24 February 2010

Geachte minister Hirsch Ballin, (2)

In aansluiting op mijn vorige email stuur ik u nog een extra toelichting. Ik constateer allereerst dat een beroep doen op uw verantwoordelijkheid als minister van Justitie een tamelijk ingewikkelde zaak is. Ik bedoel het volgende: u zult als jurist uzelf ongetwijfeld kunnen vinden in de 'advisory opinion' van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag waarbij in 2004 bepaald werd dat Israel ogenblikkelijk het schenden van het internationaal recht dient te staken. Met andere woorden: 'de Joodse natie' moet met onmiddellijke ingang stoppen zich te gedragen als een schurkenstaat die zich niets van het recht aantrekt. Zoals gesteld: als jurist zult u deze uitspraak onderschrijven. Vervolgens: als christen zult u het eens zijn met de uitspraak van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken dat in 2005 het besluit prees van de Amerikaanse Presbyteriaanse kerk om een gefaseerde desinvestering te doen in bedrijven die profiteren van de bezetting door Israël van Palestijnse gebieden. In de oproep die het Comité deed uitgaan werden alle 347 aangesloten kerken aangespoord "proportionele, transparante en niet-gewelddadige" acties te voeren tegen de "illegale activiteiten" van Israël in de Palestijnse gebieden. U zult zich ook in deze visie kunnen vinden, aangezien een evangelische christen immers onrecht niet kan belonen.

Zie: http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=6148Bovendien zal de oproep van uw Palestijnse geloofsgenoten om een boycot van de Israëlische economie in de bezette gebieden te steunen u niet onberoerd hebben gelaten. Een staat die het recht blijft schenden zal door de wereldgemeenschap geweldloos moeten worden gedwongen tot inkeer te komen.

Zie: http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Kairos_document/Kairos_document.html

Het enige echte probleem is dat u ook politicus bent van een partij die tot nu de Israelische schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht niet alleen heeft gedoogd maar zelfs door middel van politieke, econmische en militaire steun mogelijk heeft gemaakt. Opvallend is het grote aantal prominente CDA-ers die na praktizerend politicus te zijn geweest nu ineens beseffen dat het Israelisch extremisme een bedreiging voor de wereldvrede is geworden, een besef dat ook onder de meerderheid van de Europeanen en onder een snel groeiend aantal Amerikanen overheerst. In 2003 bleek uit een opiniepeiling van de Europese Unie dat Israël algemeen gezien werd als 'de grootste bedreiging' voor de wereldvrede. In 2007 toonde een BBC-onderzoek aan dat Israël door een representatieve groep burgers het meest negatief werd beoordeeld van in totaal twaalf landen, waaronder zelfs Iran en Noord-Korea. Ondertussen beoordeelt 43 procent van de Amerikanen Israel als een bedreiging voor de wereldvrede.

Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/02/jacqueline-maris-van-de-vpro-4.html

Meneer Hirsch Ballin, het zal u duidelijk zijn dat zowel uw achterban als de meerderheid der Nederlanders tegen de Israelische schendingen van het internationaal recht zijn. Dit is een politiek feit dat u als politicus niet langer meer kunt negeren. En toch doet u dat. Mijn vraag aan u is: waarom? Waarom treedt u op voor een criminele organisatie als het CIDI dat terreur goedpraat? U treedt bovendien op in aanwezigheid van een hoge Israelische militair die publiekelijk oorlogsmisdaden bepleit door propaganda te maken voor de Israelische strategie van het 'buitensporig geweld' en collectieve bestraffing van de Palestijnse burgerbevolking, hetgeen dus neerkomt op het bepleiten van oorlogsmisdaden. Ik heb het hierbij over de in opspraak geraakte generaal-majoor Daniel Rothschildt, die bij hetzelfde CIDI-symposium zal spreken over The relationship between security and peace.

Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Rothschild

Het is uitermate wrang dat nu juist deze extremist, ik heb geen ander woord voor iemand die grootschalige schendingen van het recht bepleit, dat nu juist deze extremist spreekt in het Vredespaleis. Rothschildt weigert de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof inzake Israel te accepteren, en ondermijnt daarmee het vertrouwen in het zorgvuldig gecreëerde bouwwerk van het internationaal recht. Zoals u weet is in het Vredespaleis de zetel van het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties gehuisvest. Rothschildt rechtvaardigde de Israelische oorlogsmisdaden tijdens de Gaza-inval met de opmerking "Israel wants to bring about a situation where Hamas understands that it is not worthwhile to fire rockets at Israel, that Israel carries a heavy stick,” aldus deze voormalige militair gouverneur van de West Bank en de Gaza-strook.

Zie: http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=823556&lang=eng_news&cate_img=logo_world&cate_rss=WORLD_eng

Mijn vraag is: hoe denkt u dat uw optreden in het gezelschap van een Israelische extremist die oorlogsmisdaden bepleit zal worden beoordeeld in de Arabische wereld? U zult zichzelf als politicus deze vraag moeten stellen, want uw optreden bij het CIDI zal natuurlijk politieke consequenties elders hebben.

In afwachting van uw antwoord,
vriendelijke groet,
Stan van Houcke,
Journalist/schrijver,
Amsterdam

No comments:

Post a Comment