3 June 2010

Free Gaza: Vrouwen in het Zwart, wakes vrijdag 4 juni

Vrouwen in het Zwart houden een wake op vrijdag 4 juni 2010 - vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

43 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Israëlische piraten commando’s doden internationale ongewapende vredesactivisten op volle zee.Vrouwen in het Zwart zijn verbijsterd en verontwaardigd over de Israëlische aanval op 31 mei in internationale wateren op een internationaal zeekonvooi van 6 schepen met 10.000 ton aan hulpgoederen voor Gaza, waarbij meer dan 15 doden en tientallen gewonden vielen. Zwaarbewapende commando’s met zwart geschilderde gezichten van de Israëlische strijdkrachten hebben minstens één van de uit Cyprus vertrokken schepen [een Turkse veerboot] bestormd, waarbij volgens de Free Gaza Beweging onmiddellijk is geschoten en traangas ingezet. De Arabische zender al-Jazeera verklaarde eerder dat dit vredes konvooi, met hulpgoederen voor de door Israël en Egypte al drie jaar afgesloten Gazastrook, zijn koers had verlegd om een confrontatie met de Israëlische marine juist te voorkomen. Er is nog steeds geen enkel contact mogelijk met de gevangen genomen opvarenden.

Ditmaal bestond het grootste konvooi tot nu toe uit meer dan 700 passagiers uit meer dan 40 landen, en was georganiseerd door vredesgroepen uit Zweden, Griekenland, Ierland - allen gecoördineerd door FreeGaza. Aan boord zouden zijn de Nobel prijs winnares Mairead Corrigan-Maguire, Dennis Halliday, de vroegere VN coördinator in Irak en Europese parlementsleden, evenals mensenrechten organisaties uit Maleisië [ook met parlementsleden] en Turkije.

Waar de internationale politiek van de VS en EU volledig hebben gefaald om de blokkade te beëindigen, organiseert het burgerinitiatief Free Gaza Movement al vanaf 2008 vreedzame acties door boten met hulpgoederen te sturen [lees o.a. onze nieuwsbrief van 3 juli 09 op www.vrouweninhetzwart.nl]. Soms kwamen deze boten in Gaza aan, maar vaker werden ze door het Israëlische leger geramd of weggesleept naar een Israëlische haven. Daar werd steeds alles geconfisceerd en de mensenrechtenactivisten gearresteerd en opgesloten. De gevers hadden geen enkele zeggenschap meer over de door hen bijeengebrachte en betaalde goederen, die voor de inwoners van Gaza van levensbelang waren. Aan boord steeds medicijnen, speelgoed en bouwmaterialen, volgens Israël allemaal verboden strategische goederen.
Tot nu toe waren deze geweldige solidariteitsacties vooral bekend bij de vredesorganisaties, maar deze moorddadige aanslag maakt plotseling de hele wereld duidelijk, dat internationale humanitaire hulpverleners op dezelfde behandeling kunnen rekenen als de Palestijnen in de bloedige Israëlische Gaza oorlog van vorig jaar: Weerloze Palestijnse burgers doden en hun ziekenhuizen, scholen, meelfabrieken en planten kassen vernietigen, waarmee geen enkel militair doel werd beoogd of bereikt.

Verbijsterd horen we daarna op TV de Israëlische woordvoeders over de schepen met ongewapende hulpverleners spreken als ‘een armada van haat’, die helemaal ’niet over hulpgoederen gaat maar alleen op een politieke provocatie uit zou zijn’. En dat de aanvallende Israëlische soldaten/ piraten recht op zelfverdediging hadden. Wie kan dit nog volgen? Deelnemers verklaarden dat alle schepen voor ze mogen vertrekken uit havens als Cyprus, uitvoerig op wapens worden gecontroleerd. Alleen een regering, die alle zicht op de realiteit heeft verloren ziet vredesactivisten op civiele schepen buiten Israëls territoriale wateren als de vijand, die met helicopters, boten en zwaarbewapende commando’s moeten worden neergemaaid, zonder te begrijpen dat zij zelf de provocateurs zijn, en hoe de woede van de internationale gemeenschap zich tegen hen zal keren.

In de hele wereld demonstraties; Natuurlijk het laffe zwijgen van de VS, maar alle EU-landen spreken in hun eerste reacties over excessief geweld en roepen Israëlische ambassadeurs op het matje. Behalve zoals altijd BZ minister Verhagen, die durft te beweren dat het zeeoorlogsrecht van toepassing is en Israel dus alle schepen op volle zee mag enteren. We waren dus getuigen van een zeeoorlog met een veerboot? In een cryptische verklaring veroordeelt de Veiligheidsraad "de daden die ertoe hebben geleid dat er doden zijn gevallen bij de Israëlische aanval", maar veroordeelt dus niet Israël, zoals Turkije en de Arabische landen hadden geeist. Wel vragen ze om een "snel, objectief, geloofwaardig en transparant onderzoek", waarom en hoe de Israëlische militairen optraden om de boten te verhinderen hun bestemming te bereiken. EU buitenlandcoördinator, Catherine Ashton, heeft een onderzoek naar het Israëlische optreden geëist en herhaalde haar oproep tot „onmiddellijke” opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Terwijl de EU al drie jaar Israël en Egypte nooit een strobreed in de weg heeft gelegd over de blokkade en hun vertegenwoordigers jarenlang bij de afgesloten Gaza grens de andere kant uitkeken. Komen na al deze zo vaak herhaalde woorden nu eindelijk daden?

Het eerste belangrijke en tastbare resultaat: de Egyptische grens met Gaza is voor onbepaalde tijd geopend!!!!

In een verklaring roepen Palestijnse organisaties ons op:
‘Demonstreer en steun de moedige mannen en vrouwen van het konvooi, waarvan velen nu vermoord zijn op hun humanitaire hulpmissie. Wij dringen aan de diplomatieke banden met Israël te verbreken, we eisen berechting van de oorlogsmisdaden en verlangen internationale beveiliging van de burgers van Gaza.’
Doe mee aan de groeiende internationale campagne voor boycot, desinvestering en sancties tegen een land dat opnieuw bewijst zeer gewelddadig te zijn en dat tot nu toe onbestraft kon blijven doen.
Sluit je aan bij de groeiende kritische massa in de wereld, werk mee de dag te bereiken, waarop Palestijnen dezelfde rechten zullen hebben als ieder ander, de dag waarop de blokkade wordt beëindigd, de bezetting voorbij is en zes miljoen Palestijnse vluchtelingen eindelijk rechtvaardig worden behandeld.’

Hier zijn we het helemaal mee eens, lieve vriendinnen en vrienden, kom dus vrijdag 4 juni naar onze wake op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl
Kijk op onze nieuwe website: www.vrouweninhetzwart.nl.

We zijn nooit klaar met het aanpassen en onderhouden van onze onlangs geheel vernieuwde website.
Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak uw donatie s.v.p. over op duurzame
Triodos bank nr. 78.68.21.094 t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.
Met dank voor de gulle gevers in mei.

We waren op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV. Beide goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail aan info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no. vermelden.

Het Internationale Netwerk Vrouwen in het Zwart, i.s.m. met Coalition of Women for a Just Peace, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen een aantal Israëlische vrouwen samen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om te protesteren.
In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de Israelische bezetting van Gaza en de Westoever: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit.
In Nederland waren de eerste vrouwen al in januaril 1990 op het Spui aanwezig. 18 jaar nu al, op een periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam wakes.
In ons land worden nu al in 6 steden maandelijks wakes gehouden.
[voor adressen zie hieronder]

In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats.
Kijk op de site: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.

Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh tel: 020- 62 23 661
e-mail: info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Janny Beekman tel: 0595 - 57 25 95
e-mail: Groningen@vrouweninhetzwart.nl
Zaterdag om de veertien dagen
Tijd: 13 - 14 uur verzamelen op de Grote Markt

Organisatie Haarlem:
Heleen Witte: tel: 023- 532 50 25
e-mail: Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544
e-mail: j.hoekstra@upcmail.nl
Iedere laatste zaterdag van de maand
Tijd: 13:00-14:00 uur op De Nieuwstad bij De Waag

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11 30 74 10
e-mail: Maastricht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste donderdag van de maand
Tijd: 18-19 uur achter het stadhuis
Geef je op: fescarrott@netscape.net

Organisatie Utrecht:
Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
e-mail: Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag van de maand
Tijd: 13- 14 uur Op Stadhuis brug

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Coalition of Women for a Just Peace: www.coalitionofwomen4peace.org
Vrouwen voor Vrede: www.vrouwenvoorvrede.nl
Sivmo: www.sivmo.nl
Stop the Wall: www.stopthewall.org
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
The East Jerusalem YMCA
YWCA in Palestina

No comments:

Post a Comment