2 July 2010

CIDI: 'Yochanan Visser brengt serieuze onderzoekers in diskrediet'

Een opmerkelijke reactie [update: bericht door Volkskrant verwijderd] op de website van de Volkskrant bij een column van de crimineel Yochanan Visser, bouwvakker en kolonist te Efrat op de bezette Westelijke Jordaanoever, en pro-Israƫl & anti-islam propagandeur op het internet.

jkoren schreef op 01-07-2010 17:38

Ik heb naar aanleiding van het vorige rapport van deze Y.Visser een klacht bij het CIDI ingediend over de manier van wetenschap bedrijven door Y.Visser.
Hieronder volgt de reactie van het CIDI over Y.Visser


Geachte heer of mevrouw Koren,

Hartelijk dank voor uw reactie. Het is belangrijk te weten wat er speelt, en wij zien ook niet alles. Uiteraard gebruiken wij nooit reacties met daarbij de namen van degenen die ons schrijven (behalve waar het gaat om mensen die antisemitische uitingen doen).Dit stukje had ik gezien, wij hebben het rapport waarnaar Yochanan Visser verwijst gezien en ik heb inderdaad geen hoge pet op van het 'wetenschappelijk' gehalte ervan. Ik vind dat dit serieuze onderzoekers in discrediet brengt en heb hem dat ook gezegd. Anderzijds willen wij er niet teveel aandacht aan besteden, wij hebben gezien dat het afgezien van dit stukje van hemzelf weinig aandacht krijgt. Naar het zich laat aanzien zal hij kritiek krijgen uit andere hoek, en dat lijkt mij zinniger (desgewenst houd ik u op de hoogte).

Verder dank voor uw steun, ook al bent u het vaak niet eens met onze standpunten zoals u zegt.
Met vriendelijke groet,
Elise Friedmann
Antisemitisme-onderzoek Cidi

No comments:

Post a Comment