31 May 2010

Free Gaza: NOS direct op zoek naar legitimering aanval Israël

Op de radio hoor ik zojuist voor het NOS radiojournaal Sander van Hoorn in Haifa, die voor Israël druk op zoek is naar een excuus voor de doden in het hulpkonvooi. Hij had ook al beelden gezien met "stokken en messen", hoewel hij niet kon zien of die "provisorisch" waren. Wat hij verzweeg is dat de Israëlische aanval op het hulpkonvooi in internationale wateren een illegale actie is - formeel piraterij.

No comments:

Post a Comment