24 October 2010

Oude wijn in nieuwe fascisten

Wilders wil dat Israël Jordaanoever volbouwt. Waarom moet ik, en iedere andere burger in Nederland die mensenrechten belangrijk vindt, deze club nog financieren?

Vaak lees ik de vraag: hoe is het Hitler toch gelukt om middels democratische verkiezingen aan de macht te komen? Als we zien hoe de PVV aan de macht is gekomen in onze parlementaire democratie krijgen we antwoord. Bij de Rijksdagverkiezingen van 1928 haalde de NSDAP nauwelijks 2,6% van de stemmen, maar dat was toch voldoende om Goebbels het democratische mandaat te verschaffen. Tijdens de verkiezingscampagne van de NSDAP schreef hij: "Wij gaan de Rijksdag in om ons te bewapenen met de wapens waarin de democratie voorziet. ... Wij komen niet als vrienden, niet als neutralen. Wij komen als vijanden! Zoals de wolf een schaapskudde binnendringt, zo komen wij." (Der Angriff, 30 April 1928)

Kortom, de parlementaire democratie bood de NSDAP de middelen om macht te krijgen, geholpen door de financiële crisis, het falen van 'links' om daar een antwoord op te produceren, en veel (angst-)propaganda met de jood en het communisme als vijanden. Nu zijn de vijanden de moslim en 'links'. De propaganda wordt welwillend verspreid door onze zelfbenoemde kwaliteitskranten van de commerciële massamedia, die vanaf het begin, samen met de politiek, de denkbeelden van Geert Wilders en zijn PVV hebben gelegitimeerd en genormaliseerd, en tegelijkertijd, uit louter commerciële overwegingen, het vijandsbeeld van de moslim hebben uitvergroot.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant (21 juni 1940). Hoofdredacteur Albert van de Poel was voor de oorlog al Duitsgezind en werd lid van de 'Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers' (RvV) die na de bezetting door de NSB werd opgericht om de Nederlandse anti-nationaal-socialistische media te beinvloeden en te intimideren. In 1941 werd de RvV ingelijfd in de Nederlandse Kuturkammer.

Net als de PVV was de NSDAP "tegenstander van de nep-democratie die de intellectuelen [grachtengordel] en de dommen hetzelfde behandelt als de ijverigen [hardwerkende Nederlanders] en de luien [uitkeringstrekkers en subsidieslurpers]. Wij zien in het huidige systeem van meerderheden [democratie] en georganiseerde onverantwoordelijkheid [links en dhimmies] de oorzaak van de voortschrijdende misère [Eurabië]." Goebbels vond de mogelijkheden die de democratie de NSDAP bood in de Rijksdag "grappig en vermakelijk genoeg om het te proberen." Hij vond gehoor bij de massa van ontevredenen die leed onder de gevolgen van de financiële crisis.

Een treffende overeenkomst tussen Joseph Goebbels en Geert Wilders is dat Goebbels (die tot 1927 een spreekverbod opgelegd kreeg) en de andere schrijvers van Der Angriff ('de Aanval'), meermalen voor smaad werden aangeklaagd. Maar, alweer dankzij het democratische systeem, genoot Goebbels als parlementariër immuniteit tegen rechtsvervolging. Formeel geniet Geert Wilders als volksvertegenwoordiger niet de immuniteit om vervolgd te worden voor belediging en het aanzetten tot haat. De angst om kiezers kwijt te raken en de "vrijheid van meningsuiting" te bevragen is bij onze politici (en de massamedia, bang om lezers kwijt te raken) groter dan het belang van de samenleving - en ook dat is inherent aan ons democratisch systeem. In deze is het uiterst merkwaardig dat het Openbaar Ministerie Wilders wilde vervolgen, maar toen de rechtzaak tegen hem aanving het OM voor vrijspraak pleitte.
Het behoeft geen uitleg dat zowel Goebbels als Wilders de aanklachten tegen hen gebruikten voor propaganda. In 2 jaar werd Der Angriff 13 keer verboden, maar het werkte averechts: het droeg alleen maar bij aan de populariteit van de NSDAP. Hetzelfde zien we gebeuren met Geert Wilders, die met zijn underdog-positie aan populariteit blijft winnen.

Dat Geert Wilders en zijn PVV het democratische systeem gebruikt om, net als de nazi's, een dictatuur op poten te zetten, kunnen we zien aan de ideologie van de PVV, met vooraleerst het willen veranderen van de Grondwet. Zo wil de partij Artikel 1 van de Grondwet afschaffen, waarin staat dat iedereen in Nederland in gelijke rechten heeft, en vervangen door een ander artikel waarin "de joods-christelijke en humanistische traditie en cultuur van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd". Omdat ons Artikel 1 bepaalt dat Nederland een democratie is, en alle andere democratieën dus ongeveer hetzelfde Artikel 1 hebben, geeft de PVV in wezen aan dat het de democratie in Nederland wil afschaffen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Wilders, net als alle andere filosemieten en zionisten, Israël ('frontstaat in de oorlog tegen islamitisch barbarisme') als "de enige democratie in het Midden-Oosten" ziet, terwijl Israël niet eens een Grondwet heeft, laat staan een Artikel 1. En dat is weer niet verwonderlijk omdat dat zou betekenen dat het de Palestijnse inwoners en degenen die ze bezetten dezelfde rechten zouden moeten geven als de Israëli's zelf.
"Nederlandse ouders kunnen rustig slapen, omdat Israëlische ouders hun kinderen naar het front sturen," aldus Wilders op de conferentie Facing Jihad in Jeruzalem (2008), waar prominente internationale rechts-extremistische zionisten bijeen kwamen om het gevaar van de islam en het heil van Israël te promoten.

Ook wil de PVV een verbod op het preken in moskeeën in een andere dan de Nederlandse taal, en een verbod op uitbreiding van het aantal moskeeën in Nederland. Vanaf augustus 2007 pleit Wilders voor een verbod op de Koran.

De bedoeling van dit alles mag duidelijk zijn: net als met de joden onder de nazi's wil de PVV dat "niet-Westerse allochtonen", zijn eufemisme voor moslims, niet dezelfde rechten genieten als alle andere inwoners van Nederland.

En dat is alleen nog maar het 'formele' gedeelte van het gedachtengoed van de PVV. Zo pleitte Geert Wilders in 2007 o.a. voor een administratieve detentie "à la Guantanamo Bay" in Nederland, blijkbaar niet beseffende dat deze vorm van detentie zo ondemocratisch is dat het in de VS zelf onmogelijk was om er zo'n gevangenis op na te houden. Uiteraard noemde Wilders als voorbeeld Israël, die mensen (en kinderen - moslims) zonder aanklacht en proces opsluit. Dat vele gevallen van onschuld en marteling in Guantanamo Bay zijn gedocumenteerd veegt hij van tafel, "want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt." (bron)Ook zijn er vele overeenkomsten tussen de retoriek en zelfs de specifieke terminologie van Goebbels en Wilders. Enkele voorbeelden:
- Volgens Goebbels waren de joden én "het jodendom" uit op "werelddominantie" en "wereldheerschappij" - de PVV meent exact hetzelfde over "het imperialistische karakter van de islam".
- De islam is een "zogenaamde godsdienst", en Goebbels sprak over het jodendom als "is geen godsdienst", "de zogenaamde joodse religie" en "dat het jodendom een religie is, is de grootste leugen".
- De moskee is voor de PVV hetzelfde als de synagoge was in de ogen van Goebbels.
- Volgens de PVV moet de islam als ideologie worden gezien, en niet als religie. Adolf Hitler meende over het jodendom: "In werkelijkheid is de joodse religie niets anders dan een ideologie teneinde het joodse ras te beschermen."

Zelfs de bekende uitspraak over de "tsunami van islamisering" lijkt rechtstreeks overgenomen uit de propagandafilm Der Ewige Jude (1940): "In de loop van de 19e en 20e eeuw verspreidden [de joden] zich vanuit Oost-Europa als een onoverwinnelijke vloedgolf, en overstroomden zij de steden en naties van Europa - in feite, de hele wereld."

In zijn propagandafilm Fitna deed Wilders precies hetzelfde als nazi-agitator Julius Streicher in zijn artikel 'Der Kampf gegen den Teufel: Alljuda offenbart seinen Vernichtungsplan' (Der Stürmer, 1941 #37), namelijk het (gedeeltelijk foutief) citeren van passages uit een religieus boek om een 'bewijs' te leveren dat een religie "levensgevaarlijk" is. Natuurlijk kun je exact eenzelfde werkje in elkaar knutselen met bijbel of talmoed.

Toen de NSDAP in 1933 eenmaal de macht had in Duitsland werden er in rap tempo wetten tegen joden ingevoerd, o.a.: joodse imigranten werden gedenaturaliseerd, Duitse joden werd het burgerschap ontnomen, joden mochten niet meer stemmen, joden mochten geen publiek ambt bekleden, joden moesten speciale belastingen gaan betalen. In Nederland meldde Colijn dat we ons maar moesten neerleggen bij de Duitse bezetting.


Entartete Kunst - "Linkse hobby"

Terwijl ik dit alles schrijf weet ik dat bepaalde lezers mijn vergelijkingen afwijzen, maar dat wijt ik aan naïviteit ("zo ver zal het toch nooit komen?") en/door het gebrek aan historische kennis, en aan mensenkennis. Zo wordt in dit soort discussies ook vaak gerefereerd aan de zogeheten "Wet van Godwin". Echter, dat is helemaal geen "wet" maar een bedenksel van een Amerikaanse advocaat, die beweerde dat uiteindelijk elke discussie op het internet een verwijzing naar nazi-Duitsland zal opleveren. Wat wij ervan hebben gemaakt is dat wanneer je refereert aan de Tweede Wereldoorlog, dat je dan de discussie verloren hebt - of dat dat not done is. Het verzonnen taboe op godwinnen is geen argument, maar een manier om onwelkome discussies met pijnlijke feiten de kop in te drukken. Maar het is niet een uniform dat een fascist tot een fascist maakt.


Tekening van Yung in De Telegraaf van 15 mei 1940.

3 comments:

 1. Tekening van De Telegraaf daar schrik ik niet meer van...

  Was toch een foute krant De Telegraaf tijdens de W2....

  ReplyDelete
 2. Nou ja, feit is in ieder geval dat de Joodse jeugd zich destijds voorbeeldig gedroeg, en dat kan van de huidige islamitische jeugd niet gezegd worden. Marokkaanse jongens voeren alle foute lijstjes aan, en dat mag best gezegd worden. Alleen denk ik niet dat dat gedrag voortkomt uit de Koran, maar uit een gebrek aan opvoeding en een roverscultuur.

  ReplyDelete
 3. De Joodse jeugd gedroeg zich destijds zo voorbeeldig dat wij, Nederlandse niet-Joden, het nodig vonden om de Joden massaal naar de kampen te deporteren, twee keer meer Joden dan in België en drie keer meer dan in Frankrijk. Waarom? O.a. omdat er mensen bestonden zoals jij, die kwaad spraken en dachten over bepaalde bevolkingsgroepen.

  ReplyDelete