26 February 2010

Geachte minister Hirsch Ballin, (5)

Ik heb in vorige emails aan u beschreven hoe het CIDI desinformatie verspreidt en zelfs leugens. Wanneer het CIDI suggereert dat alleen 'volgens de ideologische vijanden van de Joodse staat' Israel en een deel van Palestina in 1947 en 1948 etnisch zijn gezuiverd door de zionisten, terwijl nu juist vooraanstaande Joods Israelische historici na gedegen wetenschappelijk onderzoek hebben bewezen dat die etnische zuivering van Palestijnen daadwerkelijk planmatig is voorbereid en uitgevoerd, dan weet u dat u niet met een informatiecentrum te maken heeft, maar met een zionistisch propaganda-apparaat in dienst van de Israelische overheid. Daar kan geen twijfel over bestaan. Zodra zelfs de meest fundamentele feiten worden verdraaid dan weet u dat het CIDI niet te goeder trouw is. Zeker niet wanneer u ook nog eens weet dat het streven naar een etnische zuivering al in 1937 werd samengevat door David Ben-Goerion toen hij in een brief aan zijn zoon schreef:

'Ik ben een enthousiaste aanhanger van de joodse staat, ook als dat betekent dat we nu Palestina moeten verdelen, want ik ga er van uit dat een gedeeltelijke joodse staat niet het eindpunt is maar het begin... De formering van een staat, ook al is het nog maar een gedeeltelijke staat, zal de grootste bijdrage zijn aan onze kracht, en een machtige uitvalsbasis vormen bij ons historische streven om het gehele land te bevrijden.'

En zo geschiedde het ook. Driekwart van de Palestijnse bevolking werd meer dan zes decennia geleden met geweld verdreven, de overgrote meerderheid van hen moslims. De Palestijnse steden die christelijk waren konden minder makkelijk ontruimd worden aangezien de zionisten bang waren voor de repercussies van het christelijke Westen, met als gevolg dat een kwart van de Palestijnen, zowel christenen als moslims, dat in het heuvelachtige Galilea woonde niet verdreven kon worden. Dit tot grote teleurstelling van de bekendste Joods Israelische historicus Benny Morris die daarover in 2004 verklaarde: 'Ik denk dat [Ben-Goerion] in 1948 een ernstige historische fout maakte. Hoewel hij het demografische vraagstuk begreep en de noodzaak van het vestigen van een joodse straat zonder een grote Arabische minderheid, werd hij tijdens de oorlog bang. Op het laatst aarzelde hij… Als aan het eind van het liedje mistroostig blijkt te zijn voor de joden dan zal dit zijn omdat Ben Goerion de verplaatsing in 1948 niet voltooide.'

http://www.counterpunch.org/shavit01162004.htmlHet zal u duidelijk zijn dat u als minister van Justitie uitgenodigd bent door een propaganda-organisatie, gefinancierd om halve waarheden en zelfs leugens te verspreiden. De enige serieuze conclusie hieruit moet zijn dat u als Nederlands politicus gebruikt wordt door een zionistische lobbygroep, in een poging de Israelische terreur te rechtvaardigen. Nog altijd, zes decennia na deze oorlogsmisdaden weigert Israel de vluchtelingen terug te laten keren dan wel financieel te compenseren voor het verlies van land en goederen, van alles dat ze op aarde bezaten. En dit terwijl Israel terecht eist dat de bezittingen die in de Tweede Wereldoorlog van de Joden werden gestolen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren of hun familie. Tegelijkertijd is 'de Joodse natie' fel tegen herstelbetalingen aan de Palestijnse bevolking. Het feit dat u zich laat gebruiken, meneer Hirsch Ballin, is verwerpelijk. U dient hier geen enkel fatsoenlijk belang mee. Het probleem voor mij is dat ik een toon probeer te vinden waarmee ik u kan bereiken. Ik bedoel, juridisch zullen wij niet fundamenteel van mening verschillen, en ook zullen wij geen wezenlijke verschillen van mening hebben zodra we de zaak beoordelen via christelijke normen en waarden en de tien geboden. Maar hoe bereik ik u als politicus die zich in dit geval niets van normen en waarden en internationaal recht aantrekt? Als niets meer een waarde in zich heeft dan zijn we in een nihilistisch universum beland. Ik zag vanmiddag de film Nine, waarin een actrice zingt 'stile is the new content'. En het is waar, in deze postmodernistische tijd is de vorm inhoud geworden en de inhoud vorm. De waarheid speelt in die tijdgeest geen enkele rol van betekenis.

Om terug te grijpen op de beroemdste katholieke kerkvader, het was Augustinus die schreef: Remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? En zo is het eeuwen later nog steeds: wanneer de gerechtigheid opzij geschoven is, wat zijn koninkrijken anders dan grote roversbenden? Meneer Hirsch Ballin, wat kunt u daar anno 2010 tegenover stellen? Is de waarheid tijd en plaatsgebonden?

No comments:

Post a Comment