6 March 2011

Gaza in plain language

Een nuchtere feitelijke opsomming van schade die onze minister Maxime Verhagen "niet buitenproportioneel" noemde. Hij moest wel, als loopjongen van de lunatic state. Die hem een jaar later niet verassend bedankte voor geleverde diensten.

No comments:

Post a Comment