14 April 2011

Reizen naar de bezette gebieden "in Israël" (1) Isropa Reizen

Volgens veel reisorganisaties liggen de bezette gebieden "in Israël". Tot op heden wordt deze oplichterij in de reisbranche getolereerd. Reisorganisaties en overheid weigeren ondanks verzoeken tot correctie in te grijpen. Individuen met klachten over deze misleidende informatie moeten een tijdrovende bureaucratische en soms kostbare juridische weg bewandelen. Benaderde instellingen geven aan van "niet verantwoordelijk" voor de informatie te zijn, tot aan het stellig beweren dat Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte wel degelijk in Israël liggen. Wanneer ze al reageren. Politici geven consequent niet thuis.

In 2009 heeft de Reclame Code Commissie het verboden dat bestemmingen in de bezette gebieden niet als locatie "Israël" mogen dragen (uitspraak, pdf). Eerder werd in Groot-Brittannië door de British Advertising Standards Authority (ASA) reclame voor reizen naar Israël met o.a. foto's van de Klaagmuur (die niet in Israël ligt) verboden.

Dit is de eerste log in een serie waarin ik betreffende reisbureau's behandel.

Profiteren van de bezetting

Beleidsverklaring Duurzaam toerisme

Isropa hecht veel waarde aan de relatie tussen toerisme en duurzaamheid en is zich er terdege van bewust dat toerisme alleen op verantwoorde wijze mogelijk mag zijn. Isropa is van mening dat de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking, behoud van natuur en omgeving op de bestemmingen van vitaal belang zijn om verantwoord toerisme mogelijk te maken en voor de toekomst mogelijk te houden. In dit kader heeft Isropa een Coördinator Duurzaam Toerisme aangesteld.
Wat kunt u verder doen?

Zowel op bestemming als in de voorbereiding kunt u er een hoop aan doen om uw reis duurzaam te maken. Wanneer u waar mogelijk met de volgende punten rekening houdt draagt u bij aan een beter behoud van milieu, natuur, cultuur en sociale structuur van de bevolking.
- U heeft respect voor de cultuur van de lokale bevolking. Dit houdt onder andere in dat u niet ongevraagd alles en iedereen fotografeert en bereid bent u aan te passen aan lokale kleding- en gedragsvoorschrijfen.
- U beperkt uw water- en elektriciteitsverbruik en laat uw afval niet rond slingeren.
- Verdiep u voorafgaand aan de reis in de plaatselijke gewoonten, tradities, levensomstandigheden en omgangsvormen.

100% flauwekul van Isropa. Omdat het in haar reizen "naar Israël" ook de bezette gebieden aandoet, en gebieden die gestolen zijn van "de lokale bevolking", en verboden zijn voor "de lokale bevolking". Daarnaast verzwijgt Isropa de "levensomstandigheden" van "de lokale bevolking", onder de israëlische militaire bezetting. Maar ook dat hun klanten reizen over de zogeheten Apartheidswegen, die verboden voor "de lokale bevolking", en gebouwd zijn op land dat van "de lokale bevolking" gestolen is, die de illegale nederzettingen met elkaar verbinden.


Hierboven ziet u links de internationaal erkende kaart van Israël en rechts een kaart van het "Israël" van Isropa. Isropa's kaart wordt bij de reizen naar en door "Israël" op Isropa's website en in haar reisgids gepresenteerd. U ziet dat de reisorganisatie de grenzen op eigen initiatief heeft verbogen zodat het lijkt of haar routes niet door bezet gebied lopen. Daarnaast rekent het de Golanhoogte tot Israel. Isropa misleidt de consument met haar fantasiekaart. Isropa doet het bezette Oost-Jeruzalem aan; Bethlehem, Jericho en Qumran op de bezette Westelijke Jordaanoever; en Katzrin en Banias (Smir) in de bezette Syrische Golanhoogte. Dit zijn volgens de internationale gemeenschap allemaal locaties die niet "in Israël" liggen.

U kunt bij Isropa ook in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in de Golanhoogte overnachten, alleen noemt Isropa die heel misleidend "kibboetsen". De exploitatie van bezet gebied is een schending van het internationaal recht, en Isropa draagt daar zodoende aan bij, en strijkt geld op over de ruggen van "de lokale bevolking". Dat is geen "duurzaam toerisme" maar profiteren van de bezetting. En dan zou de reiziger "respect" moeten hebben "voor de cultuur van de lokale bevolking"? De joodse nederzettingen waar overnacht kan worden zijn Almog, Kalia (Kalya) en Ramat Rachel op de Westelijke Jordaanoever, en Merom Golan, Afik, en Moshav Ramot Sagi Farm in de Syrische Golanhoogte.

Op mijn vraag waarom Isropa "beweert dat reizen door en bestemmingen op de Westelijke Jordaanoever en de Syrische Golanhoogte in Israël liggen" heeft de organisatie na 2,5 maand nog steeds niet gereageerd.

Isropa is onderdeel van De Reisspecialisten Groep BV.

No comments:

Post a Comment