20 March 2011

SGP: uitsluiten van vrouwen is een 'klassieke vrijheid'

"We beleven spannende tijden. Ook voor de SGP als partij. De uitspraak van de Hoge Raad, bijna een jaar geleden, in de SGP-zaak is hard aangekomen. (...) Wij hebben principieel bezwaar aangetekend tegen de vergaande inperking van de klassieke vrijheden, en de verdere opwaardering van het gelijkheidsbeginsel als ware het een supergrondrecht." (nieuwsbank.nl)


Partijleider Kees van der Staaij

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is een sinds 1922 in het parlement vertegenwoordigde politieke partij, die uitgaat van het absolute gezag van Gods woord zoals neergelegd in de bijbel. Volgens haar program van beginselen is de SGP gekant tegen het passieve kiesrecht van vrouwen. Vrouwen konden destijds ook geen (gewoon) lid van de partij worden.

1 TimoteĆ¼s 2 (Aanwijzingen voor de gemeente)
11 Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; 12 ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. 13 Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. 14 En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. 15 Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.

Op 9 april 2010 bepaalde de Hoge Raad dat je in een democratische rechtstaat geen vrouwen mag uitsluiten in de politiek. De SGP is het daar niet mee eens, en noemt haar discriminatie van vrouwen een "klassieke vrijheid". Klassiek (lees: Middeleeuws), ja - vrijheid, neen. Natuurlijk heeft de SGP-sekte de vrijheid om hun vrouwen 'kort' te houden. Maar a) niet in ons parlement, en b) op eigen kosten.

Meer informatie over de SGP en haar "klassieke vrijheden":
» De antisemitische achtergrond van de SGP
» Taliban op klompen
» SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog

No comments:

Post a Comment