16 November 2012

Kamervragen aan Frans Timmermans

Deze zomer concludeerden 50 VN-organisaties dat de blokkade van Gaza een schending van het internationaal recht betreft. Nu de opgesloten Gazanen weer grootschalig worden aangevallen zou je denken dat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken dat meteen aangrijpt om de blokkade krachtig te veroordelen. Maar macht corrumpeert, en hij blijkt moeiteloos in de voetstappen te treden van zijn voorgangers Maxime Verhagen en Uri Rosenthal. Die beiden tijdens hun regeerperiode heel veel waarde hebben gehecht aan de mensenrechten - behalve wanneer 'de Joodse staat' die schond. Elke dag weer.Minister Frans Timmermans (PvdA), die zich voorheen nog wel eens kritisch uitliet over het gedrag van Israël, is in zijn nieuwe functie als een blad aan een boom omgeslagen. Als Kamerid stemde Timmermans bijvoorbeeld voor een hogere waarnemersstatus van de Palestijnse Autoriteit bij de VN, maar gisteren stelde hij als minister daar opeens tegen te zijn. Afgelopen maandag was Timmermans er als de kippen bij om de raketaanvallen uit Gaza te veroordelen en te stellen dat Israël "het volste recht" heeft om zich te "verdedigen". Exact het mantra dat we altijd van zionisten te horen krijgen wanneer Israël haar misdaden jegens de Palestijnen begaat, en daarbij het internationaal recht met voeten treedt. Maar hij voegde niet toe dat de Palestijnen ook "het volste recht" hebben om zich te verdedigen.

Maar dat was nog niet genoeg. De NRC meldde gisteren:

De hoofdverantwoordelijke voor wat nu in de Gazastrook gebeurt, is Hamas. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans vandaag gezegd tijdens een overleg in de Tweede Kamer, meldt persbureau Novum.

“Hamas heeft stelselmatig raketten afgevuurd op Israël, dat op grote schaal gedaan en gedurende lange tijd en is zo hoofdverantwoordelijke voor de reactie die daarop gekomen is”, zei Timmermans. “Laat dat duidelijk zijn.” Dat nu ‘onvoorstelbaar leed’ over de bevolking wordt uitgestort, is ook in eerste instantie de schuld van Hamas.

‘ISRAËL HEEFT VOLSTE RECHT OM ZICH TE VERDEDIGEN’

Israël heeft daarbij het ‘volste recht’ om zichzelf te verdedigen, zei Timmermans. Al moet dat wel proportioneel zijn. Israël liquideerde gisteren de leider van de militaire tak van Hamas. Enkele Kamerfracties zetten vraagtekens bij dit optreden. Zo concludeerde Harry van Bommel dat het hier een ‘buitengerechtelijke executie’ betreft, waartegen hij zich verzet.

Ook de PvdA veroordeelt buitengerechtelijke executies, zei Désirée Bonis. Timmermans liet weten dat het nog niet duidelijk is of de liquidatie zo kan worden genoemd of dat sprake is van zelfverdediging. Gegevens om die conclusie te trekken, ontbreken nog. Wel gaf hij aan dat er argumenten voor beide standpunten zijn aan te voeren.

Timmermans herhaalde verder zijn oproep om te stoppen met geweld. Gelet op de situatie in de regio is het ‘bijzonder onverstandig’ als de escalatie zich doorzet, aldus de bewindsman.

Het mag duidelijk zijn dat onze kersverse minister van Buitenlandse Zaken, ondanks de blokkade en de feiten over de opmaat naar het recente Israëlische geweld tegen Gaza, dat hij "verdediging" noemt, zich gedraagt als een volgzame bondgenoot van Israël, en daarom diens terreur tegen de Palestijnse bevolking opeens eenzijdig weet te 'nuanceren'.

Kamervragen

In juni dit jaar stelde Frans Timmermans als Kamerlid vragen (pdf) aan de toenmalige minister Uri Rosenthal over de blokkade van Gaza. Die bleven onbeantwoord. Het lijkt mij een mooi moment om Timmermans nu precies dezelfde vragen voor te leggen.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «International Pressure Mounts over Gaza Blockade» waarin vijftig vooraanstaande ontwikkelings-, mensenrechten- en vredesorganisaties de Israëlische autoriteiten oproepen om de blokkade van Gaza onmiddellijk op te heffen?1

Vraag 2
Deelt u de mening van deze vijftig international hoog aangeschreven organisaties dat de onmiddellijke opheffing van de blokkade noodzakelijk is? Indien nee, waarom niet?

Vraag 3
Deelt u de mening van de Association of International Development Agencies (AIDA) – dat met tal van voorbeelden kan aantonen dat de blokkade een collectieve straf is – dat de blokkade in strijd is met de Geneefse Conventie? Indien nee, waarom niet?

Vraag 4
Heeft u de aanhoudende blokkade tijdens uw recente bezoek aan Israël en de bezette Palestijnse gebieden aan de orde gesteld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat hebben de Israëlische autoriteiten gezegd over dit onderwerp?

Vraag 5
Bent u bereid bilateraal en EU-verband de onmiddellijke opheffing van de blokkade te bepleiten? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke stappen gaat u ondernemen om dit aan de kaak te stellen bij de Israëlische autoriteiten?

1) http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/aida-gaza-blockade-factsheet-5-fallacies.pdf


Jihad Misharawi, a BBC Arabic correspondent who lives in Gaza, tragically became part of the story he's been covering on Wednesday, when an Israeli airstrike killed his 11-month-old son. According to Paul Danahar, the BBC's Middle East bureau chief, Misharawi's sister-in-law was also killed in the the airstrike that hit his home in Gaza. Misharawi's brother was also seriously wounded, Danahar said.

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment