29 September 2012

Ben Knapen, mensenrechten, en de idiotie die wij democratie noemenVanmorgen las het volgende bericht:

Knapen geeft Ghana straf

DEN HAAG - Nederland straft Ghana met een korting van 10 miljoen euro op de ontwikkelingssamenwerking omdat het land niet meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen.

'Voor wat, hoort wat. We discussiëren al anderhalf jaar met hen over een terugkeerregeling. De medewerking is zo gering dat we er consequenties aan verbinden', aldus staatssecretaris Ben Knapen (Ontwikkelingssamenwerking).

In 2010 werd in de VN een resolutie aangenomen waarin vastgelegd werd dat de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen een mensenrecht is, en dat nationale overheden zorg moeten dragen voor de distributie.

De Nederlandse overheid geeft 100 miljoen euro (in 5 jaar) uit aan een waterproject in Ghana uit van het ontwikkelingssamenwerkingbudget. Poe-poe, zult u denken, 100 miljoen euro, waarom moet ik dat voor een mensenrecht in één land in Afrika ophoesten? Maar dan ziet u het verkeerd. Want die 100 miljoen gaan helemaal niet naar Ghana en mensenrechten, maar naar de goed gevulde portemonnee van het Nederlandse bedrijfsleven.


Miljonair Ben 'Bilderberg' Knapen poseert als blanke weldoener met arme Ghanezen en legt
zo het lijkt uit hoe je een Nederlandse kraan opendraait.

Ben Knapen was in Ghana om met zijn 'waterproject' een deal te sluiten met de Ghanese regering: jullie krijgen van ons 100 miljoen euro, maar dan moeten jullie de watervoorziening privatiseren - "to finance critical infrastructure and encourage private operators to invest in the water sector." Hetgeen nu formeel mensenrechtenschending betreft. In het kielzog van Knapen reisden daarvoor vertegenwoordigers en woordvoerders van het Nederlandse bedrijfsleven mee om te netwerken voor toekomstige deals. Ondernemers die helemaal niets in Ghana hoeven te investeren, want die kostenpost wordt door de Nederlandse burger vergoed onder de noemer Ontwikkelingssamenwerking. Zo werkt het in wezen criminele neoliberale systeem: verrijking door het uitbuiten van armen en hulpbehoevenden, en profiteren van de nood van zwakkeren. Waarbij "de overheid [op]treedt op als makelaar", volgens het ministerie.

Dat een handlanger van dit systeem als Ben Knapen momenteel een functie bekleed waarin hij Derde Wereld-landen kan straffen met sancties tekent de bestuurlijke waanzin in Nederland des te meer.

Ben Knapen legde twee maanden na zijn bezoek aan Ghana in het artikel Opmars van de woedende middenklasse uit dat in onze vorm van democratie de armen (en rijken) geen rol spelen:

De bestuurskunde vertelde dat een brede middenklasse de basis is van een stabiele, democratische samenleving. Immers, armen krijgen niets van democratie en rijken hebben het niet nodig. Juist een middenklasse heeft rechtsregels nodig, toegang tot goed onderwijs, eerlijke rechtspraak, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van openbare orde.

Precies 3 maanden later werd Knapen benoemd tot staatssecretaris in het neoliberale kabinet Rutte, dat mogelijk werd door de gedoogsteun van een fascistische partij. Terwijl hij een maand eerder door een rechter veroordeeld werd voor wanbeleid.

Op 27 mei 2010 achtte het Gerechtshof in Amsterdam Ben Knapen, als een van de bestuursleden van krantenconcern PCM (salaris: 300.000 euro per jaar), schuldig aan wanbeleid. Tussen 2004 en 2007 haalde "durfinvesteerder" (dat is net zoiets als massamoordenaar Columbus een "ontdekkingsreiziger" en "avonturier" noemen) Apax PCM leeg en liet het achter met torenhoge schulden. Ook de bonussen uitgekeerd aan de bestuursleden waren volgens het Gerechtshof niet in overeenstemming met de code voor goed ondernemingsbestuur. Knapen verklaatde tijdens het leeghalen van PCM slechts een toeschouwer te zijn geweest. Bij zijn vertrek bij PCM ontving hij ook nog eens premie van anderhalf miljoen euro.

Knapen heeft even aan opstappen gedacht, stelt het rapport, maar zag daarvan af toen de rest van het bestuur niet mee wilde. Als hij vrijwillig was vertrokken had hij overigens geen aanspraak kunnen maken op een vertrekpremie. (NRC)

En nu mag deze opportunistische graaier een ontwikkelingsland straffen met een korting van 10 miljoen euro omdat het land om onbekende redenen "onvoldoende meewerkt" aan het terugnemen van 70 uitgeprocedeerde Ghanese asielzoekers. Dat is bijna 145.000 euro per asielzoeker. En in Ghana mag de arme bevolking straks flink gaan betalen aan buitenlandse ondernemingen voor een mensenrecht. De opbrengst, die allicht een veelvoud zal zijn van 100 miljoen euro, stroomt direct het land uit.

Knapen maakt van deze mogelijkheid gebruik omdat er simpelweg geen controle bestaat op hoeveel geld er van Ontwikkelingssamenwerking aan de strijkstok van het Nederlandse bedrijfsleven blijkt hangen. En dat wil hij ook zo houden,want "hij acht een streng ‘politiesysteem’ niet wenselijk."

Lees ook → Rechts levert ontwikkelingshulp uit aan winstzucht van BV Nederland


TRANSLATE

No comments:

Post a Comment