5 June 2013

Aartsenfruit helpt kinderen... de vernieling in


Boven: een banner op de website van de liefdadigheidsinstelling Aartsenfruit Kids Foundation.
Onder: Israëlische leger arresteert Palestijnse jongen in Hebron op de bezette Westelijke Jordaanoever. Zijn moeder probeert hem te beschermen.

In het recente onderzoeksrapport van Profundo, gemaakt in opdracht van Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi, wordt het bedrijf Aartsenfruit genoemd als een van de Nederlandse ondernemingen die zaken doen met de illegale kolonisten op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Aartsenfruit B.V.
Heilaar-Noordweg 9
4814 RR Breda
The Netherlands
Tel: +31-76-524 81 00
Fax: +31-76-522 12 47
E-mail: breda@aartsenfruit.nl
Website: www.aartsenfruit.nl

Aartsenfruit imports fruits and vegetables from roughly 35 countries into the Benelux. They supply to about a thousand different buyers every week.

Business links with the occupation:
• Aartsenfruit lists Arava Export Growers (see paragraph 5.2.3) and Mehadrin (see paragraph 5.2.6) as supplying partners.244 Both of them are sourcing produce from Israel as well as occupied territories.

Omdat Aartsenfruit direct of indirect zaken doet met kolonisten (en zowel de overheid als klanten misleid door het "Made in Israel" label) faciliteren en financieren zij de nederzettingen, en daarmee de schending van Artikel 49 van de Vierde Conventie van Geneve, dat o.a. bepaalt: "The occupying power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies." In een recent rapport van de VN wordt nog eens benadrukt dat een veelvoud van de mensenrechten van de Palestijnen worden geschonden door het bestaan van de nederzettingen.

The mission gathered evidence of violations of human rights on various levels, including restrictions in the right to self-determination and the right of non-discrimination, testimonies of violence and intimidation, dispossession and displacement, restrictions on the right to water, and massive impacts on economic rights. The mission also pointed out that business enterprises in settlements have enabled, facilitated and profited from the construction and growth of these settlements.


Israeli troops restrain two Palestinian girls after their mother is arrested for protesting against Jewish settlers in the village of al-Nabi Saleh. Photo: AFP. Bron: Children on front line in the West Bank (2012)

Het behoeft geen uitleg dat Palestijnse kinderen zwaar te lijden hebben onder de gewelddadige militaire bezetting. Vaak zijn meerdere familieleden opgesloten in gevangenissen, verminkt of gedood. Maar ook de kinderen zelf worden o.a. meegenomen in nachtelijke razzia's van het ¨bezettingsleger, gearresteerd, opgesloten, berecht in een militaire rechtbank, geïsoleerd, zonder familiebezoek, en/of gemarteld. En hun huizen met de grond gelijk gemaakt door bulldozers, om plaats te maken voor de kolonisten. Ook deze goed bewapende bezetters zijn een bedreiging voor de kinderen. Links hier, en lees meer op dit weblog.

Aartsenfruit Kids Foundation

De stichting Aartsenfruit Kids Foundation werd in 2007 opgericht door Jack en Hellen Aartsen. Hun doelstelling is o.a.:

Wij hopen tot in de lengte der dagen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de levensomstandigheden van kinderen uit de directe omgeving van onze medewerkers en ons bedrijf. (...) Want kinderen zijn belangrijk en hebben recht op liefde en een goede ondergrond, waardoor ze later goed in het leven kunnen staan. Iets wat niet voor elk kind vanzelfsprekend is.

Opgesmukt met een citaat van de Dalai Lama. De hypocrisie is ontluisterend.

UPDATE: Jack en Hellen Aartsen doen inmiddels heel erg hun best om niet met hun gezicht op dit weblog te staan, en verwijderen of veranderanderen de url van alle foto's die ik hier link. Wilt u hun hypocriete gezichtjes alsnog zien, kijk dan hier en hier en hier.

TRANSLATE

No comments:

Post a comment