13 March 2011

'Slachtoffer' Israël gaat weer land stelen

Israël is banger voor 'eigen volk', de kolonisten, dan voor Palestijnen. Dat kun je opmaken uit de timing van de beslissing om de nederzettingen weer uit te gaan breiden. Onlangs dreigden de kolonisten in het Israëlische leger zelfs met muiterij, als ze hun zin niet zouden krijgen. Dan zouden ze orders van hun rabbijnen gaan aannemen.

Natuurlijk is deze beslissing uiterst gecalculeerd. Duurt de toestand van rust en vrede te lang, dan is Israël zelfs in staat om een wapenstilstand te schenden, zoals bij de oorlog tegen de Gazanen in 2008-2009, opdat de Gazanen weer eens een raket zouden gaan afschieten. En ja hoor, ook het bloedbad in Gaza heette weer een "vergelding" te zijn. En de wereld keek genoegzaam toe hoe het uitverkoren volk een niet-uitverkoren volk afslachtte, waaronder meer dan 300 kinderen. Het was niet eens buitenproportioneel.

Overigens wordt het geweld van kolonisten tegen de Palestijnen niet meegerekend. Zo las ik gisteren in de internationale zogeheten "kwaliteitskranten" dat de moord op het kolonistengezin plaatsvond na een periode van "relatieve rust". Terwijl een week eerder hordes kolonisten Palestijnen aanvielen en eigendommen vernielden.

Je kunt een volk niet decennialang met ijzeren vuist militair bezetten en dagelijks vernederen zonder dat het daarop reageert. Maar daar rekent Israël dan ook op. Elke instantie om zich als slachtoffer op te werpen wordt namelijk gebruikt om land te stelen voor de opbouw van Groot-Israël.Het zionistische ideaal Eretz Yisrael staat dan ook in de handvesten van zowel Likud als de valselijk omschreven "duif" Kadima. Dat betekent een Israël inclusief de bezette gebieden, maar ook met delen van Syrië, Jordanië en Egypte. Dat betekent om kort te gaan de etnische zuivering van de Palestijnen. Het verschilt dus niet veel van het handvest van Hamas. Dat zionisme "het verlangen naar een thuisland" zou betekenen is een sprookje dat nog steeds wordt gehandhaafd. Want wanneer dat zo was, was het zionisme in 1948 al opgeheven, omdat de joden toen hun thuisland 'kregen'.

Als de Palestijnen honderden huizen zouden gaan bouwen in Israël voor elke gedode Palestijnse familie, hoe zou Israël er dan uitzien vandaag de dag?

De Nederlandse nieuwsmedia doen weer hun best voor Israël. Ze schrijven over 'de bouw van honderden woningen in de nederzettingen', en niet over 'uitbreiding van de nederzettingen' waar Israël momenteel om bekritiseerd wordt. En al helemaal niet schrijven ze over wat de actie feitelijk inhoudt, namelijk het stelen (nog meer) land, van het niet-uitverkoren volk dat daar leeft. Daarnaast koppelen de media de beslissing aan de moord op het kolonistengezin om het 'slachtofferschap' van de "de Joodse staat" te onderstrepen en een zaak van 'vergelding' te legitimeren. Terwijl de daders nog niet eens bekend zijn. Maar ook zonder genoemde moord had Israël toestemming gegeven voor de bouw, want Israël heeft lak aan de internationale gemeenschap en wil helemaal geen vrede, omdat dat het ideaal van Groot-Israël in gevaar brengt.

No comments:

Post a Comment