28 February 2013

Meedenken over extra bezuinigingen

We hebben een linkse minister van Financiën. Gelooft u dat echt? Met Wouter Bos hebben we gezien waar dat toe leidt. Die werd beloond met een part time job voor 4 ton per jaar, voor zijn 'werk'. Jeroen Dijsselbloem is hetzelfde lot beschoren als hij klaar is met zijn 'werk'. Dijsselbloem doet het zó goed dat ze hem voorzitter van de ESM hebben gemaakt. En niemand die vragen stelt over belangenverstrengeling.Het is waarschijnlijk dat de CPB-cijfers van morgenochtend nopen tot nieuwe bezuinigingen, zei Dijsselbloem. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig bij de nieuwe plannen, omdat de VVD en de PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Volgens Dijsselbloem zijn er nog geen concrete maatregelen opgelijnd. “Bij het huidige zware weer is het lastig om goede maatregelen te nemen die onze economie zo min mogelijk schaden en die ons verder helpen”, zei hij.
(...)
Alle partijen, behalve de PVV van Geert Wilders, hebben Dijsselbloem laten weten bereid te zijn om mee te denken. “In maart ga ik opnieuw bij de fracties langs”, kondigde de minister aan. “Het Nederlandse parlement heeft een goede traditie van veel partijen die hechten aan een degelijke begroting en die ook hebben uitgesproken verantwoordelijkheid te willen dragen voor een sluitende begroting.” (nrc.nl)

Bezuinigingen. Er wordt helemaal niet bezuinigd. We gaan gewoon voor alles veel meer betalen, en met name voor de basisvoorzieningen. Om de banken en de EU te betalen. Uiteindelijk worden nu de meest kwetsbaren gepakt. En dan, nota bene, de PVV is de enige die niet wil meedenken, die eigenlijk niet eens een partij is maar een kliniek met geestelijk gemankeerden en fascistische randfiguren.

Gisteren wees een peiling uit dat veel PvdA-stemmers nu SP ef 50plus zouden stemmen. Dat zou je logisch kunnen kunnen vinden. Ik vind dat niet. Want ook de SP en 50plus, zo blijkt uit bovenstaand bericht, zijn bereid om dit kabinet te legitimeren. Ze willen immers meedenken, over maatregelen om nóg efficienter de burger kaal te plukken. Onze oppositiepartijen zijn een hoax, omdat ze ten eerste geen echte oppositie voeren, en ten tweede omdat ze precies hetzelfde zouden doen als de PvdA wanneer ze op die plek zouden zitten. Bijvoorbeeld de SP wilde voor de verkiezingen best met de VVD gaan regeren. En 60% van haar domme volgzame achterban vond een paar maanden later regeren met de VVD "een reële optie". "Een goede traditie" of uiterst 'flexibele' principes en ideologie?

Het meest logische zou zijn om niet meer te gaan stemmen. Doe er niet meer aan mee, die schijndemocratie. Legitimeer de stromannen niet meer, niet die van rechts en niet die van links.

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment