20 November 2010

10 benkokkers duiken op in Sneek

Benkokkers zijn zijn de leden van de fundamentalistische Tora-Yeshua sekte van de oud-Leger des Heils officier Ben Kok uit Amersfoort. De sekteleider heeft zichzelf tot "joods-christelijk pastor" uitgeroepen en is altijd herkenbaar aan zijn uniform: een omgeknoopte Israëlische vlag. Zijn politieke missie is evident. Ook is hij anti-islam activist, en stelt
dat Palestijnse christenen geen echte christenen zijn. (bron)Pro-Israëlgroep treft Muur Karavaan

Leeuwarder Courant, 18 november 2010

LEEUWARDEN - De Muur Karavaan, die protesteert tegen de afwerende houding van de Joden tegen de Palestijnen, probeert 40.000 handtekeningen te verzamelen om het parlement te dwingen actie tegen Israël te ondernemen. "Wij willen dat de muur weer verdwijnt", aldus het handjevol actievoerders.

De grote groep tegenstanders, onder wie de Sneker Ya'akov Siepman en de bekende Israël-pleitbezorger Ben Kok uit Amersfoort, stelde zich met de Israël-vlag tegenover hen op. "Jullie demoniseren Israël", zeiden ze. Kok noemt de actie crimineel en misleidend. "Er wordt gezegd dat ze de muur weg willen hebben, maar ze bedoelen heel Israël".

In Sneek moest de politie sussend optreden, toen een plaatselijke (Joodse) snackverkoper een van de actievoerders weigerde een zak patat te verkopen. De 'klant' werd boos, waarop kortelings een dreigende situatie ontstond.

No comments:

Post a Comment