11 February 2012

Groenlinks congres verwerpt internationaal recht

Groenlinks congres met 1500 leden, live te volgen op de televisie. Er wordt over motie H gestemd, 'Vrijlating van Palestijnse parlementariërs'. Motie verworpen. Applaus klinkt.


Israël ontvoerde 21 onder Westers toezicht democratisch gekozen Palestijnse parlementsleden en zette ze gevangen. Inclusief twee Palestijnse ministers en de voorzitter van het parlement. Wanneer Hamas leden van de Knesset zou ontvoeren en gevangen zou zetten zou de verontwaardiging echter groot zijn. Ban Ki-moon zou dan ook herhaaldelijk hun familieleden bezoeken.

In de media geen enkel woord over de verworpen motie H van GroenLinks, waarmee het tegelijkertijd tegen het internationaal recht stemde. Het gaat allemaal over de missie in Kunduz. Dat GroenLinks daar haar steun niet voor zou opgeven was voor mij, en iedereen die weet hoe onze democratie werkt, geen verassing. Elke elite haat echte democratie, dus ook de intellectuelen van GroenLinks.

De Midden-Oosten werkgroep van Groenlinks schreef:

Motie vrijlating Palestijnse parlementariers
Zondag 5 februari 2012, 23:32u - K. van Broekhoven

De Midden-Oosten werkgroep vraagt het congres om zich per motie uit te spreken tegen de gevangenneming van Palestijnse parlementariers door Israel
Israel slaat zichzelf graag op de borst "de enige democratie in het Midden Oosten" te zijn. Dat werd ook weer herhaald toen premier Netanyahu in januari 2012 op bezoek was in Nederland. Maar op dezelfde dag werden weer enkele Palestijnse parlementariers opgesloten. Omdat dit uiteraard gebeurde met de toestemming van Netanyahu is dit een klap in het gezicht van de Nederlandse politiek door een bezoekend staatshoofd. GroenLinks hoort zich hiertegen uit te spreken.

Motie vrijlating Palestijnse parlementariers

Toelichting.

Israel nam direct na de installatie van het democratische verkozen Palestijnse parlement in 2006 tientallen parlementariërs van de Hamas-partij gevangen en zelfs enkele ministers. Nog altijd zitten er 27 in Israelische gevangenissen, meestal zonder aanklacht of met onzin-aanklachten. Een staat die op deze wijze het democratisch proces saboteert kan niet als een democratische staat worden beschouwd.

Het congres van GroenLinks, op 11 februari 2012 bijeen,
Overwegende
 • Dat Israël beweert de enige democratie in het Midden Oosten te zijn
 • Dat in 2006, op aandringen van de internationale gemeenschap, verkiezingen zijn gehouden in de Palestijnse gebieden, die volgens internationale waarnemers voorbeeldig zijn verlopen
 • Dat de uitslag van deze verkiezingen (Hamas als winnende partij) Israël niet aanstond omdat de Palelstijnse bevolking in meerderheid voor politici van Hamas had gekozen
 • Israël direct na de installatie in 2006 van het op deze voorbeeldige wijze gekozen parlement tientallen parlementariërs en zelfs ministers van de Hamas-partij heeft ontvoerd, in Israëlische gevangenissen gezet en tot de dag van vandaag tientallen van hen opgesloten houdt.
 • Dat dit in strijd is met elke elementaire opvatting van democratie en de Inter-Parlementaire Unie (IPU) in Genève, de overkoepelende wereldorganisatie van alle parlementen, Israël talloze malen vergeefs heeft opgeroepen de Palestijnse parlementariërs vrij te laten
 • Dat Israël daarmee de democratie saboteert
 • Dat de Israëlische premier Netanyahu in januari 2012 op uitnodiging  van de Nederlandse regering op bezoek was in Nederland en met veel eerbetoon ontvangen werd door de koningin, de premier en het Nederlandse parlement
 • Dat op dezelfde dag en hetzelfde moment dat Netanyahu deze eervolle ontvangst te beurt viel opnieuw Palestijnse parlementariërs, o.a Dr. Aziz Dweik, voorzitter van het Palestijnse parlement gevangen werden genomen en zonder aanklacht ontvoerd naar Israëlische gevangenissen.
 • Dat dit als een klap in het gezicht van het Nederlandse parlement moet worden beschouwd, omdat zulks niet zonder medeweten en goedkeuring van Netanyahu heeft kunnen gebeuren
 • Dat het aantal Palestijnse parlementariërs in Israëlische gevangenissen eind januari  27 bedraagt
 • Dat Israël hiermee laat blijken geen enkel respect te hebben voor het democratisch proces
Spreekt uit
 • Dat GroenLinks ogenblikkelijke vrijlating van alle Palestijnse parlementariërs eist
 • Dat GroenLinks Israël, zolang het zich schuldig blijft maken aan het ontvoeren en opsluiten van Palestijnse parlementariërs niet als een democratische staat beschouwt


Daar hoef ik niets aan toe te voegen. Stapt Karel van Broekhoven nu uit de partij? Welnee, Karel van Broekhoven is een politicus, die net als alle andere politici in Nederland allereerst kruipt voor de macht, onrecht of geen onrecht, misdaad of geen misdaad. En dat geldt ook voor Tofik Dibi en Arjan El Fassed.

Groenlinks verwerpt het internationaal recht en applaudisseert. Goed onthouden.

TRANSLATE

5 comments:

 1. Uitstekend om dit aan te kaarten! Ben het alleen zeer oneens met de kritiek op Karel van Broekhoven (geen politicus, maar zeer kritisch lid). Zonder hem was die motie er niet geweest!

  ReplyDelete
 2. Okee Wim, hierbij genoteerd. Maar iemand die dan wel geen bestuurder is, maar wel het (Midden-Oosten) beleid van Groenlinks vormgeeft, zou ik toch wel een politicus durven noemen. Van Dale:

  po·li·ti·cus de; m,v -tici iem die aan politiek doet

  Maar in ieder geval kunnen we ons blijven afvragen of Karel al dan niet zijn ledenkaart doorknipt.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ik denk dat wel meer mensen hun kaart verscheuren.
   Via Facebook Nederlands Palestine Komitee wordt namelijk om uitleg gevraagd. Waarom is de motie verworpen?

   Delete
 3. Ik tunede net in toen er gestemd werd. Later hoorde ik dat er een debatje aan vooraf was gegaan waarin Mariko Peters zei dat stellen dat Israël geen democratie is onhoudbaar is, en "Wij veroordelen geen staten". Ze raadde daarom af om voor de motie te stemmen. Ik kan niet controleren of dat (helemaal) correct is.

  ReplyDelete
 4. Hoewel geen lid meer sinds vorig jaar (Kunduz)toch hierbij mijn commentaar: veel dank aan Karel die de motie heeft ingediend. Maar triest die steun van slechts 40%. Solidariteit met de Palestijnen van wie de mensenrechten continu door dit Israel worden geschonden zou zeer terecht geweest zijn. Alle reden om in de plaatselijke afdelingen van GroenLinks eea aan de orde te stellen.

  ReplyDelete