25 January 2012

Haditha: het ontbrekende woord is 'oorlogsmisdaad'

In 2005 vermoordde de Amerikaanse marinierscommandant Frank Wuterich met het bevel 'eerst schieten dan vragen' 24 ongewapende Irakezen, waaronder vrouwen, kinderen en bejaarden, als wraak voor het sneuvelen van een collega. Wuterich gaat op drie maanden gevangenis na vrijuit, lezen we vandaag in onze kranten. Hij mag ook in het leger blijven, maar gedegradeerd tot soldaat. Zijn zeven handlangers gingen al eerder vrijuit.

Het ontbrekende woord is: oorlogsmisdaad.


Sergeant Frank Wuterich en zijn advocaat Neil Puckett blij.

Het opzettelijk doden van burgers is volgens het Handvest van de VN, de Conventie van Geneve en de Haagse Akkoorden een oorlogsmisdaad. De details in de zaak zijn schokkend. Vanaf het begin werd er gelogen over de toedracht van de slachting. Uit foto's van de soldaten zelf, en uit een video van een Iraakse student journalistiek zou blijken dat gedode Irakezen niet bij een militaire actie betrokken waren, noch weerstand hadden geboden. De Amerikaanse pers noemde de zaak in 2006, na het schandaal over de Amerikaanse Abu Ghraib gevangenis, vrijwel unaniem de grootste Amerikaanse misdaad in de geschiedenis van de oorlog tegen Irak, en vergeleek het met het bloedbad in My Lai.
Tegelijkertijd sprak men over een zorgvuldig uitgewerkt plan van al-Qaida om het Amerikaanse leger te beschadigen.

Er is veel aandacht van de pers geweest voor de slachting, ook in Nederland, een half jaar nadien, toen de Amerikaanse pers erover begon te schrijven. Maar net als bij de aandacht voor Abu Ghraib, bedekte de zaak talloze andere eenzelfde gevallen van Amerikaanse marteling en slachtingen in Irak. Dat er wel eens oorlogsmisdaden worden gepleegd in een oorlog begrijpt iedere Nederlander wel. Maar niet dat het plegen van zulke misdaden gewoon een kenmerk is van oorlog, door wie dan ook gevoerd. Het sprookje over onze oorlogen dat door de commerciƫle massamedia zorgvuldig in stand wordt gehouden is dat onze soldaten immer vechten tegen een gevaarlijke bewapende Vijand op een precieze, hoogtechnologische en zelfs beschaafde manier, waarbij burgerslachtoffers zo veel mogelijk worden vermeden. En wanneer het niet zo blijkt, noemen we dat een incident, uitgevoerd door een paar rotte appels. Maar de werkelijkheid op het slagveld is een andere: het is een totale chaos zonder ethische of morele grenzen waarbij doodsangst, woede, haat, racisme en sadisme de boventoon voeren.

Maar dat mag niemand in Nederland weten, en zeker niet wanneer het gaat om een door onze regering gesteunde oorlog. Daarom lezen we vanmorgen in onze kranten niet dat het 'incident' in Haditha een vreselijke oorlogsmisdaad is geweest die de VS weigert te bestraffen.

De NOS publiceert een kort berichtje over het 'incident' waarin elke context ontbreekt. Alsof de "slachting" (dat weer wel) een soort natuurramp betrof. "Commandant Frank Wuterich heeft bekend dat hij nalatig is geweest."

Nieuws.nl publiceert een bericht van het persbureau Novum/AP, dat ik op dit weblog meermalen noem vanwegen hun anti-islam en pro-Israƫl propaganda. Deze keer is het ook tenenkrommend: het noemt de oorlogsmisdaad wat zelfs de NOS een "slachting" noemt "plichtsverzuim". De vraag is natuurlijk welke plicht er eigenlijk verzuimd is.

Sp!ts, die dezelfde agenda als Novum hanteert, spant ook hier weer de kroon met haar disinformatie. Het stelt dat Wuterich "betrokken was bij de dood van 24 Iraakse burgers in Haditha" - niet dat hij de bevelen had gegeven, en tevens eigenhandig negen ongewapende burgers heeft vermoord.

Het ANP bericht op Nu.nl dat de oorlogsmisdaad een nalatigheid betrof. "Daarmee is de slepende rechtszaak in de VS over Haditha afgerond." Hetzelfde bericht in de Volkskrant.

Ook de Telegraaf meent dat de commandant "betrokken was bij de dood van 24 Iraakse burgers". "De dood van", alsof de Itakezen zomaar ter plekke dood neervielen, en Wuterich iets met dat fenomeen te maken zou hebben gehad. Maar net als de Gelderlander doet de krant het veel beter dan bovenstaande media: het spreekt van een massamoord, en noemt zelfs de term oorlogsmisdaden - die door Wuterich ontkend worden. Zelfs de overlevenden en familieleden mogen hun woordje doen, en een arts en de advocaat van de familieleden, die een civiele procedure gaan starten. En is er sprake van enige context.

De context dat onze regering deze vuile oorlog, inclusief de Amerikaanse en Britse misdaden, heeft gesteund, zonder VN-mandaat, lezen we in geen enkel bericht terug. Foto's van de slachting zijn ook nergens geplaatst. Bij deze:

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment