21 January 2011

Wederopbouw: 18 miljard dollar hulp in een zwart gat en 7.3 miljoen Afghanen 'food insecure'

In 3 jaar gaf de VS 17.7 miljard dollar uit aan 'hulp' voor de 'wederopbouw' van Afghanistan. Dat geld ging niet naar de Afghanen, maar naar geschat 7000 Amerikaanse bedrijven werkzaam in Afghanistan, Amerikaanse NGO's en Amerikaanse overheidsinstellingen. Het grootste contract was 1.8 miljard dollar voor een bedrijf dat de Afghaanse politie moet opleiden. In oktober vorig jaar bleek na een onderzoek van de Amerikaanse regering dat het gigantische bedrag niet te herleiden is naar concrete resultaten.

De consensus in Nederland luidt, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het hele continent Afrika, dat financiële hulp niet echt werkt omdat de nationale regering en de lokale machtstructuren, "corrupt" zijn. Maar wie is in eerste instantie "corrupt", die in Afghanistan een zogeheten puppet regime heeft neergezet, en deze ook nog aan macht houdt met nepverkiezingen? Wie zijn er werkelijk "corrupt", wanneer Westerse bedrijven astronomische bedragen rekenen voor de bouw van privé-scholen en privé-klinieken; voor ambassades en militaire complexen met zwembaden en hamburgertenten; voor allerhande expertise- en adviesbureau's; en voor energievoorzieningen, mobiele netwerken en tolwegen, die de gewone Afghanen niet kunnen betalen? En de winsten die daarmee gemaakt worden stromen gewoon weer terug naar het Westen.

Dat is de werkelijke, ultieme corruptie: een land tientallen jaren bombarderen, binnenvallen, bezetten onder het mom van 'de bevolking bevrijden' en later 'niet in de steek laten', 'vrijheid en democratie' brengen, de levensstandaard 'verbeteren', 'wederopbouw', de 'vrouwen bevrijden', en niet te vergeten het 'terrorisme bestrijden', waaronder die van de Taliban, die we in het verleden zelf groot hebben gemaakt, toen de wereld nog maling had aan zaken als boerka's en de onderdrukking van vrouwen - en daar nog aan verdienen ook.

In 2006 schreef ik naar aanleiding van een rapport van het prestigieuze NGO Action Aid over de Westerse "fantoomhulp" o.a.:

De reputatie van de VS in deze zelfverrijking overtreft met gemak die van andere donorlanden. Frankrijk staat op nummer twee als grootste donor van fantoomhulp. 47% van de Amerikaanse hulp gaat naar de eigen adviesbureaus, ter vergelijking Zweden 4%, Luxemburg en Ierland 2%. 70% van de Amerikaanse hulp komt retour door de aankoop van Amerikaanse producten, met name in wapens en wapensystemen. Action Aid rekende uit dat 86 cent van elke dollar financiële hulp wordt uitgegeven aan dergelijke fantoomhulp.
...
In 2001 stelde Andrew Natsios, voormalig hoofd van USAID, dat Amerikaanse ontwikkelingshulp "een instrument van het buitenlandbeleid" is, dat andere landen helpt om "een betere markt te creëeren voor Amerikaanse exportproducten." Inmiddels heeft de State Department het bestuur USAID overgenomen en heeft zij een exclusieve lijst met de (ook van Irak bekende) Amerikaanse bedrijven samengesteld om het genoemde doel te bereiken. De uiteindelijke opdracht gaat naar het bedrijf met het beste voorstel, en dat wordt op ongeveer dezelfde manier geconstrueerd als wat we van de Nederlandse bouwfraude kennen, met onderlinge prijsvragen en afkoopsommen. Voor de uitvoering van het hulpproject wordt geen prijs afgesproken dus de sky is the limit. Enkele bedrijven zijn: Kellogg, Brown & Root (zusterbedrijf van Halliburton), DynCorp, Blackwater, The Louis Berger Group, The Rendon Group e.a. De Afghanen die voor deze bedrijven werken verdienen ongeveer 5 dollar per dag. De eigen ingenieurs, adviseurs en huurlingen doen het voor 1000 dollar per dag.

Enkele bronnen 2006:

Afghanistan Inc., een Corpwatch onderzoeksrapport, mei 2006.
How U.S. dollars disappear in Afghanistan: quickly and thoroughly, San Francisco Chronicle, 3 september 2006
De Hoop Scheffer: meer steun voor Afghanistan, Brabants Dagblad
Bringing business to Afghanistan - Conference on investment and business opportunities in Afghanistan, toespraak van minister Van Ardenne, februari 2006
NGOs baking aid cake, eating it, The National Business Review 8 april 2005
Naomi Klein: The Rise of Disaster Capitalism, 17 april 2005
War Returns with a Vengeance as Allies Fail the Afghan People, The independent, 25 mei 2004
Western Projects are Bleeding Afghanistan Dry, Says Minister, The Independent, 18 mei 2006"The main conclusion is that the abuse of power is the key driver of poverty in Afghanistan" --Rupert Colville, UN human rights commissioner's office, 30 maart 2010

Er is nog niets veranderd, want nog steeds vragen de Afghanen zich af waar de 'wederopbouw' is. Inmiddels wint de Taliban niet aleen op het slagveld, maar ook de "hearts and minds" van de bevolking, die de deuren intrappende Westerlingen met hun bombardementen en hun corrupte regering spuugzat zijn. Ook staat de Taliban garant voor een salaris. Maar dat soort feitelijkheden lezen we niet in onze zelfbenoemde "kwaliteitspers", die de Westerse corruptie in Afghanistan jaar na jaar aan de lezers blijft verkopen. Pas sinds de regering heeft toegegeven dat onze missie eigenlijk toch wel een gevechtsmissie is, zien we in de nieuwsmedia het woord 'wederopbouw' tussen aanhalingstekens geschreven.

Bijvoorbeeld, over de de verkiezingen in Afghanistan meende de verslaggever van de Volkskrant Rob Vreeken, toen iedereen door de vondst van grote hoeveelheden stempassen en dubbele cijfers van inwoners al wist dat die frauduleus zouden verlopen:

Er gaat worden gesjoemeld, dat is zeker. Maar de keus is: déze verkiezingen of géén verkiezingen. Alleen de Taliban verkiezen de laatste optie. (...) De internationale gemeenschap, de VS voorop, heeft zich zwaar gecommitteerd aan het welslagen van deze exercitie. Het opbouwen van een democratische Afghaanse staat is van meet af een Amerikaans project geweest. De verkiezingen móeten slagen – of ze nu slagen of niet.

Niet verassend werd na de verkiezingen in 2009 kritiekloos de boodschap van de EU-waarnemers verspreid: 'Afghaanse verkiezingen eerlijk verlopen'. De verkiezingen waren een "succes", want "dat de verkiezingen hebben plaatsgevonden is op zich al een voorname prestatie." Wie zich de heisa rond de Iraanse verkiezingen herinnert weet dat dit propaganda is. En dan heb ik het nog niet eens over de Palestijnse verkiezingen, die wél eerlijk waren verlopen, alleen de 'verkeerde' partij won, dus trok het Westen haar ideaal van 'democratie voor de Palestijnen' weer net zo hard in, en werd Hamas terstond en eensgezind tot terroristische organisatie uitgeroepen.

De verkiezingen in 2010 waren zoniet nog erger, maar Karzai zit er nog steeds:

Wall Street Journal: Fraud Found Rampant in Afghan Vote


Parliamentary candidates show fake ballots during a protest against alleged election fraud.

KABUL—Fraud in Afghan elections last month was widespread, ranging from armed men forcing voters from polling stations, to stuffing ballot boxes, to candidates paying for votes, election observers said, leading to the disqualification of as much as a quarter of the ballots.

The number of disqualified ballots is expected to top one million, Western officials observing the election said, in an election where roughly 4.3 million ballots were reported as cast—the lowest turnout in any Afghan election since the 2001 U.S.-led invasion.

Dit zijn voorbeelden die ik ook categoriseer als corruptie, van de Westerse maffia, die natuurlijk veel en veel verder gaat dan een Afghaanse ambtenaar die extra biljetten in zijn zak steekt. Maar de oorlog moet door, schreef buitenlandjournalist van de Volkskrant Paul Brill begin deze maand, hoewel dat geen herhaling van zetten betrof, dat 'we de Afghanen niet in de steek mochten laten'. Brill's artikel ging eigenlijk helemaal niet over (de belangen van) de Afghanen. Nee, hij beargumenteert dat de oorlog in Afghanistan goed is voor óns, en dat het Westen "simpelweg niet de luxe [...] heeft" om daar te vertrekken omdat, om kort te gaan, onze Westerse veiligheid in Afghanistan verdedigd moeten worden tegen het toenemende extremisme in de regio, aldus Brill.

De laatste strohalm van het kabinet om bij te dragen aan de Amerikaanse oorlog in Afghanistan is een missie onder het mom van het opleiden van Afghaanse politieagenten. Onder het mom van, omdat de wens van de regering-Rutte is om naast een team van veertig civiele politiefunctionarissen en vijftig marechaussees ook nog 260 militairen en vier F16's mee te sturen. Overigens worden er in Afghanistan al sinds 2002 agenten opgeleid door de internationale gemeenschap, zonder enig succes. Een opleiding van een Nederlandse politieagent duurt drie jaar, die van Afghanen, waarvan 90% analfabeet en naar schatting 20 tot 50% verslaafd aan opium is, zes weken7.3 million Afghans are 'food insecure

KABUL, Afghanistan, Jan. 19 (UPI) -- International partners teamed up with Afghan leaders to discuss the seriousness of food security issues in the country, the World Food Program said.

Louis Imbleau, the WFP representative in Afghanistan, met with Afghan leaders in Kabul to discuss bilateral measures needed to address food shortages in the war-torn country.

"This groundbreaking meeting is a sign of how serious all parties are about the need to improve Afghanistan's food security," said Imbleau.

WFP launched a three-year relief and recovery operation in Afghanistan in April. The agency said it was working on addressing immediate humanitarian needs for those affected by conflict in Afghanistan. By working with the government in Kabul, meanwhile, WFP is addressing long-term rehabilitation strategies in the country.

WFP said its aim is to provide food assistance to the nearly 7.3 million Afghans suffering from a shortage of food.

About 31 percent of the Afghan population was identified as "food-insecure" by a 2007 report on national risks.

WFP during its Kabul meeting established a network of working groups to find common approaches to agricultural and nutritional development in the country.

No comments:

Post a Comment