6 June 2010

Turkse veiligheidsdienst: Erdogan vaart mee met volgende hulpkonvooi

Turkije en Israël geven beide evenveel geld uit aan het leger, maar Turkije kan de hulp van de NAVO inschakelen wanneer één van haar legerschepen wordt aangevallen. Het is daarom moeilijk denkbaar dat Israël ook dat hulpkonvooi door middel van geweld zal afslaan. (Sp!ts)

Het NAVO-bondgenootschap dicteert dat wanneer een bondgenoot wordt aangevallen, dat de andere bondgenoten verplicht zijn om het land te helpen. Dus ook Nederland...

No comments:

Post a Comment