29 July 2012

Lans Bovenberg, dienstbaar aan God en KapitaalMensen moeten dienstbaar zijn, aldus Lans Bovenberg, die momenteel wordt beschouwd als een van de meest toonaangevende Nederlandse economen. Dienstbaar aan God en het Kapitaal.

God

Naast hoogleraar in de economie is de CDA'er part time predikant en voorganger. Hij was oorspronkelijk lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten geraakte Bovenberg born again (Pentecostalisme) en sloot hij zich in Nederland aan bij de sektarische pinksterbeweging. Spirituele genezing á la Yomanda, spreken in tongen, the whole shebang.


'Oorlog en lijken, de laatste hoop van de rijken', John Heartfield, 1932

Kapitaal

Wij Nederlanders moeten weer wat minder zelfzuchtig worden en elkaar wat meer gaan dienen. Elkaar? Ja, of het algemeen belang.

Bovenberg meent o.a. dat we in 2060 moeten blijven doorwerken tot 76 jaar. Want daar worden we heel gelukkig van. "Zo emanciperen we ouderen, verheffen en verbinden we mensen, en wordt een langer leven geen ramp, maar een feest." Compensatie voor zware beroepen? "Dat is helaas niet mogelijk."

De crisis. Volgens Bovenberg moeten we de banken niet van alles de schuld geven. Dat is te gemakkelijk. Immers: "Hebben we niet allemaal geprofiteerd van de hoge rendementen op de aandelen van banken en verzekeraars waardoor onze pensioenen betaalbaar bleven?" Van welke planeet komt deze man? Zou hij weten wat een kilo aardappelen kost? Of de kamer van zijn studerende kind?

"Jezus roept ons in Matteüs 7:5 op eerst de balk uit ons eigen oog te halen, zodat we scherp genoeg kunnen zien om de splinter uit het oog van de ander te verwijderen. Die ‘balk’ is onze neiging om anderen te veroordelen, bijvoorbeeld door hun de schuld te geven voor het kwaad dat ons overkomt."

Kortom, we moeten de banksters vergeven, en de bonussen wegnemen zal niet helpen. Het kwaad is ons namelijk overkomen, dus wat voor zin heeft het om met de vinger te wijzen. Wij zijn namelijk net zo zondig als de banksters, maar wees gerust, de Here zal ons vergeven, als we maar blijven vertrouwen in 'de economie', en daar het nodige aan blijven bijdragen. Met zijn allen moeten we inleveren: degenen die alles hebben en degenen die niets hebben.

Volgens Lans Bovenberg is er niets mis mee als mensen hun welbegrepen eigenbelang najagen. Sterker nog, Jezus deed het zelf ook toen hij het kruis opnam. "Het was een hoge prijs, maar de baten wogen op tegen de kosten. Jezus was een ware econoom." (Trouw 2009)

We moeten dus allemaal aan het kruis, want de baten wegen op tegen de kosten. Kijk, en daarom gaat het christendom hand in hand met het parasitaire kapitalisme. Door lijden tot verlossing komen staat centraal. Voor de 99% dan, want de kerk en de banken zelf doen niet aan armoede en nederigheid. Het verklaart ook waarom wij Westerlingen zo hebben huisgehouden, en nog steeds huishouden, in de Derde Wereld, waar we minderwaardiger mensen in abjecte armoede houden. Want de baten wegen op tegen de kosten.


'Betaal je zorg, verkoop je huis'

Trouw | door Laura van Baars | 28.07.2012

Oudere Nederlanders moeten hun zorgkosten zelf betalen, eventueel door verkoop van hun huis. Volgens Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg, kan de overheid alle zorgkosten niet meer dragen.

De vergrijzing zal zo veel belastinggeld opslorpen, dat sociale voorzieningen als onderwijs of sociale zekerheid er te veel op achteruitgaan. Deze 'publieke armoede' kan alleen bestreden worden, denkt Bovenberg, als mensen zelf geld opzijzetten voor hun zorgpensioen.

Wat Nederlanders gemiddeld nodig hebben voor kosten voor de zorg aan huis in hun laatste levensjaren, is zo'n 50.000 euro. Volgens Bovenberg moet dit geld opgebracht worden uit de eigen woning.

Jongeren moeten daarom gestimuleerd worden om een huis te kopen. Wie jonger is dan 35 jaar en een huis wil kopen, hoeft minder pensioenpremie te betalen. Dat scheelt veel geld dat in het huis gestoken kan worden.

Het moet ook mogelijk zijn om later in het leven het huis verder af te lossen in plaats van pensioenpremie te betalen. Wie met pensioen gaat, verkoopt zijn huis aan een woningbouwcorporatie. Je hoeft dan niet te verhuizen, maar gaat huur betalen.

De verkoop van het huis levert een groot bedrag op dat gebruikt kan worden voor een 'zorgpensioen': de uitkering gaat omhoog naarmate je meer zorg nodig hebt. Het pensioengeld dat voor het gewone levensonderhoud gebruikt kan worden, is waarschijnlijk minder dan 70 procent van het middelloon waar nu naar gestreefd wordt. "Wie zijn pensioen wil aanvullen, zal erbij moeten gaan werken. Door de vergrijzing moeten we het sowieso met minder doen", zegt Bovenberg.

Huurders bouwen geen zorgpensioen op via een huis, maar kunnen het via pensioenpremie bij elkaar sparen. Voor hen verandert er weinig. Mensen met lage inkomens zullen een beroep kunnen blijven doen op de overheid. Bovenberg verwacht dat uiteindelijk zo'n 25 procent van de Nederlanders de ouderenzorg aan huis niet helemaal zelf zal kunnen betalen. De allerduurste zorg, waarvoor bijvoorbeeld opname in een instelling nodig is, moet volgens hem sowieso door de overheid betaald blijven worden.

Het geschuif met kapitaal gedurende de levensloop moet ertoe leiden dat mensen hun geld optimaal benutten in iedere levensfase. Maar ook voor de banken heeft het volgens Bovenberg grote voordelen. Hoe meer eigen geld er in een huis gestopt wordt, hoe kleiner de kans dat een bank met een restschuld komt te zitten. Banken worden zo veel beter gekapitaliseerd. Er blijft ook meer geld over voor leningen aan het bedrijfsleven.

De pensioenfondsen zullen minder blij zijn, denkt Bovenberg. Die krijgen immers minder premies binnen. Zij moeten meer de verzekeraar gaan spelen. Zij zouden ervoor kunnen zorgen dat de grote bedragen die de woningen opleveren, beheerd en uitgekeerd worden. Pensioenfondsen moeten voorkomen dat mensen geld dat voor het zorgpensioen bedoeld is, er vroegtijdig doorheen jagen.TRANSLATE

No comments:

Post a Comment