3 June 2012

Het verraad van de SP (1) - De AOW-leeftijd

UPDATE → "De SP heeft nooit het standpunt ingenomen dat de AOW nooit en te nimmer mag worden verhoogd."

De SP is in ruil voor regeringsdeelname bereid compromissen te sluiten over gevoelige onderwerpen. Daarbij valt te denken aan de pensioenleeftijd, het ontslagrecht en marktwerking in de zorg.
(NRC 1 juni 2012)


Standpunt :: AOW (2006-2009)
De pensioenleeftijd blijft 65 jaar en vervroegd uittreden blijft mogelijk. Voor zware beroepen komt er een recht op pensioen na 40 jaar werken.

Standpunt :: AOW (2010-heden)
Wat de SP betreft blijft de AOW-leeftijd staan op 65 jaar. Een verhoging van de AOW-leeftijd is namelijk ongewenst, onzinnig en onnodig.

25 mei 2009 Crisispakket betaald door gewone mensen: AOW-leeftijd naar 67
"Dit zijn de voorspelbare keuzes van de oude politiek, niet de nieuwe koers die Nederland nodig heeft."

27 juni 2009 Kant: 'Verhogen AOW-leeftijd is kiezersbedrog'
“Alle partijen in de regering waren voor de verkiezingen tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Wat hier gebeurt valt niet meer onder de noemer draaien, het is regelrecht bedrog.”


ZO, zomer 2009 Verhoging AOW-leeftijd is voor ons onbespreekbaar (Nieuwe Koers)
“Het is verbijsterend hoe hardleers andere politieke partijen zijn.”

16 sept 2009 Kant: 'Kabinet zaait angst over AOW'
"Het kabinet misbruikt de crisis om een sociale verworvenheid om zeep te helpen. De AOW-leeftijd. De SP zegt: 65 blijft 65."

30 sept 2009 Wetenschappelijk Bureau SP
De 4 miljard 'besparing' die minister Donner beoogt, is voor de houdbaarheid van de AOW niet nodig. Het is ook een slag in de lucht. Want de berekening van het CPB waar Donner van uitgaat berust op aannames die niet realistisch zijn.


Zakkenvuller Krista van Velzen en leugenaar Paul Jansen op Prinsjesdag 2009

30 sept 2009 Kant: Kabinet moet AOW-leeftijd nu met rust laten

15 okt 2009 AOW op 67: een armoedig plan dat armoe brengt

"Op de dag dat de regering van CDA, PvdA en ChristenUnie haar AOW-plan bekendmaakte, bracht Agnes Kant een eerbetoon aan Willem Drees bij zijn monument op het Haagse Buitenhof. “De AOW is een sociale verworvenheid. Drees voerde hem in, opdat oud en arm nooit meer in één zin genoemd zouden hoeven worden. Wij accepteren niet dat deze erfenis van Drees bij het oud vuil wordt gezet." (Tribune nov 2009)


Tribune nov 2009 Sociale verworvenheid wordt bij grofvuil gezet (pdf)
"Hoeveel keuzevrijheid heb je op de pijnbank?"

12 nov 2009 Kant: 'PvdA viert haar nederlaag' (verwijderd)
“Voor de zoveelste keer deze kabinetsperiode viert de PvdA de nederlaag. U juicht bij ieder tegendoelpunt onder het mom: zonder ons was het nog erger geweest. U zoekt uw bondgenoten aan de verkeerde kant , mevrouw Hamer. Het zou voor het land toch beter zijn als u wat vaker naar links zou kijken.” Dit zei SP-fractievoorzitter Agnes Kant in het debat over de verhoging van de AOW-leeftijd. Kant benadrukte dat de argumenten van het kabinet misleidend zijn, en dat er vele sociale alternatieven zijn om te bezuinigen.

15 nov 2009 'Strijd rond AOW begint pas'
Kant veegde de vloer aan met de conclusie van premier Jan Peter Balkenende dat er draagvlak is voor verhoging van de AOW-leeftijd. "Er is een meerderheid in de Tweede Kamer, maar daarmee is er nog geen draagvlak"
"De rekening van de crisis wordt niet bij de mensen neergelegd die er part noch deel aan hebben. 65 blijft 65, en daar zal de SP, samen met de bonden, keihard actie voor voeren."

4 dec 2009 Kant: Kabinet moet AOW-plannen intrekken

18 dec 2009 Ulenbelt: 'AOW-strijd is nog lang niet klaar'
"Het is tijd om de oorlogsofficieren naar voren te schuiven."


8 april 2010 SP :: Stelling
Bijna alle partijen kiezen ervoor te bezuinigen door de AOW-leeftijd te verhogen. Wij laten dat niet gebeuren. De SP wil dat 65 gewoon 65 blijft. Daarom zijn wij voor het plan 'Drees'. Iedereen, ongeacht het arbeidsverleden krijgt vanaf 65 jaar een AOW-uitkering. In al zijn eenvoud is dat de beste manier om ouderen in een beschaafd land de rust te gunnen waar ze recht op hebben.

27 mei 2010 Emile Roemer: "Een hogere AOW-leeftijd is een aanslag op hardwerkend Nederland en een ordinaire bezuiniging."

Heden:
De SP heeft de website www.65blijft65.nl verwijderd. Maar is via het internet archive nog te lezen.
"De crisis waar we nu mee te maken hebben is veroorzaakt door fouten in het systeem, verkeerde beslissingen door politici en zakkenvullers aan de top. De rekening wordt echter gelegd bij u, die er niets mee te maken had. De SP staat pal voor de AOW-leeftijd van 65 jaar."

U hoort het van de SP zelf: een stem op de SP is een stem op verkeerde beslissingen door politici en zakkenvullers aan de top, en zij zullen de rekening bij u neerleggen. Om het maar even plat te zeggen: de SP is 100% bereid om de heilige Drees in zijn bek te schijten en om alle sociale verworvenheden bij het grofvuil te zetten. Voor de macht. Wat zij goed voor u en voor Nederland vinden is secundair.
UPDATE:

De SP probeert vandaag haar bedrog goed te praten door uit te leggen dat haar motto 65 blijft 65 alleen voor "nu" geldt maar niet voor de (verre? nabije?) toekomst. Echter, het voor de SP was 2006 ook al "nu". Zou 2020 dan ook nog "nu" zijn? Of stopt heb "nu" abrupt zodra de SP gaat regeren?

'SP sloot hogere AOW-leeftijd nooit uit'
[De vertrekkende Ewout Irrgang:] "Maar de SP heeft nooit het standpunt ingenomen dat de AOW nooit en te nimmer mag worden verhoogd. We hebben er wel bezwaar tegen om nu die AOW te verhogen, terwijl er nog een heleboel mensen zijn die überhaupt niet aan de baan komen."

Het huidige standpunt van de SP is: "Wat de SP betreft blijft de AOW-leeftijd staan op 65 jaar. Een verhoging van de AOW-leeftijd is namelijk ongewenst, onzinnig en onnodig." Snel een schermafbeelding maken, want straks is het verdwenen, zoals bij de SP gebruikelijk is.

TRANSLATE

2 comments:

 1. Sander Faas (@Faaz71)Monday, 16 September, 2013

  Groot probleem voor de SP was dat ze de 65=65 financierde middels de door hen verwachtte hogere belastinginkomsten over de ruimere pensioenuitkeringen.
  Deze financiering was sowieso zeer risicovol omdat het de inkomens van ouderen afhankelijk maakt van één grootheid. Vallen de pensioenuitkeringen tegen komt direct ook de financiering en dus uitkering van de AOW in het geding en daarmee de volledige inkomensstroom van de meeste ouderen.

  Maar de realiteit heeft het hele idee volledig ingehaald. Hoewel de SP me vier jaar terug nog bij hoog en laag bezwoor dat het niet zo'n vaart zou lopen, staan de pensioenen in NL onder zware druk en van de door de SP verwachtte hogere uitkeringen cq belastinginkomsten, is geen sprake.

  Wat 65=65 vooral aantoonde is hoe makkelijk men bij de SP wegkijkt voor de werkelijkheid en hoe men er geen been in ziet uit puur electorale overwegingen plannen voor te leggen die in zichzelf zeer risicovol zijn voor de mensen waar men voor zegt op te komen. 65=65 was gevaarlijk kiezersbedrog. Populisme troef.

  ReplyDelete
 2. Onder meer 65=65. Maar ze flikken het telkens weer.

  ReplyDelete