28 July 2011

SGP en christenterrorisme: aan de vruchten herkent men de boom


De Staatkundig Gereformeerde Partij schrijft in haar 'krant' het Reformatorisch Dagblad dat de terrorist Anders Breivik zich weliswaar christelijk noemde, maar dat dat niet betekent dat hij ook echt een christen is. De schijnheiligheid in het artikel is tenenkrommend.

Breivik noemt zichzelf christen, vrijmetselaar en nog een heleboel dingen meer. Of iemand echt christen is, wordt duidelijk uit zijn leven: aan de vruchten kent men de boom. De Heere Jezus zegt het in de Bergrede glashelder: een christen mag geen wraak nemen, maar zal zijn vijanden liefhebben en voor hen bidden (Matth. 5:38-44).

Aan de vruchten herkent men de boom, aldus drs. A. Versluis, christelijk gereformeerd predikant te Nieuw-Balinge, die momenteel werkt aan een dissertatie over het oudtestamentische gebod om de Kanaänitische volken uit te roeien.

Over die Kanaänieten straks meer. In zijn argumentering haalt Versluis voorbeelden uit de bijbel aan waaruit zou blijken dat het christendom een vreedzame religie is. Logischerwijs waagt hij zich er niet aan om met voorbeelden uit de geschiedenis te komen. Zoals gewoonlijk bij christenen die zichzelf aan de hand van de bijbel heilig verklaren, worden de minder comfortabele passages verzwegen. Het bekende argument passeert dat het Oude Testament weliswaar vaak oproept tot moord en geweld, maar dat je dat bijbelgedeelte symbolisch moet interpreteren. Zoals u weet gelden voor de koran andere maatstaven. Volgens Geert Wilders moeten moslims de helft uit de koran scheuren en weggooien, anders mogen ze niet in Nederland blijven wonen. Over het Oude Testament heb ik Wilders nog nooit gehoord.Aan de vruchten herkent men de boom

Versluis haalt tevens de Bergrede van de Heere Jezus aan als bewijs dat het christendom een vreedzame religie is:

"De Heere Jezus zegt het in de Bergrede glashelder: een christen mag geen wraak nemen, maar zal zijn vijanden liefhebben en voor hen bidden (Matth. 5:38-44).

Wat Versluis genoegelijk verzwijgt is dat diezelfde Heere Jezus in dezelfde Bergrede over het Oude Testament zegt:

"Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. (Matth. 5:17-18)"

Duidelijker kan het niet, de wetten en geboden in het Oude Testament moeten gerespecteerd en opgevolgd worden. Zo komen we terug op het gebod van het uitroeien van de Kanaänitische volken. In de bijbel lezen we dat God de Israëlieten (Hebreeën) naar Kanaän leidde en Jozua en zijn leger opdracht gaf om de bewoners uit te roeien, eenvoudigweg omdat ze de pech hadden in het Beloofde Land te wonen. De link naar de Palestijnen en hun huidige situatie is al snel gelegd.Aan de vruchten herkent men de boom

Tussen 27 december 2008 en 18 januari 2009 richtte Israël een bloedbad aan in de Gazastrook waarbij bijna 1400 Palestijnen de dood vonden, waaronder 400 kinderen. Doordat Israël de grenzen gesloten hield was er ook geen mogelijkheid om het oorlogsgeweld te ontvluchten. 20.000 gebouwen werden beschadigd of totaal verwoest, de infrastructuur, scholen en moskeeën, de energie- en watervoorziening en bedrijven waren allemaal doelwit.Bepleitte de SGP toen ook vrede en staakt het vuren? Integendeel, de christenen noemden de terreur van Israël "gerechtvaardigd" en "begrijpelijk", en de partij riep op tot nog meer bloedvergieten: geen wapenstilstand maar dóórpakken en nog "steviger optreden".

09-01-09 | Militaire acties van Israel begrijpelijk en gerechtvaardigd.

De SGP vindt de militaire acties van Israël begrijpelijk en gerechtvaardigd. Het is nu zaak om dóór te gaan totdat de potenties van Hamas om raketten af te vuren daadwerkelijk weggenomen zijn. De SGP wil géén wapenstilstand die leidt tot een terugkeer naar de situatie van vóór het offensief! ... Het is nu zaak om dóór te gaan ... Kortom: géén wapenstilstand ... Voorzitter. De militaire acties van Israel zijn begrijpelijk en gerechtvaardigd. Je zou zelfs kunnen zeggen - eindelijk heeft Israel haar verantwoordelijkheid genomen... Een veel eerder en steviger optreden door Israel was zeker te verdedigen geweest."

Kill, kill, kill, dat was de christelijke boodschap van de SGP. SGP'ers mag je daarom legitiem christenterroristen in-de-dop noemen.


"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard!" (Mattheus 10:34)

TRANSLATE

3 comments:

 1. Ook bij de PKN is er een stroming die er net zo over denkt.

  Corrie v.d. Hart

  ReplyDelete
 2. Wat een geleuter staat hier boven. Teksten citeren, volledig uit zijn context, onbegrepen door gebrek aan kennis. Zegt veel over de schrijfer/ schrijfster.
  De wetten en geboden hebben overigens niets met de Goddelijke opdracht te maken om het land Kanaan in te nemen. Maar ja, dat kun je de auteur ook niet kwalijk nemen dit niet te weten, want die moet nog zoveel leren.

  Tjeerd

  ReplyDelete
 3. 'Het klopt niet' - en dat was het dan? Tsja...

  "De wetten en geboden hebben overigens niets met de Goddelijke opdracht te maken om het land Kanaan in te nemen."

  Waar stel ik dat? Dit zegt meer over jouw fantasie dan wat er staat.

  ReplyDelete