27 January 2010

Holocaust Memorial Day

"Met de intensivering van Qassam raketbeschietingen en vergroting van hun bereik, zullen ze een grotere holocaust over zichzelf uitroepen, want wij zullen al onze kracht aanwenden om ons te verdedigen. Het zal een tragische, en moeilijke, operatie worden, maar we hebben geen andere keus. We zitten nu bijna op volle kracht. Tot nu toe hebben we alleen een klein percentage van onze legermacht gebruikt vanwege de aard van het gebied." Onderminister van Defensie Matan Vilnai over Gaza, 29 februari 2008

Vandaag is het internationale holocaust-herdenkingsdag. Deze dag is in het leven geroepen door de VN (sic), om ons eraan te herinneren waartoe xenofobie, discriminatie en antisemitisme kan leiden. Maar uitgerekend Israël gebruikt de holocaust ook om haar eigen misdadige bezettingspolitiek te legitimeren. "Het Goldstone-rapport ... en dergelijke rapporten, zijn simpelweg een vorm van antisemitisme," stelde minister Yuli Edelstein gisteren. "Een verband leggen tussen het Goldstone-rapport en de Internationale herdenkingsdag van de holocaust is niet gemakkelijk." De praktijk bewijst anders.

Edelstein meldde gisteren ook bij herhaling dat de Israëlische regering alleen zijn eigen versie over de aanval Gaza hanteert. Ondanks de pogingen om het bloedbad dat het Israëlische leger aanrichtte onder de opgesloten Palestijnse bevolking zo stiekem mogelijk uit te voeren, door o.a. maanden van tevoren alle buitenlandse journalisten uit Gaza te weren en verwijderen (waar ook onze regering én onze jounalisten aan hebben meegewerkt), heeft de hele wereld toch een redelijke indruk kunnen krijgen wat zich daar heeft afgespeeld.

Opvallend is dat nu de joden in Europa worden geaccepteerd, zij grotendeels uit Europa zijn verdwenen. Het is als het ware alsof de wandelende jood eindelijk naar huis is gegaan, een gedachte die je zowel bij christenen als zionisten aantreft. Het Europees racisme heeft geleid tot de geboorte van Israel en het filosemitisme komt tevens voort uit het Europees besef gefaald te hebben in de geschiedenis. Maar waar het in feite allemaal om draait is niet de liefde voor de jood, maar de liefde voor het slachtoffer. Die geeft de filosemiet, dus niet het slachtoffer, maar de filosemiet zelf het gevoel een goed mens te zijn. (de joods-Israelische filmmaker Eyal Sivan geïnterviewd door Stan van Houcke)Joodse holocaust-ontkenning: "Conclusie De Palestijnen hebben helemaal niet de prijs moeten betalen van de Holocaust. Indirect hebben zij er zelfs aan meegewerkt door de Britten te verzoeken de Joodse immigratie tegen te houden zodat miljoenen Joden vergast werden in Europa. De Jodenhaat van de Palestijnen is dezelfde Jodenhaat die eeuwenlang in Europa woekerde." 'Etsel' op zijn weblog Etsel: Alles over Israël en Jodendom

De grootste nonsens waarmee veelal zionisten wegkomen is natuurlijk de waan dat de Palestijnen iets te maken zouden hebben gehad met de holocaust. En na de Palestijnen 'de moslims'. Ook dat, of zelfs alleen maar de suggestie, is een bekende vorm van legale holocaustontkenning. Want het was het eeuwenlange christelijke antisemitisme in Europa, het democratische en beschaafde Westen, dat de holocaust mogelijk heeft gemaakt. Een feit dat nog steeds grotendeels verzwegen en ontkend wordt. En die vorm van holocaust-ontkenning is nog steeds legaal.

Europa werkte de vorige eeuw actief mee aan de 'Endlösung der Judenfrage' of keek de andere kant op toen zijn eigen joodse bevolking werd gedeporteerd. In Nederland werden procentueel twee keer zoveel joden gedeporteerd als uit Belgie en drie keer meer dan uit Frankrijk. De Nederlandse spoorwegen ontvingen 4,80 gulden voor iedere jood die het op de trein zette naar kamp Westerbork, van waaruit ze naar de vernietigingskampen werden vervoerd. Dat deed het met meer dan 100.000 joden en streek daarvoor een half miljoen gulden op. Ook ontvingen de hoofdstedelijke politieagenten 7,50 gulden voor iedere joodse Amsterdammer die ze als premiejagers te pakken konden krijgen, zoals Ad van Liempt in zijn boek Kopgeld schrijft. Tegen de tijd dat de familie Frank uit het Achterhuis werd gehaald (augustus 1944) was het tarief al opgelopen tot 40 gulden.

"What happened in the Dahiya quarter of Beirut in 2006 will happen in every village from which Israel is fired on. ... We will apply disproportionate force on it and cause great damage and destruction there. From our standpoint, these are not civilian villages, they are military bases. ... This is not a recommendation. This is a plan. And it has been approved." (De Dahiya doctrine , Generaal Gadi Eisenkot, oktober 2008 - aangehaald in het Goldstone rapport)

Gerelateerde informatie:
De Israël Lobby: Israël bedreigt Palestijnen met “grotere holocaust”
Zaplog: Israël bekent een Holocaust tegen de Palestijnen, Nederland zwijgt
Genocide Watch: The 8 Stages of Genocide
BBC: Rabbi calls for annihilation of Arabs
(niets in de Nederlandse media. En wanneer Hamas of Ahmadinejad hetzelfde gezegd over joden...?)
Video: Bush Opposing The Armenian Genocide Resolution ("very destabilizing to our efforts in the Middle-East")
Wikipedia: The Holocaust Industry (boek Norman Finkelstein)
CounterCurrents: Dare To Compare - Israel

2 comments:

  1. Als je je gesterkt voelt door het collectieve schuldgevoel dat verlammend en verblindend werkt is het zelfs mogelijk een massaslachting en genocide onder het toeziende oog van de wereld aanrichten en geen ziel die dat als zodanig zal herkennen laat staan veroordelen. Maar ondertussen blijft het herkennen van de Holocaust strafbaar en wordt de Niqba in Israel uit de schoolboeken geweerd van schoolkinderen. Wanneer zal de wereld zijn ogen openen en toegeven dat het terrorisme voortkomt uit woede en onmacht omdat er met 2 maten gemeten wordt. Ondertussen ligt de focus op het gevaar van de Islam om de mensheid 's nachts vredig te laten slapen als er weer een Islamitisch dorp of land binnengevallen of weggevaagd wordt.

    Eens in de zoveel tijd staat er weer iemand op die metterug werkende kracht aandacht vraagt voor de Turkse genocide. de hele wereld kan dan weer och en wee roepen. Maar als je de moed hebt om de Palestijnse kwestie in de aandacht te brengen dan wordt je gecriminaliseerd. Gewoon te walgelijk voor woorden.

    ReplyDelete
  2. Maar we laten ons niet de mond snoeren, wat jij Laila...

    ReplyDelete