worden de Palestijnen daarvoor net zo makkelijk opzij gezet.

  "Als de SP een open debat voorstaat en dit ook faciliteerd op haar website"
  "het open debat niet te schuwen"

  Pardon? Hoe vaak denk je dat mijn kritische vragen al gecensureerd zijn en ik IP-bannen heb gekregen? Hoe vaak denk je dat mijn vragen aan de partij ontbeantwoord blijven? Je hebt werkelijk geen idee.

  "Plus je je niet aan je belofte houdt dit nader toe te lichten."

  Zou ik voor het schrijven op dit weblog elke dag een inkomen betaald krijgen dan was het geen probleem. Daarnaast zijn er regelmatig belangrijker dingen aan de hand in de wereld dan de SP.

  "Ik heb ook zo mijn kritiek op de SP maar zal die steeds relativeren ten opzichte van wat andere partijen dan zoal doen."

  Waarom zou je hypocrisie moeten relativeren?

  "Dit is echt mijn enige bezwaar dat ik wil maken en waardeer je inzet en het werk dat je daarbij verzet zeer"

  Dan zou je mijn kritiek op de SP misschien ook wel serieus moeten nemen? Of denk je dat ik zit te liegen over de SP of zo?

  "maar het belang van het verzet tegen het Bruin 1 Kabinet en de PVV in het bijzonder is te groot."

  Mij ook. Precies. En juist daarom bekritiseer ik de SP. Roeptoeteren naar buiten, maar achter de schermen miljarden naar de banken, ons geld, akkoorderen, en akkoorderen dat dat buitenparlementair geregeld werd. Juist ja. Én in den lande op grote schaal samenwerken met de PVV en de VVD. Hun weblogs zijn louter propagandakanalen, geen 'open debat', die excelleren in het verzwijgen van de werkelijkheid.

  Je schrijft in bijbelse taal dat je je wortels niet wil 'loochenen', maar over welke wortels heb je het dan? Als je daarmee het socialisme bedoelt dan snap ik niet waarom je een zelfbenoemde (!) sociaal-democratische partij als de SP verdedigt. Dan zou je ze ideologische verraders moeten noemen.

  ReplyDelete
 5. "'Je schrijft in bijbelse taal dat je je wortels niet wil 'loochenen', maar over welke wortels heb je het dan? Als je daarmee het socialisme bedoelt dan snap ik niet waarom je een zelfbenoemde (!) sociaal-democratische partij als de SP verdedigt. Dan zou je ze ideologische verraders moeten noemen."'

  Diehard gefrustreerde stalinist van het Pol Pot type pa en zachtmoedige ex-AJC ma resulterend in een PSJV-er met neiging tot martelaarschap in de tijd dat de kouwe oorlog maximaal woedde. Dus vertel me wat. Later na getrouwd geprobeert als lid van de CPN in de tweede helft van jaren 70 die partij toen die haar eigen standpunten ging innemen en zich meer binnenlands oriënteerde door het buitenland het buitenland te laten voor wat het was, die partij van de ondergang te helpen redden. Er was een sterke afdeling in de in opbouw zijnde stad waar ik woonde. Noem het hypocriesie, het kan me niet schelen. Maar ook daar was er een hemelsbreed verschil tussen wat op een districtvergadering werd besproken en de gewone werkelijkheid en noodzaak tot actie in de buurt, op de bouwput, in de Vakbond, in de fabriek, in de OR, in de wat toen nog adviesraad heette en na gemeentewording de gemeenteraad werd, bedrijfsbezettingsactie in verband met bedrijfssluiting, bedrijvenkrant maken, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Heb het allemaal intensief beleeft in een tijd dat je als arbeider nog enigermate werd gewaardeerd doordat die schaars waren tot dat daar verandering in kwam aan het eind van de jaren 70. En dat alles werd vergeefse moeite dankzij de internationale situatie die met scheepsvrachten explosieve importproducten elk woord wat werd gezegd op de plaatsen die ik noemde en verder waar dan ook met die explosieven werd opgeblazen. Vergeef me de beeldspraak. Maar het gegeven is helaas nog steeds net zo. In de kouwe oorlog was het dit of dat land of die of die die héél verkeerd was en dat gaat nu gewoon zo verder met dit verschil dat het nu tussen religies gaat waar ik nog minder mee heb dan in de voorgaande periode met de aangewezen vijand in de kouwe oorlog. Nogmaals het zijn toen en nu geen vijanden van mij maar neem er wel een oppertune afstand van in kwesties die belangrijker zijn. En kan me voorstellen dat zo'n SP dat ook doet. Diehard is het eerste woordje in deze comment en om er maar mee te besluiten. Ik ben er om allerlei redenen en omstandigheden toe veroordeeld. Maar geen gefrustreerde a.u.b. Erger me ondertussen net als jij mateloos aan het hypocriete politieke klimaat dat voor rede geen plaats meer heeft. Me keel erom schor vloeken doe ik zeker maar dus niet als het een negatief resultaat geeft voor andere belangen. Meer mag je van een bouwvakker niet verwachten. Van mij mag je dat hypocriet noemen. Maar wees nou ook eens zo verstandig. au

  ReplyDelete
 6. Als het doel de middelen heiligt, nee, dan word ik niet verstandig. Daarom ben ik ook geen politicus.

  "...kwesties die belangrijker zijn. En kan me voorstellen dat zo'n SP dat ook doet"

  De SP heeft de miljardeninjecties van Bos in de banken, om het kapitalistische systeem in stand te houden, geakkoordeerd. Zonder een enkele voorwaarde te stellen. Sterker nog: deze actie was "noodzakelijk" en "onvermijdelijk". En heeft dat ook nog geakkoordeerd als buitenparlementaire actie. Onze miljarden werden onder de toonbank naar de elite gesluisd, met goeddunken van de SP. En alsof het nog niet op kan: de commissie De Wit concludeerde daarna niet verassend dat er ***niemand*** schuldig was aan de bankencrisis. Dat heeft niets maar dan ook niets meer te maken met het doel heiligt de middelen, immers, het doel was het overeind houden van het kapitalistische systeem, en dat gingen de burgers met zeer grote offers betalen. Dat is voor een zogeheten socialistische partij om het maar even populistisch te zeggen: hoogverraad.

  En al het geroep momenteel over de arme "gewone mensen" die nu 'door dit kabinet' moeten bloeden door de bezuinigingen, waarvan de SP van tevoren wisten dat die eraan zouden komen, is in dit licht gezien pure flessentrekkerij.

  Wanneer jij daarna nog meent dat de SP zo zijn legitieme prioriteiten heeft om een hoofddoel te bereiken (einde maken aan het roofkapitalisme?), dan heeft dat niets met jouw zelfveroordeling tot 'diehard' te maken, maar meer met Macchiavelli, de propagandist van de "realpolitik" (daar houdt Marijnissen zo van) zoals we die kennen van schurken varierend van Stalin tot Kissinger.

  Jan Marijnissen (ontving trots de Macchiavelli-prijs), Agnes Kant, Emile Roemer. De Braziliaanse intellectueel Paolo Freire schreef n 'De Pedagogie van de Onderdrukten':

  "In een situatie van manipulatie komt links bijna altijd in de verzoeking 'snel terug te keren tot de macht' en vergeet dat het noodzakelijk is zich samen met de onderdrukten te organiseren. Ze geraakt in een onmogelijke 'dialoog' met de heersende elite. Het eindigt ermee, dat ze door deze elite gemanipuleerd wordt -- en niet zelden vervalt ze zelf in een soort elite-spel, dat ze 'realisme' noemt... De populistische leider die uit dit proces naar voren komt, is een dubbelzinnig, een tweeslachtig wezen, een 'amfibie', die in twee werelden leeft. Hij pendelt tussen het volk en de heersende oligarchieen en draagt de kenmerken van beide groepen."

  Herken je daar misschien iets in?

  ReplyDelete
 7. De sociaal democraten zijn duidelijk nog steeds in de rui. Missen nog steeds de essentiële vliegpennen om aan de roofdieren in het bijzonder, maar ook aan de roofvogels die hun nieuwe of oude ideologische veren wel paraat hebben te ontkomen. Sociaal democraten hebben onder protest van de SP hun hele hebben en houwen in de opheffingsuitverkoop gedaan. En nu is er geen redden meer aan. Hè hè

  Maar hoe nu verder, terwijl dit gegeven helemaal geen isseu is in het debat. Het debat dat gaat over klinkklare onzin. Die het stemgedrag beheerst op verkiezingsdagen met verkiezingenuitslagen die een penetrante geur verspreiden vanuit de Regeringscoalitie die er uit volgt. Een onverdraaglijke bruine stront lucht stijgt op vanuit die beerput.

  Er is geen alternatief voor het hebben van een duidelijk verhaal naar de kiezer toe. Een verhaal dat toch geen concessies doet aan eigen basis beginselen. Met beide benen in baggerlaarzen gestoken putjesscheppen in die beerput beneemt je de adem terwijl dit bruine Kabinet net doet alsof er crisis is, om rancukneus het verlanglijstje aan bezuinigingen op sociale uitgaven van neoconservatieve en neoliberale uitbuiters te implementeren. En er niet over prakkizeren om een schepje mee te scheppen. Nee uiteraard niet want hebben nergens last van en het komt ze zelfs goed uit.

  Scheppen zich wel een gebroken rug in die andere beerput waar ik dan weer geen last van heb. Die van de schuldencrises van staten, en verenigde staten. Ik wens die strontscheppers van alle politieke partijen veel sterkte en wijsheid toe. De wijsten waren tot nu toe die van de SP. Want die hebben mijn belang nimmer uit het oog verloren, misschien op een paar puntjes na die ik ze wel kan vergeven.

  Als je zo nodig stront de andere kant op wil scheppen vergeet dan niet je lieslaarzen aan te trekken. En ga vooral een put verder scheppen in die grotere diepere die het onverdraaglijkste stinkt. En.. Sterkte ermee.

  GODVERDEGODVERDEGODVERDOMME die etter schiet je kinderen op vakantie in een zomerkamp van de wereld en krijgt de publiciteit als was die de nieuwe messias. Sla ik zo'n etter de hersenpan in gebeurt er helemaal niks.

  ReplyDelete
 8. Vervolg:
  GODVERDEGODVERDEGODVERDOMME die etter schiet je kinderen op vakantie in een zomerkamp van de wereld en krijgt de publiciteit als was die de nieuwe messias. Sla ik zo'n etter de hersenpan in gebeurt er helemaal niks.

  Dit was m'n laatste bijdrage aan Edward Bernays z'n diabolische evangelie van/voor framing dat nu absoluut compleet geïntegreerd is in de politiek. Het bestond natuurlijk al veel langer, namelijk zo lang als de mens als soort bestaat, doch met het steeds massaler worden van de verspreiding ervan via steeds meer soorten media met steeds groter bereik dat steeds meer onvermijdbaar wordt. Is Bernays's diabolische evangelie van/voor framing in de combinatie met het internet onhoudbaar alles bepalend geworden voor elk individu welke niet onafhankelijk en alleen staat.

  Uiteindelijk worden ze allemaal rijp voor elektroshocktreatment of prefrontale lobotomie wegens onbehandelbare depressies of wegens hun onbehandelbaar gevaar opleveren voor de medemens. Hun hersencellen voorzover aanwezig kunnen onmogelijk erger beschadigd worden. Over een aantal jaren lopen ze gedwee en gechipt verplicht langs de hersenscanner voor de controle op de aanwezigheid van gedachten van verzet.

  George Orwell schreef zijn 1984 http://tinyurl.com/3cuu8oq in een andere tijd, zich onbewust van de mogelijkheden die nog zouden worden ontdekt, die zijn voorspelling nog onrealistisch mild zou maken. Hebben zijn kritikasters achteraf toch nog gelijk gekregen, maar alleen niet om de redenen die zij noemden. Een willekeurig plaatje aangeklikt; de ene tegenpartij citeert net zo enthousiast Orwell als de andere tegenpartij: http://tundratabloids.com/2011/01/aftenposten-article-proves-israel-concerned-in-not-creating-a-humanitarian-crises-in-gaza.html en het zijn allemaal nazi of neonazionistische schoften met maar 1 doel voor ogen. Totale heerschappij.

  Ik lijk Stan wel achterna te gaan. Heb nu 3 kleinkinderen, Jasmijn, Jens en Sjoerd bij twee dochters en er nog niet 1 op schoot gehad. Op het hoogst noodzakelijke na blijft het werk ook liggen waar het was geëindigd. Dit debiele geklooi met toetsjes en muis neemt steeds meer tijd dan het verdient terwijl het niks goeds oplevert. Maar eind goed al goed, cognitief heeft het communiceren op het internep mij op een hoger plan gebracht, Bernays's hel ga ik nu voor de tweede keer verlaten. Mij is het waarom nu bewuster en helderder dan de eerste intuïtieve keer. Het was mij andermaal weer een waar genoegen. skipping over the ocean like a stone Aangevuld met me eige; wie wat mij te na komt krijgt met me te doen en daarbij zal ik geen geweld schuwen.

  ReplyDelete
 9. "Sociaal democraten hebben onder protest van de SP hun hele hebben en houwen in de opheffingsuitverkoop gedaan."

  De SP is, naar eigen zeggen mind you, zelf een sociaal-democratische partij. Dus wie houdt er dan net zo goed opheffingsuitverkoop?

  Wijzen naar 'het kabinet' is te gemakkelijk. Wat is de taak van de oppositie?

  "De wijsten waren tot nu toe die van de SP."

  De crisis was bij uitstek HET MOMENT VAN DE EEUW voor de SP om hun slag te slaan en door te pakken. En wat hebben ze gedaan? Het kapitalistische systeem geholpen overeind te blijven met 'ons' geld. Want dat was volgens de SP "noodzakelijk" en "onvermijdelijk". De SP heeft gehandeld als 'enabler', niet als oppositie. Waarom negeer je dat? Vanwaar die blinde vlek? Kun je wel bij mij je emoties komen ventileren, maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat het kabinet doet en wat de 'oppositie' doet. Don't shoot the messenger. Richt je woede op de schuldigen, niet op de zwaksten.

  "die etter schiet je kinderen op vakantie in een zomerkamp van de wereld"

  Heb je de reactie van de SP al vernomen? Een obligaat 'we zijn geschokt' berichtje op sp.nl en Roemer neemt het in de media op voor de PVV. Weer een gemiste kans. Waarom denk je dat de SP zo reageert?

  ReplyDelete