13 July 2011

HWR-rapport, martelen, en morele corruptie

UPDATE -- Op moment van publicatie beginnen lokale kranten het nieuws op te pikken. ongeveer 24 uur na publicatie in de internationale media. Wie deed er zo lang over goedkeuring?

Onze "kwaliteitskranten" hebben besloten dat het geen nieuws is dat de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) een rapport heeft heeft uitgebracht over martelen onder de vorige Amerikaanse president George Bush: Getting Away with Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees.
In dit rapport wordt president Barack Obama opgeroepen om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de vorige Amerikaanse president George W. Bush, zijn plaatsvervanger Richard Cheney, minister van Defensie Donald Rumsfeld en CIA-directeur George Tenet. De Vlaamse dagbladen doen gewoonlijk veel minder aan (zelf-)censuur dan de Nederlandse, en kunnen we dit nieuws gewoon lezen in De Morgen (1), De Morgen (2), Het Belang van Limburg en De Standaard. In Nederland heeft het commerciële persbureau ANP er een bericht over geschreven, maar alleen Nu.nl (lang) en PowNed (kort) hebben daar gebruik van gemaakt.


Waterboarding door de katholieke inquisitie in de 13e eeuw

Het ANP heeft, ook zoals gewoonlijk, de beschuldigingen van HWR aan de door Nederland officieel gesteunde regering Bush verzacht. HWR meldt o.a.:

"There are solid grounds to investigate Bush, Cheney, Rumsfeld, and Tenet for authorizing torture and war crimes," said Kenneth Roth, executive director of Human Rights Watch. "President Obama has treated torture as an unfortunate policy choice rather than a crime. His decision to end abusive interrogation practices will remain easily reversible unless the legal prohibition against torture is clearly reestablished."

In het lange ANP-bericht op Nu.nl wordt echter de ernstige beschulding van "war crimes", oorlogsmidaden, verzwegen. PowNed doet dat niet, maar vertoont ook zelfcensuur: waar Nu.nl meldt dat er "overweldigend bewijs" is voor marteling onder de laatste president Bush, HRW citerend, maakt PowNed daarvan: "een grote hoeveelheid bewijs". In beide online dagbladen wordt wel de Amerikaanse Conventie tegen Marteling genoemd als toetssteen van HWR, maar weer niet dat HWR zich net zo hard beroept op de Geneefse Conventies.

Waarom zwijgt onze "kwaliteitspers", de commerciële massamedia? Om dezelfde redenen als toen het de regering Bush de hand boven het hoofd hield. Begin vorig jaar stelde Cheney nog openlijk in een televisie-interview dat hij een groot pleitbezorger was van martelen: "I was a big supporter of waterboarding". Maar de "kwaliteitspers" snurkte verder.


Waterboarding door de Amerikaanse troepen in Vietnam

NRC: "harde verhoortechnieken"

Het NRC (met een ANP-bericht) boog in mei 2009 zó diep voor de criminele regering Bush dat het martelen "harde verhoortechnieken" ging noemen. Een correspondent van deze krant, Tom-Jan Meeus, gebruikte later nog eens de Amerikaanse newspeak door te melden dat Obama afstand hield van "linkse activisten die strafrechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken voor de martelingen eisen". Tenminste, dat stond er eerst. Dit is blijkbaar achteraf veranderd tot: "Linkse activisten eisen vervolging van George W. Bush en leden van zijn regering." Het noemen van "martelingen" was blijkbaar ook ongewenst. Kennelijk denkt Meeus dat mensen die willen dat folteraars en oorlogsmisdadigers worden vervolgd wel linkse activisten moeten zijn.

Volkskrant: "harde verhoortechnieken"

Ook in de Volkskrant lazen we dezelfde propaganda. Correspondent Philippe Remarque schreef:

"WASHINGTON - De memo’s waarin de regering-Bush de harde verhoortechnieken van de CIA beschreef, blijven nieuwe controverse opleveren. Bloggers ontdekten in de tekst dat waterboarding 266 keer werd toegepast op twee gevangenen, meer dan bekend was. [...] De regering-Obama ziet deze techniek als marteling."

Waterboarden martelen noemen betreft volgens Remarque dus slechts een 'zienswijze' van de regering Obama - een idee of een mening, en dus geen feit. Terwijl zélfs het ANP in diverse berichten sprak over "martelen" en "martelmethoden". Een paar dagen eerder schreef deze correspondent een bericht met de "verhoormethoden" in gruwelijke details uitgelicht. Maar ook daarin viel het woord 'martelen' niet.

De vraag is of deze "kwaliteitskranten" momenteel zwijgen over het rapport van HRW omdat ze zich generen voor hun eerder gevoerde pro-Bush en folterpropaganda, of omdat ze nog steeds de crimineel George Bush en zijn bendeleden, het oude establishment, de hand boven het hoofd houden.


Na de Tweede Wereldoorlog werden Japanners veroordeeld voor waterboarding (als oorlogsmisdaad)
en daarvoor door de Amerikanen opgehangen (aldus John McCain)

Het succes van folterpropaganda en morele corruptie

In 2007 schreef de filosoof Slavoj Zizek in de New York Times over de normalisering van martelen:

Are we aware that the last time such things were part of public discourse was back in the late Middle Ages, when torture was still a public spectacle, an honorable way to test a captured enemy who might gain the admiration of the crowd if he bore the pain with dignity? Do we really want to return to this kind of primitive warrior ethics?

This is why, in the end, the greatest victims of torture-as-usual are the rest of us, the informed public. A precious part of our collective identity has been irretrievably lost. We are in the middle of a process of moral corruption: those in power are literally trying to break a part of our ethical backbone, to dampen and undo what is arguably our civilization’s greatest achievement, the growth of our spontaneous moral sensitivity.

Vier jaar later lezen we het succes van de folterpropaganda van onze massamedia in de reacties bij de boven genoemde berichten van PowNed en Nu.nl. Enkele voorbeelden van reacties aldaar:

"Martelen is niet per definitie fout, het is een grijs gebied."

"Ik vind martelen een grijs gebied. Het is niet goed of het is niet fout. Het hangt volkomen van de situatie af wanneer je martelt."

"doe dan gelijk al die haatbaarden erbij"

"trouwens, dat volk is een harde aanpak gewend van kinds af aan www.vkmag.com..."

"Haha , denkt zo'n links groepje even Bush te kunnen aanklagen.. good luck.. beste juristen van de wereld in de overheid"

"Degenen die gemarteld zijn schuwen ook geen geweld."

"Kijk eens naar zoveel andere landen, waterboarding is echt peanuts hoor trust me. Geef mij waterboarding elke dag boven de methode die andere regimes verkiezen."

"Onzin. Het was en is oorlog. Dan telt humaniteit niet. Dan moet je er alles aan doen om het aantal slachtoffers aan eigen zijde te minimaliseren."

"Als je die haatbaarden een kopje thee en een koekje geeft in een lekker verwarmde kamer om eens een verhoor te starten, komt er weinig anders dan 'Allahu Akhbar' uit hun monden."

"Ik ben niet per definitie pro USA, zeker niet nu ze die moslimkeniaan als president hebben gekozen. Maar dit is natuurlijk onzin, Bush vervolgen."

TRANSLATE

No comments:

Post a Comment