3 October 2012

Nederlandse media verzwijgen en misleiden over oorzaken verdwijnen koraalrif

Gisteren meldde de Australische krant The Age dat de helft van het Groot Barrièrerif is verdwenen:

Great reef catastrophe

A long-term investigation of the reef by scientists at Townsville's Australian Institute of Marine Science found coral had been wiped out by intense tropical cyclones, a native species of starfish and coral bleaching.

The big concern going forward is that if nothing else changes than within 20 years the reef could be in a perilous state.

Researchers warned that while the World Heritage listed reef was a dynamic system — with coral cover rising and falling over time — if the mass die-off continued less than 25 per cent would exist in 2022.

Two-thirds of the loss occurred since 1998. Only three of the 214 reef sites exhibited no impact.

Als oorzaken wordt gegeven: verhevigde tropische cyclonen door de opwarming van de aarde en (dus ook) het zeewater, en de plaag van koraaletende zeesterren die is ontstaan door de meststoffen die in het zeewater terecht zijn gekomen, en het 'verbleken' (verkalken) van het koraal als direct gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.


Een alarmerend bericht dus, dat daarom ook is opgepikt door onze nieuwsmedia. Maar niet helemaal.

NOS: "verwaarlozing" van het rif

De NOS meldt alleen de verzuring van het zeewater, maar niet wat daar de oorzaak van is (meststoffen). Het meldt ook de zeesterrenplaag, maar weer niet in verband met de verzuring en opwarming van het zeewater. En over de tropische cyclonen, zonder te vermelden dat die zijn geïntensiveerd door de opwarming van de aarde: "Volgens de wetenschappers kan er niets worden gedaan aan het aantal stormen". Maar dat hebben de wetenschappers helemaal niet gezegd. Die hebben gezegd dat daar 'op korte termijn' niets aan te doen is: "storms and bleaching events could not be controlled in the short term", zo lezen we in The Age. De wetenschappers die het onderzoek uitgevoerd laten niets aan de verbeelding over:

"The world’s coral reefs are being degraded, and the need to reduce local pressures to offset the effects of increasing global pressures is now widely recognized. ... Such strategies can, however, only be successful if climatic conditions are stabilized, as losses due to bleaching and cyclones will otherwise increase."

Een tweede bericht van de NOS is nog misleidender, omdat daarin de oorzaak van het verdwijnen van de helft van het rif wordt geweten aan de stormen - die wederom schijnbaar zomaar uit de lucht zijn komen vallen - en aan de "verwaarlozing" van het rif door de mens.

Opmerkelijk: op 2 januari 2009 kon de NOS blijkbaar wél aangeven waarom het koraalrif "niet meer aangroeit" (NB: maar geen woord over het verdwijnen ervan!):

Vervuiling
Het grootste koraalrif ter wereld kampt met vervuiling en klimaatverandering.

In de Telegraaf lezen we hetzelfde recept als de huidige verslaggeving over het rif: de stormen en de zeesterren als 'spontane' natuurrampen, en alleen de verbleking van het koraal (een zeer klein gedeelte van de schade) komt door "verzuring en opwarming van het zeewater". Wederom zonder daar de oorzaken van aan te geven.

Nu.nl weet te melden dat "de oorzaken zijn verdeeld over natuurlijke en menselijke factoren" en schrijven verder precies hetzelfde, net als alle overige media. Die het rapport noch een uittreksel hebben gelezen.


RNW: verzuring en opwarming van het water niet de oorzaak

Radio Nederland Wereldomroep komt er in de berichtgeving her slechtst af.

"Tot nu toe werd gedacht dat vooral verzuring en opwarming van het water in de oceanen leidt tot afkalving van het koraalrif. Maar dit is niet de uitkomst van het Australische onderzoek."

Dat is ronduit gelogen. Cyclonen en andere stormen nemen in intensiteit toe door de opwarming van het zeewater, dat op haar beurt onstaat door de opwarming van de aarde. In het rapport staat dan ook letterlijk: "Cyclone intensities are increasing with warming ocean temperatures". Elders lezen we: "Recent scientific evidence suggests a link between the destructive power (or intensity) of hurricanes and higher ocean temperatures, driven in large part by global warming." (bron) Ook is de opwarming van het zeewater de oorzaak de zeesterrenplaag, wiens larven zeer goed gedijen in zowel warmer zeewater als zeewater dat veel meststoffen bevat, dat voor meer plankton als voedsel voor de larven zorgt. Dit alles staat allemaal letterlijk in het rapport.


Wat wij in Nederland te lezen krijgen heeft niets met journalistiek te maken. Alles kan herleid worden naar interpretaties van het rapport in de Amerikaanse media. En die berichten worden weer vertaald en geïnterpreteerd door onze journalisten. We krijgen dus zelfs geen tweedehands informatie, maar derdehands. En omdat onze commerciële massamedia (dus ook onze "kwaliteitspers") als gewoonlijk streeft naar zo veel mogelijk winst tegen zo weinig mogelijk productiekosten zullen wij zodoende alleen berichten lezen waar zo min mogelijk tijd aan wordt besteed, en dus overgeschreven, en die gunstig zijn voor de (vervuilende!) bedrijven die deze media gebruiken of besturen. In deze worden de berichten daarom ook grotendeels geïllustreerd met prachtige foto's van gezond koraal, dat hetzelfde effect moet creëren als de televisiereclames met auto's, die door ongerepte natuur rijden op uitgestorven wegen.

Oplossing?

In plaats de zeesterrenplaag de baas te worden door een serieus 'groen' beleid op poten te zetten, oppert de Australische minister van milieu Tony Burke dat elke zeester afzonderlijk moet worden ingespoten met gif, want dat is "de meest effectieve manier". Wie o wie zal er heel veel geld gaan verdienen met die operatie? Monsanto?

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment