7 March 2007

Philips’ "sense and simplicity"

Nog steeds worden in Vietnam en Amerika kinderen geboren met lichamelijke afwijkingen die het gevolg zijn van het ontbladeringsmiddel Agent Orange, dat in de jaren zestig geproduceerd is door Thompson-Hayward, een dochterbedrijf van Philips, het bedrijf dat symbool staat voor succesvol ondernemen. Een Amerikaanse federale rechter gaf geen gehoor aan het verzoek van het Ministerie van Justitie om de aanklachten van Vietnamese slachtoffers niet in behandeling te nemen, en vergeleek Agent Orange met Zyklon B.


"Our brand promise is 'sense and simplicity'. It encapsulates our commitment to delivering products and solutions that are advanced, easy to use, and designed to meet the needs of all our users, wherever in the world they may be."

"De prettigste medewerking"

En dat begon al in de Tweede Wereldoorlog, toen Frits Philips als enige van de gloeilampenfamilie in Nederland bleef, en daar nog 160 Joden heeft geholpen ook, zo luidt de officiële success story. Maar meer dan dat. Philips heeft een sleutelrol gespeeld bij de opbouw van Hitlers oorlogsmachine. Vanaf 1935 leverde Philips navigatie- en communicatieapparatuur voor het Duitse leger, de Kriegsmarine en de Luftwaffe i.h.k.v. Hitler's herbewapeningsprogramma. Tijdens de oorlog zorgde Philips ook voor het onderhoud van Hitlers oorlogsmachine, met name Philips Eindhoven. Het is dan ook te begrijpen dat Albert Speer in januari 1943 over Philips zegt: "Das ist eine deutsche Firma." Philips is, voornamelijk door zijn leveranties aan de nazi's, steenrijk geworden en heeft in de oorlogsjaren aanzienlijk meer dan 120 miljoen gulden winst geboekt, meer dan ooit tevoren.

"Direct na de capitulatie hebben de Duitse instanties ons te kennen gegeven, dat ook zij er prijs op stelden dat de fabriek zo gauw mogelijk weer op volle capaciteit zou werken. (...) We hebben bij de Duitse en Nederlandse instanties volkomen begrip gevonden voor deze noodzakelijkheid en wij kregen de prettigste medewerking om dit te bewerkstelligen." --Frits Philips, de Telegraaf 20 oktober 1940


Palestinians run away from next to an unexploded bomb near a destroyed Education Ministry building after an Israeli air strike, while F-16 warplane fly over the area, in Gaza on January 1, 2009.

"Maar een kleine business"

Ondanks de halleluja-retoriek over verantwoord ondernemen en etische codes waar de Philips website bol van staat levert het bedrijf onderdelen en apparatuur voor F16-straaljagers en Apache-gevechtshelikopters die door Israël worden gebruikt voor targeted killings in de Palestijnse gebieden. Liquidaties die zowel door de VN als door de rest van de wereld (inclusief de VS) scherp worden veroordeeld.

No comments:

Post a Comment