12 July 2014

De propaganda van het NOS Jeugdjournaal

"Veel Palestijnen voelden zich weggejaagd"


Terwijl er in Gaza weer kinderen uit het puin worden getrokken, na Israëlische bombardementen die onze regering reflexmatig "proportioneel" en "verdediging" noemt, draait de propagandamachine van de massamedia weer overuren. Van de mediacampagne van de zionistische lobbygroep CIDI weet je dat je in plaats van informatie louter door Israël gedicteerde propaganda kunt verwachten, die elke vorm van terreur van Israël op de Palestijnse bevolking zal legitimeren. Maar dat verwacht je niet van het Jeugdjournaal van de NOS, die door u en ik gefinancierd worden om onze kinderen te informeren. Je kunt hier echter beter spreken van misinformeren, en wel in het voordeel van Israël en in het nadeel van de Palestijnen. Enkele schokkende voorbeelden:


10 juli 2014:

"[Hamas] zegt dat Israël Palestijns grondgebied heeft afgepakt"

Dit idee wordt in andere berichten herhaald, bijvoorbeeld: "...omdat ze vinden dat de Israëliërs hun land hebben ingepikt."

Volgens het Jeugdjournaal is de bezetting van de Palestijnen zodoende louter een mening van Hamas. De boodschap die het Jeugdjournaal daarmee aan onze kinderen overbrengt is dat de bezetting van de Palestijnen niet per se waar hoeft te zijn - het is immers maar een mening.


2 juli 2014

"Israël is een land in het Midden-Oosten. De situatie is er ingewikkeld. Israëliërs en Palestijnen leven al heel lang op gespannen voet met elkaar. Beide volken vinden dat ze recht hebben op meer land en daar voeren ze oorlog over."

Dat de situatie "ingewikkeld" is, is een bekende truc van het CIDI en andere zionistische lobbygroepen, die ten doel heeft om de werkelijkheid - de bezetting, de mensenrechtenschendingen en de oorlogsmisdaden van Israël - te maken tot iets dat "genuanceerd" moet worden. En dat moet gebeuren door deskundigen - natuurlijk diezelfde lobbygroepen - omdat het te "ingewikkeld" is voor gewone mensen om de situatie te begrijpen.

"Israëliërs en Palestijnen leven al heel lang op gespannen voet met elkaar", maar waarom dat is wordt er niet bij verteld. Op de hele website van jeugdjournaal.nl is er niets concreets over een bezetting te vinden - behalve over de Duitse bezetting. Vooralsnog hebben Israëlis en Palestijnen "ruzie" met elkaar. Nu snap ik best dat je de taal en de feiten moet aanpassen aan het verstand en begripsvermogen van kinderen, maar het Jeugdjournaal spreekt nergens over een "ruzie" tussen Nederlanders en Duitsers, toen wij door nazi-Duitsland werden bezet.

"Beide volken vinden dat ze recht hebben op meer land" is een schaamteloze propagandatruc die zowel de geschiedenis, als de feiten, en de uitspraken hierover van de internationale gemeenschap geweld aandoet.

Het paradigma van de gelijke partijen, die "oorlog" met elkaar voeren, alsof er sprake is van twee even sterke legers, is ook een bekende propagandatruc.


Hebben de Palestijnen tanks?

1 juli 2014

In het Jeugdjournaal van dinsdagavond 1 juli 2014 werd gesuggereerd dat Israël en de Palestijnen twee even sterke partijen zijn die een "oorlog" met elkaar voeren. Dat werd onderstreept met het tonen van een illustratie (zie video, op 2:30 min.): ook de Palestijnen zouden tanks hebben. Weer een uitermate onjuiste voorstelling van zaken, want de Palestijnen hebben helemaal geen tanks, noch een leger dat oorlog voert tegen Israël. Lees over deze uitzending meer voorbeelden van ernstige misinformatie van de hand van Tofik Dibi.


30 november 2012

"De Palestijnen wonen in aparte gebieden in Israël"

Onjuist, de bezette gebieden liggen niet "in Israël". En de Palestijnen die in Israël wonen (bestaan die niet?), wonen niet in aparte gebieden. Omdat het Jeugdjournaal consequent de bezetting van de Palestijnen verzwijgt kan het niet anders dan dat ook andere feiten onjuist worden weergegeven - tot aan het absurde toe.


29 mei 2011

"De Gazastrook is een gebied waar de Palestijnen de baas zijn, maar de grenzen worden streng gecontroleerd door buurland Israël. Ook de zee wordt door Israël in de gaten gehouden."

Het Jeugdjournaal omschrijft de belegering van Gaza als een 'strenge grenscontrole'. En de regelmatig uitgevoerde aanvallen op de vissers van Gaza wordt door het Jeugdjournaal als 'in de gaten houden' omschreven. Pure propaganda. Zelfs het Israëlische leger heeft toegegeven dat het beleg van Gaza "economische oorlogsvoering" betreft, een oorlogsmisdaad.


28 september 2010

"De Israëliërs en de Palestijnen maken ruzie over een stuk land ... Israël had ... beloofd om voor tien maanden geen huizen meer te bouwen in het gebied waar de ruzie om gaat."

Wederom: de bezetting bestaat niet, en het betreft "een stuk land" dat onderwerp is van een "ruzie". Dat de Joodse nederzettingen illegaal zijn, en Israël door huizen te bouwen de mensenrechten en het oorlogsrecht schendt, alsook vele VN-resoluties, tegen de wil van de hele internationale gemeenschap in - dat bestaat allemaal niet in het Jeugdjournaal.


2 januari 2009

"In 1948 werd het land Israël genoemd. Vrede was er niet. Er woonden namelijk ook veel Palestijnen in dat gebied en die voelden zich weggejaagd."

De etnische zuiveringen in 1948, de Nakba, is slechts een gevoel dat de Palestijnen hebben. Dit is een groteske geschiedsvervalsing.


Een van de twee verwijzingen naar een bezetting die ik heb kunnen vinden (op een gedeelde NOS/Jeugdjournaal website) is in een "uitleg" over de staat Israël:

"Tijdens één van die oorlogen, in 1967, veroverde Israël een paar gebieden. Stukken land van waaruit ze haar grenzen beter kon verdedigen. Israëlische soldaten trokken er binnen. Dit worden sindsdien "de bezette gebieden" genoemd."

Nee Jeugdjournaal, die gebieden worden echt bezet.


TRANSLATE

No comments:

Post a Comment