24 March 2010

Joodse lobby bedankt Maxime Verhagen

Minister Maxime Verhagen ontvangt donderdag 29 april een prijs van het American Jewish Committee (AJC) voor "zijn inzet voor democratische waarden en zijn diepe vriendschap met Israel". De conferentie in Washington is een mega-evenement met bijna duizend bezoekers. Behalve Verhagen spreekt ook de Israelische minister van Defensie Ehud Barak.

Vervolg tekst onder de foto's.
In 2005 nodigde premier Balkenende deze oorlogsmisdadiger uit om een bezoek aan nederland te brengen.

Het American Jewish Committee is een zionistische joodse lobbygroep en vormt de buitenlandvleugel van de Israël-lobby. Het kent 35 Amerikaanse vertegenwoordigers die zich o.a. bezighouden met het oprichten van pressiegroepen (zoals bijv. UN Watch), het verspreiden van pro-Israël propaganda en het demoniseren van critici, politieke lobby, het ronselen van stemmen in het Amerikaanse Congres, en het 'opleiden' van journalisten, studentenleiders, opiniemakers, etc. met cursussen in het Israël. De organisatie is nauw verbonden met AIPAC, en heeft afdelingen in o.a. Brussel, Berlijn, Parijs, Rome en Geneve (UN Watch). De grootste financierders zijn Jacob and Hilda Blaustein.

Deirdre Berger werkt sinds 1999 voor het AJC als directeur van de Duitse AJC-afdeling en coördineert tevens AJC-bezoeken buiten Amerika, conferenties, lezingen en discussiebijeenkomsten, met name op het gebied van (het 'nieuwe') antisemitisme. Daarvoor werkte zij 20 jaar lang als journaliste (sic) voor o.a. de Radio Nederland Wereldomroep. Een specialiteit van Berger is het idee dat kritiek op Israël haar bestaansrecht delegitimmert. Ook zou het antisemitisme stimuleren, en het associeert zij die kritiek altijd met Nazi-Duitsland en de holocaust.

Het AJC kon de EU ervan overtuigen dat veel van de kritiek tegen Israël in wezen antisemitisch is. In 2005 publiceerde het Observatiecentrum voor Racisme en Xenofobie van de EU (dat inmiddels het Agentschap voor Fundamentele Rechten heet) een werkdefinitie van antisemitisme. Onder deze definitie valt onder meer kritiek op Israël die inhoudt dat de oprichting van de staat Israël een "racistische onderneming" is of die Israëlische aanvallen op Palestijnen vergelijkt met het gedrag van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Observatiecentrum gaf toe dat die definitie was opgesteld na overleg met het AJC en de gelijkgestemde Anti-Defamation League.


Minister Maxime Verhagen, hier met Ehud Barak die de volgens de Vierde Conventie van Geneve een oorlogsmidadiger is, ontving op 29 april j.l. een prijs van het American Jewish Committee (AJC) voor "zijn inzet voor democratische waarden en zijn diepe vriendschap met Israel". Lees ook: Joodse lobby bedankt Maxime Verhagen

Emanuele Ottolenghi is directeur van het Transatlantic Institute dat in 2004 is opgezet door het American Jewish Committee. Daarnaast is hij lid van de neoconservatieve denktank American Enterprise Institute, de huidige werkgever van Ayaan Hirsi Ali/Megan.
Ottolenghi’s publicatie 'Squaring the Circle?' gebruikt onder meer die definitie om de Europese subsidies aan sommige niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in vraag stellen omdat ze "Israël afschilderen als een racistische samenleving en een apartheidsregime. ... Met andere woorden, geld van de Europese Commissie helpt bepaalde ngo's een boodschap te verspreiden die volgens een ander EU-agentschap als antisemitisch wordt beschouwd en dus tegen de EU-waarden ingaat."

In 2005 opende premier Balkenende een conferentie als viering van het 30-jarig bestaan van het CIDI, onze grootste nationale pro-Israël lobbygroep. Sprekers waren o.a.: de Israelische minister van Binnenlandse Zaken Ofir Pines Paz, Paul Scheffer (had relatie met Hirsi/Megan), voorzitter van het World Jewish Congress Israel Singer, en rabbijn David Rosen, directeur interreligieuze zaken van het American Jewish Committee.

Op het CIDI symposium in het Vredespaleis van 9 maart jl. in Den Haag verklaarde minister Verhagen zich te ergeren aan het 'Israel bashen' door de Verenigde Naties in Geneve. Hij prees tevens het CIDI voor de "informatievoorziening".

In 2008 ontving Ayaan Hirsi Ali/Megan dezelfde prijs (video). Vorige week verklaarde zij dat het christendom een betere religie is dan de islam en dat het goed zou zijn dat moslims zich zouden bekeren tot het christendom. Niet verassend ontving zij bijna tegelijkertijd, een vrouw nota bene, een prijs van de SGP.

No comments:

Post a Comment