22 July 2011

'Enquete' van The Israel Project is een propagandaproject

Vanmorgen stuitte ik op het volgende bericht: Palestinians want jobs, not U.N. declaration of a state: survey. De Palestijnen willen dus niet het erkennen van de Palestijnse staat door de VN, maar banen. Het gaat over een enquete opgedragen door het Amerikaans-Israëlische The Israel Project (TIP), een van de grootste en rijkste pro-Israël propaganda- en lobby-instituten. » Meer informatie
In 2009 publiceerde TIP haar Hasbara Handbook online, onder de naam The Israel Project's 2009 Global Language Dictionary, een handleiding over hoe pro-Israël propaganda te verspreiden en publieke discussies over Israël te beïnvloeden of te saboteren.

Our Brand is Crisis

"Whether you want to win your election, lead your country, increase your bottom line, or change the world, Greenberg Quinlan Rosner can help you find the answer."

The Israel Project gaf het invloedrijke research en campagnebureau Greenberg Quinlan Rosner Research in Washington de opdracht om een enquete uit te voeren, in samenwerking met het Palestinian Center for Public Opinion (PCPO). Het mag geen verrassing heten dat directeur dr. Stanley Greenberg van Greenberg Quinlan Rosner Research tevens tot "our top team" van The Israel Project behoort. En ook als haar woordvoerder optreedt.

In 2005 maakte filmmaker Rachel Boynton de documentaire Our Brand is Crisis over de Amerikaanse politieke marketing-tactieken van het campagnebureau [Stanley] Greenberg Carville Shrum (GCS) tijdens de Boliviaanse presidentsverkiezingen in 2002. En hun smear campaign tegen "narcoterrorist" en huidige president Evo Morales. De na deze succesvolle campagne gekozen president Gonzalo Sánchez de Lozada ("Goni") moest na een jaar van volksopstanden zijn ontslag indienen en vluchtte naar de VS, die hem tot op de dag van vandaag weigert uit te leveren aan Bolivia, om berecht te worden wegens mensenrechtenschendingen en buitengerechtelijke executies tijdens zijn bewind. Door Stanley Greenberg en zijn team aan de macht geholpen. Trailer van Our Brand is Crisis:


With flabbergasting access to think sessions, media training and the making of smear campaigns, we watch how the consultants' marketing strategies shape the relationship between a leader and his people. Our Brand is Crisis is an astounding look at one group's campaign to elect the President of Bolivia and its earth-shattering aftermath. For more information please visit www.ourbrandiscrisismovie.com.

Rent-a-poll

Het Palestinian Center for Public Opinion van de (christelijke) Palestijn professor Nabil Kukali van de universiteit van Hebron, werd ingehuurd door The Israel Project. Dat alleen al zegt genoeg. Het behoeft ook geen verdere uitleg dat de uitslagen van alle enquetes van TIP onder 'Palestijnen' nagenoeg hetzelfde beeld opleveren:
- Een meerderheid van de Palestijnen willen hetzelfde als de Israëlische regering,
óf
- Palestijnen willen geen vrede, alle joden vermoorden, en Israël van de kaart vegen.
De manier waarop Kukali zijn enquetes houdt komt op mij erg amateuristisch over. Norman Finkelstein over het PCPO: "They are called rent-a-poll."

De enquete werd naar zeggen gehouden onder 1010 Palestijnen - 353 in Gaza en 656 op de Westelijke Jordaanover. Dat is 0,03% van alle Palestijnen die in die gebieden wonen.

Geen uitslag, maar interpretatieVolgens The Israel Project toont de enquete aan dat "Palestijnen banen willen" en "geen erkenning van een [Palestijnse] staat door de VN". Dus hoeveel Palestijnen zijn voor en tegen het erkennen van een Palestijnse staat door de VN? Welnu, een ruime meerderheid blijkt in deze enquete voor te zijn: 64%, en een minderheid tegen: 32%. Dus willen de Palestijnen in meerderheid blijkbaar wel een VN resolutie over de Palestijnse staat. In Gaza is, om begrijpelijke redenen, zelfs 79% voor.

De conclusie dat 'de Palestijnen' geen eigen staat erkend willen hebben baseert The Israel Project dan ook op een andere vraag: "Welke twee beweringen hebben voor president Abbas de hoogste prioriteit met betrekking tot de nationale vraagstukken van de Palestijnen?" Wat hier wordt gevraagd is dus wat de geënqueteerden denken wat voor Abbas de hoogste prioriteit heeft - en niet wat zijzelf als hoogste prioriteit zien. Daarbij geheel voorbijgaand aan het feit dat Abbas wel voor het Westen jurisdictie heeft (terwijl zijn termijn als president allang is verstreken), maar de meeste Palestijnen zien hem als een corrupte verrader, die de Palestijnse belangen aan Israël verkwanselt. Wikipedia toonde met haar publicatie van de Palestine Papers nog eens aan dat de Palestijnen goede redenen hebben om dat te denken. Uit het antwoord van de Palestijnen van genoemde vraag mag al met al geenzins worden geconcludeerd wat 'de Palestijnen' zelf willen.

Which TWO of the following are the highest priority for President Abbas in dealing with national questions facing the Palestinian people?

1. Create new jobs 83%
2. Expand healthcare services and solve water shortages 36%
3. Strengthen schools and education 23%
4. Get Israel to life roadblocks and ease movement 23%
5. Build up the Palestinian government and institutions to prepare for becoming a Palestinian state 18%
6. Increase security with Palestinians policing more areas 7%
7. Get the UN to recognize a Palestinian state 4%
8. Pursue peace negotiations with Israel 2%
9. Secure foreign aid to the Palestinians 2%
10. Reduce the corruption in the government 2%
11. Promote mass protests against Israel 1%

Het gaat dus om prioriteit, en is het niet meer dan logisch dat Palestijnen allereerst banen (ergo voedsel & onderdak), water, medische zorg, onderwijs e.d. willen, en meer autonomie in hun gebieden, nog voordat de VN iets uitspreekt. Een uitspraak van de VN versus Israël heeft ook weinig tot geen waarde in de wereld. Immers, 'de Joodse staat' heeft meer VN-resoluties tegen zich dan alle landen ter wereld bij elkaar, maar nog steeds wordt de schurkenstaat in plaats van gestraft beloond voor haar mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

De rest van de 'enquete' moeten we met een korreltje zout nemen, wanneer je de andere resultaten leest, waaronder:
- Een meerderheid van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever vinden dat 'het de goede kant opgaat'
- Een meerderheid van de Palestijnen in Gaza stelt dat het 'beter' met ze gaat (sinds...?)
- De populariteit van Abbas, Fayyad en Fatah stijgt, en Hamas en Iran zijn dramatisch minder populair
En nog vele uiterst ongeloofwaardige en soms hilarische 'resultaten', die maar één belang dienen.

Voorbeeld. De vraag werd gesteld: Denkt u dat er wel of geen derde intifada in de nabije toekomst zal plaatsvinden?
    Wel: 31%
    Geen: 55%
De geloofwaardigheid van dit antwoord is nul-komma-nul wanneer je weet dat (hetzelfde) Palestinian Center for Public Opinion slechts een maand eerder met een enquete concludeerde dat 70.5% van de Palestijnen denkt dat er een derde intifada zal gaan plaatsvinden. Rent-a-poll: men vraagt en wij draaien.

Een van de hilarische uitslagen is dat 59% van de Palestijnen een Facebook account zouden hebben. Dat zijn dus ± 1.770.000 Palestijnen. Een onderzoek van de Arab Advisors Groep (Jordanië) uit maart dit jaar meldt slechts 561,280 (pdf) Palestijnse accounts, en de Dubai School of Government telde er in januari 474.400 (pdf).

Net als op Wikipedia zijn de zionistische "cyber warriors" op Facebook actief, bij laatstgenoemde vooral om Israël-kritische accounts gedeleet te krijgen. Deze clubs worden door de Israëlische overheid gefinancierd. Nederlandse zionistische internet warriors zijn bijvoorbeeld Missing Peace (voorheen Israel Facts Monitorgroep) van de kolonist Yochanan Visser, Likoed Nederland, en Ratna Pelle. Die waren er dan ook als eerste bij om over genoemde enquete te publiceren.

CIDI toont onbedoeld de hoax aan

De zionistische lobbyclub CIDI, die er vandaag ook over publiceert, is een geval apart. Die opereert onder een laagje beschaafd en humaan vernis, en is meer actief in de politieke wandelgangen en achterkamertjes. Zij stellen zich tevens op als de woordvoerders van de joodse gemeenschap in Nederland.

Eigenlijk toont het CIDI in haar bericht onbedoeld de onbetrouwbaarheid van de 'enquete' aan. Het meldt namelijk dat de vragen van de enquete zijn gesteld "in persoonlijke, één-op-één gesprekken". Dus is er helemaal geen sprake geweest van een 'enquete', waarin mensen de mogelijkheid horen hebben om onafhankelijk en zonder (heimelijke) directe beïnvloeding antwoorden in te vullen.

De pro-Israël propaganda van het CIDI excelleert traditioneel in het verzwijgen van relevante zaken en feiten die de promotie van de bezetting en de misdaden tegen de Palestijnen niet ten goede komen. Zo suggereert het dat The Israël Project een onafhankelijke niet politiek gekleurde organisatie zou zijn met: "...het Israel Project, een internationale non-profit organisatie die journalisten en politici informatie geeft over het Midden-Oosten." Hetzelfde beweert het CIDI over de andere pro-Israël (en anti-islam/anti-Iran etc.) propaganda-instituten als CAMERA, Honest Reporting, MEMRI, NGO Monitor en UN Watch en dergelijke.
Stanley Greenberg "gaf aan dat het duidelijk is dat er grote behoefte is aan voorlichting over de situatie." Natuurlijk meent Greenberg dat, want er valt altijd weer geld te verdienen aan dood en onderukking ergens in de wereld.

Google Translate

No comments:

Post a Comment